Ohlupování Havlem

Jan Žižka
10. 9. 2020 Outsidermedia

Stalo se politickou módou, že za Českou republiku dnes mluví (a jedná) vlastně kdokoli, kdo se cítí povolán. Jménem České republiky dnes vystupují lokální politici s psychiatrickou diagnózu, notoričtí alkoholici, absolventi plzeňských práv, či politici považující se za Tchajwance.


Všichni při tom mají aktivní podporu, nebo spíš krytí veřejnoprávními sdělovacími prostředky. Když se stane, že ani za cenu obvyklých podvodů a neobjektivního zpravodajství, není možné omluvit nějaké – často republiku poškozující jednání – nastává a přichází odkaz Václava Havla. A tak se, ve jménu demokratické pochodně, kterou Havel pozvedl, přepisují dějiny či nesmyslně poškozuje pověst republiky a ekonomické zájmy českých občanů a firem. Například v době, kdy se firmy doslova perou o každou sebemenší zakázku, se jménem Havlova étosu připravíme o odbyt nejlidnatější země světa. Samozřejmě, že naši západní sousedé takovou chybu neudělají.

Jakkoli byl Václav Havel kontroverzní osobností, domnívám se, že i on by byl nepříjemně překvapen, kdyby viděl, jak po tolika letech „ve svobodě“ vypadá zpravodajství České televize, nebo jak se opět bourají památníky, jak se lže o konci i průběhu 2. světové války, či jak se opět tiše jedná o možnosti umístit na našem území vojska cizí armády. Byl to on, kdo chtěl, jako jeden z prvních, rušit vojenské bloky – jak by se asi podivil, kdyby dnes viděl – jak se NATO neustále přibližuje hranicím Ruska a celý svět kvůli této politice stojí na prahu konfliktu, jak dnes posloucháme zahraničí mnohdy víc než před „listopadem“, jak ztrácíme lidské svobody (nikoli zprofanovaná lidská práva) atd.

Možná by už dnes konečně pochopil, že „Vašek nemá chodit s pány na led“.