9/11: 19 let po zhroucení tří mrakodrapů se zhroutila i oficiální konspirační teorie

Přemysl Janýr
12. 9. 2020 janyr.eu
K nejstřeženějším tabu minulého režimu patřil Katyňský masakr. Pokud se o něm člověk vůbec něco dozvěděl, pak jen oficiální narativ, podle kterého zde Němci v roce 1941 postříleli 22 tisíc polských důstojníků. S jiným, podle kterého je již v roce 1940 postřílela sovětská NKVD, se mohl setkat nejvýš v zahraničním vysílání. Mnoho důvěry mu nepřikládal, zněl absurdně. Až o půl století později se dozvěděl, že byl pravdivý.
K nejstřeženějším tabu současného režimu patří útoky 11. září 2001 (9/11). Pokud se o nich člověk vůbec něco dozví, pak jen oficiální narativ, podle kterého je spáchalo 19 teroristů islámské al-Kájdy pod vedením Osamy bin Ládina. S jiným, podle kterého je zosnovovaly vlivné kruhy v USA, se může setkat nejvýš v internetu. Mnoho důvěry mu nepřikládá, zní absurdně. Až po téměř dvou desetiletích se dozvídáme, že je pravdivý.


K tématu najde zájemce nepřebernou změť informací od nejdivočejších nepodložených hypotéz a spekulací přes ideologicky profilované kompiláty a oficiální zdroje až po mnohá občanské seskupení v USA, seriózně se zabývající šetřením, shromažďováním důkazů a analýzami. K posledním patří například Architekti a inženýři za pravdu o 9/11, Piloti za pravdu o 9/11, Výbor právníků pro vyšetření 9/11, Vědci za pravdu o 9/11, Consensus 9/11, Vojenští, zpravodajští a vládní vlastenci zpochybňují 9/11, Žurnál pro studie 9/11, 9/11 v akademické komunitě, Projekt pravdivé akce 9/11 a další.


Závěrečná oficiální zpráva vládní Komise 9/11 z července 2004 je základem narativu o útoku al-Kájdy tak, jak ho známe. Že lze dopravním letadlem zbourat mrakodrap, zpochybňují stavaři, architekti a technici. První analýza Federal Emergency Management Agency (FEMA) z roku 2002 tuto otázku přenechává budoucím šetřením. Než se jich však ve stejném roce ujme Národní institut standardů a technologií (NIST), nechal již starosta New Yorku Rudi Giuliani rozhodující ocelový důkazní materiál recyklovat. Závěrečná zpráva NISTu byla zveřejněna v září 2005. Podrobně popisuje proces destrukce Dvojčat WTC1 a WTC2 v důsledku nárazu letadel a následných požárů. Architekti a inženýři její scénář a závěry vylučují.

Jenomže kouřící pistolí je třetí mrakodrap WTC7. Televizní dokumentace se mu vyhýbají, takže většina diváků ví pouze o dvou zřícených věžích. Ve třetí budově sídlila řada bank a pojišťoven, federálních úřadoven včetně ministerstva obrany, daňového úřadutajné kanceláře CIA i bunkr Katastrofického štábu města New Yorku. Nebyla zasažena žádným letadlem, jen jižní fasáda byla lehce poškozena troskami WTC1. Kolem 9:00, ještě před zřícením prvního mrakodrapu, byla evakuována a poté v ní z nezjištěných příčin vypuklo několik nevelkých požárů kancelářského nábytku. Zřítila se v 17:20. Televize CNN o pravděpodobném kolapsu informovala více než hodinu předem a hlasatelka BBC zhroucení dokonce oznámila 20 minut předtím, než k němu došlo s dosud stojící budovou v pozadí záběru.

