Něco málo o životě lidstva s viry

Bedřich Vinopalník 

 27. 10. 2020  Outsidermedia

Pokusím se to napsat tak, aby tomu mohl porozumět každý. Bez jakýchkoli odborných zbytečných výrazů a co nejjednodušeji. Takže všem odborníkům se předem omlouvám.

Po tisíciletí se přední lékaři pokoušeli dostat k jádru nemoci. A protože infekční nemoci byly ve všech předchozích dobách skutečnou pohromou lidstva, právě na tuto formu patologie byly zaměřeny duševní a praktické činnosti lékařů všech dob a národů. S lítostí musíme konstatovat, že i přes obrovské úspěchy moderní lékařská věda stále nedokáže vysvětlit biologickou podstatu infekčního procesu. Okamžitě řeknu, že jednoznačná odpověď na tuto základní otázku biologie člověka je naprosto nezbytná, protože na ní zásadně závisí teorie a praxe medicíny, a tedy i budoucnost lidstva.*)

Nikdo nemůže popírat, že viry tu byly už před člověkem. Dokonce se předpokládá, že v naší DNA je zachyceno několik „kousků“ řetězců v minulosti „úspěšných“ virů, které lidstvo prodělalo. Díky pandemii dnes už snad každý ví, že je čtyřicet (40) základních druhů virů. Z nich většina není nebezpečná v těch podmínkách, ve kterých dnes žijeme. Nikdo také nemůže popírat, že když byl objeven penicilín, křivky úmrtnosti začaly prudce klesat. Z toho však nakonec vznikla, a to zase nelze popírat, situace, kdy nemoci, které se dají antibiotiky léčit (i tím penicilínem), respektive jejich původci, se staly odolnými a nereagovaly na léčbu právě antibiotiky. Bylo třeba najít silnější a nebo trošku jinak působící antibiotika. Chce tohle někdo popírat?

Údaje od Světové zdravotnické organizace WHO: Od roku 1976 do roku 1996, tedy za pouhých 20 let, z historických a biologických standardů zanedbatelné období, se z nějakého důvodu objevilo 30 (?!) nových infekčních nemocí. *) Do té doby lidstvo prakticky žilo nechráněno lékařskými prostředky v sousedství právě virů (a samozřejmě i bakterií atd.). Člověk, jako jedinec, buď nákazu přežil a získával tak přirozenou imunitu, často doživotní, nebo ne, bohužel. V každém, případě lidstvo jako druh získávalo ****.kolektivní imunitu, kterou bylo i díky zákonům dědičnosti občas *****….schopno předávat dalším pokolením. Tehdy, ještě třeba na počátku dvacátého století, prakticky platilo, že pokud dítě přežilo věk 9-10 let *), mělo všechny šance žít „normálně“ dlouho, jak jsme zvyklí dnes. Ano byla vyšší dětská úmrtnost až do tohoto věku.

Navykli jsme si na to, že stačí přijít do ordinace a lékař nám „něco“ předepíše. Třeba právě antibiotika. Jenže má to ****..pekelný háček. Tím je to, že příčiny nemocí, viry, bakterie aj. se staly proti tomuto odolnými, rezistentními. Tím, že se takové léky používají u jednotlivce, však nelze jejich celkový vliv omezit. Najděte si někde na internetu, abyste se také snažili sami a sami učili myslet a analyzovat, jaký vliv má na lidstvo používání ženské antikoncepce od jejího relativně nedávného objevu! Tyto látky – jak antibiotika, tak antikoncepce – končí nakonec při vší „snaze“ ve spodních vodách a další koloběh už snad není třeba popisovat. Jenom ta antikoncepce je i jednou z příčin, proč v „rozvinutých“ zemích má kolem dvaceti procent párů potíže započít dítě i při všem možném i nemožném snažení!! A lékaři jsou tady v podstatě bezmocní.

Z toho vyplývá, že virové onemocnění léčené v lehkém průběhu antibiotiky je zločinem proti lidstvu. Člověk se totiž nemůže kontaktu potenciálního nebezpečného viru vyvarovat, aniž by žil v přísně laboratorních podmínkách, za dodržování neustále a nepřerušovaně přísných protinákazových podmínek prakticky neustále v ochranném obleku. Všechna lékařská opatření tak vždy směřují pouze k tomu, že se nakažení jednotlivců protáhne v čase, pro „zvládnutí“ epidemie. Ostatně v tomto smyslu bylo i upozornění na oficiálních zdravotnických státních webech mnoha zemí.

Očkování jednotlivce znamená, že jednotlivec by měl tímto získat imunitu proti určenému druhu onemocnění. Je důležité si uvědomit, že nic víc a také nic méně! Změní se ale „patřičným“ nežádoucím způsobem virus, čili zmutuje více než „tolerance očkování“, a všechny viry prostě mutují neustále, a očkování je na nic. A člověk pak onemocní tím, proti čemu byl očkován. To je fakt.

Takže ani dnes nejsme schopni ani za jakýchkoliv podmínek schopni viry jako zdroj onemocnění eliminovat pomocí lékařské vědy. Jednotlivec si tím musí projít dříve nebo později. Tak, jak to bývalo i za morových ran ve středověku, kdy ti, co přežili, získávali většinou doživotní imunitu proti moru, respektive proti tomu určitému druhu moru, i když jej zdánlivě neprodělali. A ještě připomenu, že tehdy likvidovali jednoho velmi efektivního bojovníka proti šíření moru, totiž zabíjeli i upalovali kočky! Co likvidujeme my, dnes?

