Maďarsko utrácí na rodiny nejvíce v Evropě a vyplácí se to

-admin-
15. 9. 2020    SvobodnéNoviny

Maďarsko vynakládá pět procent svého HDP na rodinnou politiku, což je nejvyšší podíl v Evropě, uvedla státní ministryně pro rodinu a mládež Katalin Nováková na online demografické konferenci pořádané Mexikem.

„Podpora rodiny není jen výdaj, ale spíše investice,“ uvedla Nováková ve svém projevu ve španělštině. Nováková uvedla, že stejně jako v jiných zemích západního světa je demografická krize v Maďarsku vážnou výzvou.

Maďarská populace od roku 1981 trvale klesá. Vláda premiéra Viktora Orbána se proto v roce 2010 rozhodla vybudovat zemi přátelskou k rodině, kde jsou prioritou mladí lidé, kteří budou mít děti, a rodiny s dětmi.

Řekla, že maďarská rodinná politika je napadána na mnoha místech v západní a severní části Evropy, zejména těmi zeměmi, které chtějí zvrátit svou demografickou situaci pomocí imigrace, nicméně, za posledních deset let se v Maďarsku ukázalo, že kombinace úspěšné ekonomické rodinné politiky je možná.

Mezi maďarské rodinné dávky, které zmínila, patřily úlevy na rodinné dani, úplné osvobození matek se čtyřmi dětmi od daně z příjmu, příspěvek na rodinný dům, příspěvek na těhotenství, zřízení nových jeslí a mateřských škol, osvobození od hypotéky, podpora nákupu automobilu pro velké rodiny, bezplatný poplatek za péči o dítě a bezplatná a zlevněná jídla pro jesle, předškoláky a školní děti.

Zdůraznila, že vláda spojila práci s rodinnými dávkami, a očekává, že rodiče nastoupí do zaměstnání, protože vláda podporuje odpovědné vychovávání dětí. Cílem maďarské vlády je pomoci rodinám mít děti, po kterých touží, a proto neustále rozšiřuje škálu dávek a nezastavila dotace ani v případě nouze způsobené epidemií koronaviru, uvedla Nováková.

„Maďarská vláda chce podpořit páry, které se rozhodnou mít děti, aby jejich narození nemělo finanční nevýhodu oproti těm, které žádné nemají,“ uvedla dříve.

Vláda také nedávno oslavila zvýšení porodnosti, včetně toho, že míra plodnosti je na 20letém maximu. Mezi lednem a červencem 2020 zaznamenala země také 5procentní nárůst porodnosti.

Řekla, že kvůli správě zaměřené na rodinu se od roku 2011 zvýšila touha mít děti o více než 20 procent, přičemž počet sňatků byl na 40letém maximu, zatímco počet rozvodů nebyl tak nízký za posledních 60 let.

Ekonomický růst Maďarska je od roku 2013 o dva procentní body vyšší než průměrné tempo růstu eurozóny a o půl procentního bodu vyšší než ve Visegrádské oblasti, HDP na obyvatele se za poslední desetiletí zvýšilo o 25 procent a počet zaměstnanců vzrostl z 3,7 milionu na více než 4,5 milionu.

Míra zaměstnanosti je také nad průměrem EU, uvedla a dodala, že i přes silnou hospodářskou politiku orientovanou na růst, schodek rozpočtu klesl pod 3 procenta a klesá také i veřejný dluh k HDP.

Nováková rovněž uvedla, že epidemie zasáhla maďarskou ekonomiku ve velmi dobrém stavu, se stabilním financováním a silným růstem, a její negativní důsledky byly zmírněny rychlými a účinnými kroky vlády a Centrální bankou.

Negativní ekonomické dopady epidemie byly nejvýraznější ve druhém čtvrtletí: ekonomika meziročně poklesla o nevídaných 13,6 procenta, stále však v menší míře, než je průměr EU.

„Věříme, že správa založená na hodnotách, správa zaměřená na rodinu a ekonomiku má potenciál v dlouhodobém horizontu zvrátit negativní demografické trendy. Jsme přesvědčeni, že nás v tom bude následovat stále více zemí, jak káže zdravý rozum,“ uvedla Nováková.