Piráti – partaj infantilních dětí pro infantilní děti

Drahomír Kvasnička
10. 10. 2020  blog autora

Neřeknu nic nového, když prohlásím, že demokracie je nešikovný systém. Jeden z mnoha nešikovných systémů…
Demokracie je nešikovný systém, v němž (volící) společnost dává vládu nad životy jejich bližních pochybným existencím, zhusta psychopatického rázu, kterým ve většině případů nejde o správu věcí veřejných, ochranu zájmů společnosti a individuálních či kolektivních práv a svobod, nýbrž v prvé řadě o moc, vliv a peníze. Nic nového pod sluncem není ani na tom, že se pokaždé za několik let vynoří nějaká rovnostářská strana, která chce svrhnout a vyhodit stávající darebáky a nastolit na jejich místa darebáky vlastní.

U nás jsou to v současnosti Piráti. Tahle parta novodobých svazáků – a jejich podporovatelů či voličů – mě svým způsobem fascinuje a už nějaký čas ji pozorně sleduji.

Oč dětinštější a bezobsažnější je pirátský program, veřejná vyjádření a názory jednotlivých členů, o to nicotnější a prázdnější je jejich argumentace ve chvíli, když to vše někdo zpochybní. Argumentů mají ve skutečnosti pramálo, takřka žádné. Celá jejich diskusní technika (a platí to i pro jejich souputníky z pseudohnutí Milion chvilek) spočívá v tom, že něco úporně tvrdí, tvrdošíjně se drží domněnek a opačný názor odmítají s opovržením.

To, zda je něco pravdivé či falešné, správné nebo špatné, nedokazují logickým vývodem z relevantních faktů a diskusí s oponenty, nýbrž bojovným zaujetím stanoviska, následným osočením odpůrce z nedostatku úsudku a zdravého rozumu, přičemž mu nádavkem vyčtou jeho minulost, společenské styky či postavení, nebo názory, které s tématem nijak nesouvisí.

Občas zaujatě sleduji naše dvě děti, když se hádají. Chovají se podobně. Budiž jim to odpuštěno, protože jsou to ještě předškoláci a pevně věřím, že se postupem času naučí argumentovat, poslouchat to, co říká ten druhý a přemýšlet nad tím, případně uznat svůj omyl.

Piráti a jejich voliči jsou sice fyzicky dospělí a mohou kandidovat a volit, duševně jsou však na úrovni dětí. Je smutné (a děsivé), že tahle partaj, koketující s fašistickou organizací Antifa, má takovou podporu. Pámbu s námi, jestli dostanou možnost významněji ovlivňovat dění v této zemi…