Divák už nebude chtít platit? Kauza „Železný a bůhvíproč Ludvík Svoboda”: Stížnost. A krok proti redaktorům ČT

23. 7. 2020   ParlamentníListy

Výrok moderátora Událostí, komentářů Jakuba Železného o Ludvíku Svobodovi na ČT má dohru. Na jeho chování podal stížnost analytik Štěpán Kotrba. Ale nechce jen, aby Rada ČT uznala, že Železný porušil Kodex, chce také, aby byl Kodex zpřísněn a zpřesněn. Varuje, že Kodex jako jediný nástroj udržuje legitimitu ČT. A pokud bude ignorován, může to mít “fatální důsledky pro ochotu diváků nekvalitní službu nadále hradit”.

Jak jsme již informovali, moderátor Jakub Železný se z neznámého důvodu v Událostech, komentářích otřel o válečného hrdinu a bývalého prezidenta Československa Ludvíka Svobodu. Došlo k tomu, když se ptal ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO. Konkrétně řekl: „Nejsou právě tohle ty chvíle, kdy si člověk neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi…“

Na toto vyjádření reagoval rozhořčeně předseda komunistů Vojtěch Filip. „Už pět dnů dostávám rozhořčené reakce na vystoupení J. Železného ve veřejnoprávní České televizi, že ‚bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi‘. Při jeho vzdělání se buď omluví paní prof. Zoe Klusákové a rodině, nebo tento exces bude muset řešit Rada ČT.“ Nyní čtyřiadevadesátiletá Zoe Klusáková-Svobodová se v minulosti mimo jiné podílela na vydání pamětí svého otce Ludvíka Svobody,” vzkázal.

A stížnost už je na světě, ovšem nikoliv od Vojtěcha Filipa, ale od analytika Štěpána Kotrby. Ten se odvolává na článek o diskusních pořadech a pluralitě v Kodexu České televize, v němž se nachází tato často zmiňovaná věta: “Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj.”

“Dovolím si konstatovat, že Českou televizi platí solidárně koncesionáři s různými, často protichůdnými názory na řadu témat veřejného a politického života. Platí ji komunisté i antikomunisté a Česká televize je povinna, slovy Rady Evropy v preambuli Kodexu, vytvářet svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporovat soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství; zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní, sexuální, náboženské či rasové diskriminace a společenské segregace,” uvádí vysvětlení své stížnosti analytik.

“I proto konstatuje Kodex, že Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize musí dbát, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření a aby moderátoři diskusních pořadů České televize byli povinni zachovávat nestrannost,” dodává a připomíná Železného incident z 15. července.

Zmíněný díl Událostí, komentářů ZDE:

Kotrba ve stížnosti dále píše, že osobu Ludvíka Svobody nehodlá ani obhajovat, ani vysvětlovat, ale přesto jmenoval funkce a ocenění, které legionář, generál, ministr národní obrany a prezident zastával a získal, jako např. Hvězdu I. třídy Řádu Bílého lva za vítězství z roku 1946, čtyři Československé válečné kříže nebo medaili Za chrabrost před nepřítelem.

Pro práci moderátora je líčení činů a případných zásluh či zločinů armádního generála Svobody nepodstatné. V kompetenci moderátora není hodnotit, ale provázet hosty diskuzí nad zadaným tématem. Podstatné je, že moderátor Jakub Železný nezachoval nestrannost a zneužil situace k primitivnímu antikomunistickému aktivistickému výstupu, zcela v rozporu se zásadami mediální veřejné služby, v rozporu s ustanoveními části 5 (aktuálně publicistické pořady České televize… musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků…) a bodu 6.5 Kodexu České televize,” hodnotí výkon moderátora analytik.

Od Rady ČT Kotrba požaduje, aby se usnesla, že Jakub Železný pochybil a aby doporučila generálnímu řediteli, aby v souladu s povinností mu uložené v závěrečném ustanovení Kodexu ČT o praktickém uplatňování Kodexu (tj. pravidelné vyhodnocování zkušeností s  působením Kodexu v praxi) přijal vhodné opatření k jednoznačnému výkladu a závaznosti stávajícího Kodexu pro celou oblast politického zpravodajství a aktuální politické publicistiky tak, aby nemohlo docházet k výmluvám zaměstnanců či generálního ředitele, že “na ně se Kodex nevztahuje”.