Jak Západ a EU šlapou na krk Chartě OSN?

Lubomír Man 

20. 9. 2020
Tři hlavní závazky pro udržení světového míru vložilo padesát států zakládajících OSN (bylo mezi nimi i Československo), do Charty OSN v r. 1945. Když si je přečtete, uznáte: Ano, kdyby se jen tyto tři zásady ve světě dodržovaly, nebylo by došlo k válce minulé a zmizelo by též nebezpečí války budoucí. Dnes jsou tyto závazky platné už pro 193 členských zemí OSN, ale přiznejme si, že jejich platnost je, bohužel, jen ryze formální.
Západní svět, jehož jsme též členem, totiž nebere tyto závazky jaksi v úvahu. Jistě mi v tom dáte za pravdu, když si jejich znění přečtete. Jde o tyto závazky:

-Zásada svrchované rovnosti států.

-Zákaz použití síly a hrozby silou vůči jinému státu.

-Zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí států.

Tak co říkáte? Co z toho my, západní svět, dodržujeme? Jak šťastní bychom třeba byli, kdyby tento náš svět nějakému státu jen hrozil a nejen jej silou napadal, jak to až do vlády prezidenta Trumpa běžně praktikoval? A kolikrát už se vměšoval do vnitřních záležitostí toho či onoho státu? Propánakrále, vždyť tohle vměšování je dnes jeho denní chléb, celá jeho zahraniční politika není doslova ničím jiným, než vměšováním se do vnitřních záležitostí jiných států. Cožpak nebylo vměšováním se do záležitostí jiného státu, když USA pod hlavičkou „Na pomoc ukrajinské demokracii“ strčily do ukrajinského Majdanu pět miliard dolarů? Nebo když na Majdan s nůšemi buchet docházela sama náměstkyně amerického ministra financí Victoria Nulandová, ze kterých protestanty za protesty odměňovala? Nebo když na Majdan jezdili štvát proti Janukovyčově vládě naši Schwarzenberg, Kocáb a další? Nebo když nás americký zahraniční ministr Pompeo varoval před ruskou dostavbou atomové elektrárny v Dukovanech?

A co EU? Nevměšovala se do ukrajinského puče i ona a nechystá se právě v těchto dnech vmísit se i do vnitřních záležitostí Běloruska? A když tohle činí, co je pro ni asi celá OSN i s její protiválečnou Chartou? Jakou cenu má pro ni snaha udržet ve světě mír, když si takto nezodpovědně a proti znění Charty OSN počíná? Vždyť Charta OSN, kterou EU a USA jistě slovně uznávají, stanoví, že nejen tři uvedené závazky hlavní, ale též závazky další v Chartě OSN vyjmenované, mají přednost před jakýmikoli dalšími povinnostmi, kterými jsou státy vázány na základě svých jiných mezinárodních smluv.

Nu a jak se toto asi dnes dodržuje, když se s takovým pohrdáním přehlížejí tři hlavní závazky Charty OSN, si už už každý dokáže domyslit sám.

Že by se větší svědomitost lidstva dostavila teprve až po té válce třetí?