Dnes je náš život v „rozvinutých“ zemích na vrcholu dosavadní historie. Už se nemusíme sami pachtit na živobytí ve špíně, blátě, půdě, jíst domácí neočkovaná či divoká zvířata, pít vodu neupravenou z různých zdrojů, nemusíme se dokonce ani tak často stýkat s druhými lidmi, neboť stačí zvednout mobil, zapnout prostě na nějakém přístroji síť a můžeme si volat i s obrazovým přenosem. Navykli jsme si žít i pomocí „konzerv“ jako jsou auta, která nás také jakoby chrání před stykem s ostatními lidmi a zdánlivě poskytují svobodu. Prostě náš dnešní styl života je paradoxně mnohem omezenější v přímých stycích s druhými lidmi a stále více se stýkáme jen s „se svými vyvolenci“.

Dříve právě to vše vedlo k tomu, že lidé nevědomky získávali přirozenou imunitu a kdo ne, měl prostě smůlu. Díky tomu však právě po přežití výše uvedeného věku 9-10 let byla křivka úmrtnosti mnohem (!) *) – viz graf ve zdroji citací – plošší, než je tomu dnes. To je i jednou z příčin toho, že stále častěji některé nemoci, které dříve „zasahovaly“ jen ty starší ročníky, jsou metlou mladších a mladších ročníků. Když nemáte správnou imunitu, prostě vás nic v případě většího náporu nemoci neochrání. Říkáme tomuto jevu civilizační nemoci a choroby.

Zvykli jsme si také na to, že aniž to chceme vidět, že kupujeme stále více a více potravin, které s přirozeným původem mají pramálo společného. Náhražky a konzervanty, genetické manipulace v potravinách jsou navíc často přímo škodlivé látky našemu tělu, stejně jako přílišné množství umělých hnojiv. To oslabuje naši imunitu mnohem více, než si kdo myslí.

Pokud nežijete mnohem přirozenějším způsobem života, kdy se nevyhýbáte lidem, nedodržujete základní hygienická pravidla jako mytí rukou, správnou úpravu potravin, nedbáte na svůj momentální zdravotní stav a neléčíte se i pomocí přírody, pak vás také stejně nemoc dostihne ve vážnější podobě, ať se jmenuje jak chce a je přenášená kýmkoli a čímkoli.

Naši předkové dobře věděli, co znamená mít možnost konzumace některých potravin, či léčivých bylin a rostlin. To my často ohrnujeme nos a krčíme jej, sotva na to pomyslíme! Ostatně i divoká zvířata zdánlivě sama proti své podstatě, jakoby, občas jedí, co obvykle podle učebnic nemají. Dravci jedí např. určité druhy trav, rostlin. Nic ale není náhodou.

Rodiče, co nedovolí svému dítěti hrát si venku a pokaždé ho seřežou nebo potrestají, když přijde domů špinavé a zmáčené, jednak sami zapomněli na svoje dětství a jednak odsuzují své potomky k riziku předčasného úmrtí, ale už v dospělém věku, kdy jako už je nebo má být „normálně“ odolným.

Jediná prevence je žít normální život, nebát se všeho, strach zabíjí zákeřně, a jíst skutečnou přírodní stravu, a ne umělohmotné náhražky, které už jíme a nebo nám v „nejlepším“ úmyslu chystají. Jezte hodně českého pravého česneku, a pokud to vaší polovičce vadí, pak se zeptejte – a máš mě vůbec rád(a)? Stejně tak si dejte pokud možno syrovou a opět českou cibuli, pěkně křupavou, šťavnatou. Velmi dobrým bojovníkem za zdraví je „obyčejné“ zelí. Jezte zeleninu a ovoce ne zdaleka, ale především tu svoji nebo přímo od nás z Čech a Moravy. Je mnohdy mnohem kvalitnější, než ty „zbytky“ z dovozu. Vraťte se k ovocným a bylinným čajům z vlastnoručně sesbíraných zdrojů (nebo aspoň z ověřených obchodů). Pohybujte se raději po nohách a ne po kolech.

Lékaři vám totiž pomohou jen ve velké nouzi, pokud toho budou schopni. Lehká nemocnění jen způsobují paniku, pokud je neoddělíte od vážných případů.

Lékaři dnešní medicíny však mají své limity, které nemohou už po staletí překročit. Stejně jako je mají léky. Vždy si velmi dobře přečtěte vedlejší účinky léků, které dostanete. Budete občas velmi překvapeni, a na druhou stranu vám může dojít, proč jste pak nakonec onemocněli něčím jiným.

Když vlády něco vyhlásí, nemusí mít sice pravdu, ale dodržujte to, ale nezapomeňte!

Protože viry a baktérie tady s námi byly, jsou a budou neustále. Nezískáte-li přirozenou zdravotní odolnost a přirozenou imunitu, budete odsouzeni žít v neustálém strachu a obavách. A nic vám nepomůže, protože hříchy se v takových případech prostě sčítají.

  • Proto je zločinem, když EU znemožňuje označit bylinné čaje jejich přirozenými léčivými účinky.
  • Proto likvidace zemědělství v jednotlivých státech, zákazech pěstování a chovu zemědělských plodů a produktů znamená zločin proti lidskosti.
  • Proto prodej zemědělské půdy spekulantům a cizincům v daných zemích znamená zločin proti lidskosti.
  • Proto prodej zdrojů pitné vody znamená zločin proti lidstvu.
  • Proto likvidace úrodné země znamená zločin proti lidstvu.

*) Zdroj citací a grafu úmrtnosti z let 1841 a 1952: https://1796web.com/vaccines/opinions/magarill1.htm