Konečnou zprávu o zřícení WTC7 zveřejnil NIST teprve v listopadu 2008. Jako příčinu uvádí požáry. Přes 3000 architektů a inženýrů takovou možnost zcela rezolutně vylučuje. Nikdy před 9/11 se žádný ocelový mrakodrap na světě v důsledku požáru nezřítil. Kolaps WTC7 zaznamenaný řadou kamer z různých úhlů probíhá rovnoměrně v celé ploše budovy rychlostí volného pádu, 47 pater v 5,4 vteřinách a trosky se sesunou úhledně do půdorysu, aby nepoškodily okolní budovy. Takhle spontánní zhroucení vypadat nemůže, to jsou podle shodných posudků architektů a inženýrů zcela jednoznačné znaky řízené demolice.
Spor uzavřela v září 2019 studie kanadské university Alaska Fairbanks a v březnu 2020 její konečná verze. Po čtyřech letech analýz, počítačového modelování a přešetřování zprávy NISTu požáry jako možnou příčinu zřícení WTC7 definitivně vylučuje. Jediný scénář s odpovídajícím průběhem spočívá v synchronním selhání všech pilířů jádra budovy následovaném o 1,3 vteřiny později synchronním selháním všech pilířů obvodového pláště. Studie neuvádí, jak k synchronnímu selhání 82 masivních ocelových pilířů může dojít. Vedle řízené demolice zbývají už jen kouzla a čáry. Architekti a inženýři za pravdu o 9/11 zaslali na základě této analýzy v dubnu 2020 NISTu výzvu k opravě jeho Zprávy o zřícení WTC7.

Že někdo o zhroucení WTC7 věděl předem bylo ovšem známo dávno předtím. Televize CNN, MSNBC, Fox i BBC například. Někdo nařídil evakuaci Katastrofického štábu NY z budovy WTC7 hned po zásahu první věže. Někdo právě včas varoval starostu New Yorku Rudi Giulianiho, aby budovu opustil. Hasiči vyčkávali předem ohlášený kolaps v bezpečné vzdálenosti několik hodin. Giuliani připouštěl zřícení budov hned ráno, dříve než se zřítila první. Kdo a na základě jakých informací varování rozšířil, není dodnes známo, ale nemohlo to být na základě odborné erudice a zkušenosti – před 9/11 se na světě žádný ocelový mrakodrap v důsledku požáru nezřítil.

Zřejmé bylo i že někdo věděl předem o celém útoku 9/11. Například zasvěcení, kteří na něm vydělali desítky milionů dolarů, když těsně před ním vsadili na propad akcií leteckých společností provozujících unesená letadla a bank sídlících ve zničených budovách. Někdo, kdo si v posledních minutách před ním a v jeho průběhu podle všeho ilegálně vyvedl až 100 milionů dolarů v očekávání, že počítačové záznamy v troskách zmizí. Tančící Izraelci, skupina pěti jásajících mužů, z toho nejméně dva agenti Mossadu, kteří natáčeli hned první zásah, ještě když nikdo netušil, že se nejedná o nehodu. Naším úkolem bylo událost dokumentovat, vysvětluje jeden z nich v izraelské televizi. Kdo a kdy je dokumentací jaké události úkoloval, neuvedl.

Jenže jedna věc je vědět předem a druhá plánovat, připravovat a provést. Indicie, svědectví a důkazy vedly Výbor právníků pro vyšetření 9/11 v červenci 2018 k podání petice státnímu žalobci, požadující předložení po léta shromažďovaného důkazního materiálu o nepotrestaných zločinech federální Velké porotě. Materiál obsahuje důkazy o přítomnosti stop po výbušninách v prachu z trosek WTC, svědectví hasičů o explozích uvnitř budov, svědectví a odborné analýzy o demolici budov pomocí výbušnin a seismické záznamy registrujících exploze krátce před zásahem letadly a před zřícením. Ministerstvo spravedlnosti přijetí petice v listopadu 2018 potvrdilo a v březnu 2019 ji Výbor právníků doplnil o seznam osob a institucí, které by pro vyšetřování mohly poskytnout relevantní informace. V červnu 2019 vyzvala k novému vyšetření dokonce i komise newyorských hasičských sborů vzhledem k tomu, že nevyvratitelné důkazy prokazují, že nejen letouny a následné požáry, ale i předem umístěné výbušniny a / nebo hořlaviny způsobily zničení tří budov Světového obchodního centra a zabily drtivou většinu obětí.

