Evropské komisi jsme překazili bleskový podvod na osiváře

Ivan David
15. 7. 2020
V době karantény COVID-19 byla mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí uzavřena dohoda, že během největšího náporu pandemie budou projednávány pouze návrhy předpisů, které mají pomoci řešit ekonomické dopady koronaviru. Europarlament a Rada jako spoluzákonodárci vyšli Komisi vstříc a většinu opatření na zmírnění škod umožnili projednat ve zrychleném řízení. V době nejprudšího náporu epidemie se však Komise pokusila spáchat podvod na pěstitelích osiva. 
 
S označením „opatření v rámci boje proti COVID“ nám byl doručen návrh rozhodnutí o uznání rovnocennosti osiva pěstovaného na Ukrajině s osivem pěstovaným v EU. Komise jej deklarovala jako „technickou změnu“ a požadovala zrychlené schválení bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy.
 
Po poradě s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací jsem jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení v ČR za SPD, proti zrychlenému režimu použil veto. Návrh už na první pohled vzbuzoval podezření, že má umožnit do EU dovoz osiva pěstovaného na Ukrajině bez kontrol, zda splňuje požadavky, které právo EU pro osivo stanoví.
Poté, kdy jsem jménem frakce ID uplatnil veto proti zrychlenému řízení na poradě koordinátorů, vyvíjeli pracovníci sekretariátu Zemědělského výboru Evropského parlamentu nátlak na mé spolupracovníky, aby mě přesvědčili ke stažení veta. Úředníci Evropského parlamentu, kteří se podle Služebního řádu mají chovat nestranně a apoliticky, se neúspěšně snažili přesvědčit mé kolegy, že „návrh nijak neuškodí východoevropským zemím ani českým zemědělcům“. Toto krajně neobvyklé chování mě však jen utvrdilo v přesvědčení, že jde o nějakou „křivárnu“. A že v tom zřejmě jde o hodně miliard. Veto jsem tedy odmítl stáhnout.
 
Těsně před prvním projednávání tohoto dokumentu na výboru začala přicházet varování před urychleným schválením jak od celoevropského sdružení osivářů, tak i od od jednotlivých národních asociací.
Při květnovém jednání Zemědělského výboru jsem zopakoval, že jménem frakce ID trvám na řádném projednání návrhu. Tedy na předvolání komisaře pro mezinárodní obchod Philla Hogana k podání vysvětlení. A hlavně na možnosti podávat k návrhu rozhodnutí pozměňovací návrhy. Argumentoval jsem rizikem zavlečení osiva kontaminovaného pylem z geneticky modifikovaných rostlin, jejichž pěstování není na Ukrajině zakázáno. A to ani v těsném sousedství polí, na nichž jsou pěstovány rosliny na osivo. Při jednání výboru jsem byl napaden českou kolegyní z lidovecké frakce Michaelou Šojdrovou s tím, že můj pohled je „subjektivní“.
 
Možnost kontaminace rostlin pěstovaných na osivo pylem z GMO rostlin představuje pro uživatele takového osiva velké riziko ekonomických škod. Většina potravinářských firem odmítá vykupovat zemědělské produkty s GMO. Pokud je při kontrolách kvality vykupovaných komodit najde, uplatňuje vůči pěstitelům tvrdé pokuty. Návrh předložený Komisí by vedl ke zrušení kontrol dováženého osiva. Na společný trh by se EU ve velkém dostalo osivo kontaminované na Ukrajině GMO bez toho, že by se to zemědělec, který by jej koupil, měl šanci dozvědět. Bez zákonem zrušené kontroly státní roslinolékařskou správou nemá zemědělec šanci zjistit, jestli v osivu, které koupil není GMO.
 
Požádal jsem proto o odbornou konzultaci Agrární komoru a Zemědělský svaz. Zajímalo mě, v čím zájmu by bylo urychlené schválení takového dokumentu. Od expertů z oboru mi bylo vysvětleno, že osivářské nadnárodní korporace jako Sygenta nebo Bayer-Monsanto na Ukrajině „za babku“ skoupily tisíce hektarů půdy. Na ní pěstují osivo za podmínek, které odporují předpisům EU. Nejen těm o zákazu GMO, ale i o maximálních limitech herbicidů a pesticidů. A nyní jim jde o to, dostat toto kontaminované osivo na trh v EU. Po poradách s předními českými experty na pěstování osiva jsem v červnu ve stanoveném termínu předložil nejen návrh na zamítnutí rozhodnutí, ale pro jistotu i pozměňovací návrh, který by zachoval fitosanitární kontroly u osiva dováženého z Ukrajiny.
V mezičase přicházela další a další varování od odborných zemědělských sdružení, které upozorňují všechny europoslance, že návrh Komise je podvod, jež by vážně poškodil evropské zemědělce. Evropská asociace pěstitelů kukuřice upozornila, že u návrhu nebylo provedeno připomínkové řízení a že se k němu odborná veřejnost neměla šanci vyjádřit. Evropské sdružení pěstitelů obilovin zase upozornilo, že Komise neprovedla povinné posouzení dopadů. 
 
Na včerejší poradě koordinátorů zástupci všech frakcí jednomyslně rozhodli, že projednávání tohoto dokumentu bude přerušeno. Současně jsme Komisi uložili, aby provedla konzultace s odbornou veřejností a vypracovala studii dopadů na zemědělce.
Předseda výboru německý lidovec Norbert Lins při rekapitulaci dosavadního vývoje této causy uvedl, že zpravodajka dokumentu česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) navrhla schválit návrh rozhodnutí beze změn. Frakce ID a polovina dalších frakcí naopak navrhuje zamítnutí. Držte proto prosím na podzim, kdy se bude hlasovat, palce nejen našim osivářům, ale všem zemědělcům, které by dovozy pančovaného osiva z Ukrajiny mohly poškodit, aby se podařilo prosadit zamítnutí tohoto paskvilu nebo aspoň schválení pozměňovacího návrhu, který by zachoval kontroly dovozů.