Británie si hází klacky pod nohy kvůli strýčkovi Samovi

Finian Cunnigham

23. 7. 2020  ICH, překlad Zvědavec

Britská vláda nyní, v dramatickém obratu, ruší zapojení čínského telekomunikačního gigantu Huawei do modernizace internetové infrastruktury. A Trumpův Bílý dům z toho má škodolibou radost.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo pochválil rozhodnutí Londýna a označil jej za „ochranu hodnot svobodného světa“. Jaké to mohou být hodnoty? Šikana, zastrašování, podřízenost, budování impéria?

Trumpova administrativa vyvíjela tlak na Brity, aby odstoupili od dřívějších plánů na spolupráci s Huawei ohledně zavádění bezdrátové sítě 5G. Vypadá to, že americké sankce a mediální kampaň, očerňující čínskou technologii coby hrozbu pro národní bezpečnost, zabraly.

Vláda Borise Johnsona v lednu zrušila své předchozí rozhodnutí ohledně partnerství s Huawei. Britští telekomunikační operátoři obdrželi nyní nařízení, že musí přestat používat technologii Huawei a během sedmiletého období odpojit stávající 5G zařízení.

Britská vláda sama připouští, že tento zvrat bude mít za následek zpoždění v modernizaci telekomunikačních služeb – považovaných za životně důležité pro ekonomický rozvoj – a zároveň obrovské navýšení nákladů ve výši 2 miliardy liber (2,5 miliardy dolarů) za konečnou výměnu. Tuto sumu budou muset samozřejmě zaplatit daňoví poplatníci a spotřebitelé.

Tolik o vychvalovaném anglo-americkém „speciálním vztahu“. Dobře, je speciální. Strýček Sam je šéf, organizuje a řídí – a Británie si hází klacky pod nohy.

Mělo by být zřejmé, že celý debakl nemá nic společného s údajnými „obavami o národní bezpečnost“, ale že vše souvisí s komerčními a strategickými výhodami Washingtonu z pozice síly.

Huawei, největší výrobce telekomunikačních zařízení na světě, vytlačuje americkou technologii po celém světě. A Washington se snaží dát tuto společnost na černou listinu, aby poskytl vlastním firmám konkurenční výhodu. Trumpova administrativa obvinila Huawei – bez důkazů – z toho, že „čínské komunistické straně“ nabízí potají prováděné globální sledování.

Američané opravdu potřebovali mít silný žaludek na to, aby přišli s touto konkrétní verzí, když vezmeme v úvahu, že jejich technologičtí giganti umožnili americké národní bezpečnostní agentuře provádět skutečnou globální špionáž, jak odhalil informátor Edward Snowden.

Bitva ohledně technologie a obchodu je pouze součástí většího strategického boje, který Washington považuje za životně důležitý kvůli zachování své údajné globální moci. Americký kapitalismus a moc vnímají svět jako soutěž, v níž vždy jeden získá a druhý ztratí. Všichni, kteří jsou považováni za konkurenty, musí být poraženi nebo ovládnuti, aby americká moc mohla zvítězit coby naprosto dominantní entita.

Za tímto účelem Washington musí nezbytně vypodobňovat svět v rámci termínů polarizující studené války – „my proti nim“ nebo tzv. „spojenci proti nepřátelům“.

Čínští a ruští diplomaté opakovaně poukazují na to, že Washington zřejmě není schopen zbavit se ideologie z dob studené války, týkající se „omezení vlivu“ a „velké mocenské rivality“. Pro americký kapitalismus je myšlenka vzájemného partnerství a spolupráce naprostým prokletím.

Boj s Čínou ohledně telekomunikačního průmyslu je jen jednou z mnoha front v širším strategickém konfliktu Ameriky proti Pekingu.

Washington musí prostě konkurenci zničit drakonickými zásahy, ať už za pomoci propagandy, sankcí nebo obrovského tlaku. Protože širší obraz je o podmaňování si ostatních, aby přijali washingtonský politický, ekonomický a vojenský diktát.

Čína a Rusko jsou země, které nejsou svolné k této podřízené roli, jež vyžaduje Washington. Z toho důvodu dochází k oživování a stupňování studené války. Konec konců, válka je potenciální koncový bod.

V klasickém modu, kdy vždy jeden získá a druhý ztratí, Washington požaduje, aby se jeho údajní spojenci v Evropě stranili čínských telekomunikací a čínského obchodu obecně. Totéž platí pro obchodování s Ruskem, jak ilustruje zastrašování ze strany Ameriky kvůli plynovodu Severní proud 2.

Není náhoda, že když se Británie chystala oznámit své „rozhodnutí“ (tj. rozhodnutí Washingtonu) ohledně Huawei, Trumpův poradce pro národní bezpečnost Robert O’Brien lobboval u dalších vlád evropských zemí, aby rovněž skoncovaly s plány na spolupráci s touto čínskou firmou, týkající se zavádění G5.

Zdá se, že Německo, Francie, Španělsko a Švédsko, kromě jiných členů EU, pokročily v plánech na spolupráci s Huawei. Dosud se jim daří rázně vyvracet údajné obavy Washingtonu ohledně národní bezpečnosti.

Nedaří se to však Británii a dalším zemím, tvořícím alianci zpravodajských služeb (FVEY), kterou řídí USA: Austrálie, Nový Zéland a Kanada. Není překvapením, že spolkly propagandu o „národní bezpečnosti“ a zaslepenost proti Číně i s navijákem.

Británie je skutečně tak podřízená Washingtonu, že se dokonce zdá, že vláda v Londýně je ochotna poškodit svou vlastní ekonomiku a blahobyt obyvatelstva, jen aby si podlézáním zajistila přízeň strýčka Sama.

„Svobodný svět“? Ano, svoboda být vazalem.

UK Shoots Self In Foot for Uncle Sam vyšel 16.7.2020 na ICH. Překlad v ceně 302 Kč Zvědavec.