Bašta: Napsal svůj román jako varování, ale dnes je to návod

Jaroslav Bašta
Jaroslav Bašta a -rp-
26. 7. 2020   PrvníZprávy
Tento bonmot se samozřejmě vztahuje ke knize George Orwella 1984 a bohužel přehání jen málo, píše Jaroslav Bašta v komentáři pro PrvniZpravy.cz.

Globalizace a digitalizace přinesly technické prostředky, které autor před více než sedmdesáti lety geniálně předvídal. Sociální sítě dovolují zavádět do praxe některé jeho hrůzné vize totální ztráty soukromí. Definici ideozločinu pojem “předsudečná nenávist” svou orwellovskou neurčitostí splňuje, ideopolicie se zatím skládá z elfích dobrovolníků, ale oni se časem vypracují z nadšených amatérských práskačů na obávaný policejní orgán. Dotace Evropské komise jejich profesionalizaci zajistí.

Další dvě hesla – Válka je mírSvoboda je otroctví se od dob vydání knihy nejprve používala spíše na východní straně Železné opony (Severní Korea to ukazuje dodnes), ale v posledním desetiletí se k těmto zásadám vrátila i tzv. liberální (post)demokracie. Před dvěma lety se pak konečně podařilo dát srozumitelný obsah poslednímu totalitnímu sloganu Nevědomost je síla. Jeho tváří i hlasem se stala švédská záškolačka Greta Thunbergová se svým hnutím Pátky pro budoucnost. Pravda, současná pandemie koronaviru ji trochu upozadila tím, že splnila některé její požadavky (např. omezení letecké dopravy). Proto je možné, že časem dopadne stejně jako její ikonická předchůdkyně Naďa Savčenko – také bude vaporizována.

Orwellův termín vaporizace popisoval disciplínu oblíbenou v totalitních režimech všech barev. Znamenala úpravu historie vyzmizíkováním nevhodných osob a událostí. Bouraly se sochy, měnily fotografie, zamlčovaly skutečné historické události a na jejich místo se dosazovaly jiné, většinou vymyšlené. Pro moji generaci je tento princip spojen se Stalinem. Nejprve se stavěním jeho soch a pak s jejich bouráním. Ostatně Praha proslula v obou disciplínách. Nejprve na Letné postavila největší Stalinovu sochu v Evropě, poté technickými problémy s jejím odstraněním. Těsně před odstřelem někdo na podstavec (dnes s metronomem) namaloval vápnem vzkaz: „ Josef, skoč do vody, jdou po tobě“. To jen na okraj k dnešním problémům se sochami, památníky a pány konšely v Praze. Genius loci delá, co může.

George Orwell správně postřehl, že vaporizace patří mezi zásadní nástroje totality. Vygumováním úseků minulosti a osobností s nimi spojenými nám ideologové v pozadí (Velcí bratři a sestry) sdělují, jakou si pro nás vymysleli budoucnost. Tím, že to berou z gruntu od Kryštofa Kolumba, nám dávají najevo, že se vracíme do středověku. Rok 1492, v němž slavný mořeplavec objevil Ameriku, je historiky obecně považován za počátek novověku. V té době evropská civilizace začala dobývat svět a dávat mu současnou podobu.

Po půltisíciletí se dovídáme, že to byla cesta špatným směrem, obtížená mnoha hříchy – průmyslovou revolucí, nacionalismem, kolonialismem, rasismem a bělošskou nadřazeností. Nápravu Velcí bratři a sestry vidí v návratu do středověku, možná do sedmého století. Budoucnost musí být černá.

Nevylučuji, že tohle se jim povede, končí komentář Jaroslav Bašta.