Zprávu Vládní komise 9/11 o nečekaném útoku al-Kájdy lze tedy definitivně zavrhnout jako konspirační teorii odporující svědectvím, důkazům, logice a přírodním zákonům. Útoky nebyly nečekané, ale předem připravované někým, kdo nemohl být z al-Kájdy. Nejenže mohl nerušeně připravovat demolice tří budov, čímž by pro al-Kájdu odpadl důvod k útoku letadly, která by mohla použít proti jiným cílům, ale měl i možnost usměrňovat vyšetřování a manipulovat média tak, aby všechny pochybnosti vyznívaly jako nevěrohodné konspirační teorie.

Pro člověka odkázaného na mediální zpravodajství jsou to obludné a nestravitelné informace. Svou brizancí připomínají tajný projev Nikity Sergejeviče Chruščova na XX. sjezdu komunistické strany v roce 1956, ve kterém odhalil, že milovaný tatíček Stalin byl ve skutečnosti zločinec. Pro mnohé se rozsypaly všechny základní jistoty a celý důvěrně známý obrázek světa.

S jistými rozdíly. V SSSR informace přišla z míst nejvyšších. V druhém případě je výsledkem letité práce široké občanské společnosti a nejvyšší místa se ji snaží za každou cenu utajit. V SSSR reprezentovala obrat od politiky zostřujícího se třídního boje k liberalizaci společnosti. Ve druhém případě vedla událost naopak k demontáži liberální společnosti a občanských svobod. V SSSR byla následována personálními změnami a odstavováním provinilých funkcionářů. Ve druhém případě ti, kdo událost zosnovovali, svou moc a kontrolu mezitím mohutně rozšířili.

Tomu odpovídají i dosavadní oficiální reakce. Trumpem v roce 2016 avizované nové vyšetření 9/11 vyšumělo do prázdna. Výzva Komise newyorských hasičských sborů, událost prvořadé brizance, nalezla minimální mediální odezvu. Státní žalobce v dubnu 2020 zamítl petici Výboru právníků se zdůvodněním, že Výbor není oprávněn k podání Velké porotě. Zákonnou lhůtu k odpovědi na výzvu k opravě od Architektů a inženýrů do 13. srpna NIST nedodržel.

Jenomže nejpozději s analýzou zhroucení WTC7 se dosavadní pochybnosti změnily v jistotu. Oficiální konspirační teorii o al-Kájdě a Bin Ladenovi lze dosud držet mocí, propagandou a cenzurou; čtenář si sám může položit otázku, jak je možné, že se z novin, rozhlasu a televize dodnes nedozvěděl nic, co by ji zpochybňovalo. Pro dříve narozené to není nová zkušenost, nejvýše pozdní procitnutí. Pro později narozené je to alespoň praktické cvičení v mediální gramotnosti.

Jak dlouho lze tento stav držet, je ovšem zajímavá otázka – a ještě více, co bude pak. Kritická americká občanská společnost rozhodně rezignovat nehodlá. Ti, kdo rozumí anglicky, se mohou bezplatně zúčastnit třídenní online konference Justice Rising, pořádané Architekty a inženýry 11. – 13. září 2020 (začátek v 6 PM EDT odpovídá 24:00 SEČ). Pro ty, kdo rozumějí německy, jsou k dispozici překlady nejdůležitějších informací. Ostatní jsou odkázáni na příležitostné informace na českých alternativních serverech; ucelenější a podrobné zpracování jsem nalezl pouze v seriálu 11. září časopisu Šifra z roku 2015.