Podrazy a podvody – typický jev tzv. liberální demokracie?

Jiří Vaško
9. 10. 2020

Možná ne, ale „zvonku to tak vyzerá“, jak by řekl bača z prostého lidu. O takovou špinavou praxi se starali a nadále usilovně starají především lidé z tzv. „elit“ spojeni s nejrůznějšími nejen politickými fauly, s nimiž slušní lidé, kterých, jak lze doufat, je nejen u nás většina, nemají nic společného a jsou činěny na jejich úkor. Ukazuje se, že hlavní vinu na tom zřejmě má současné západní pojetí demokracie, které žádoucí skutečnou demokracii proměnilo a mění ve špinavý systém plný podvodů, podrazů a lží plných vzletných falešných slov o svobodě, pravdě a lásce a konání obecného dobra. A právě to jsme převzali a pěstujeme i my v Česku.

„Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky“, varoval již před mnoha lety ruský filozof Vladimír Sergejevič Solovjov (1853-1900). A mnohými proklínaný Vladimír Iljič Lenin k tomu dodal: „Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce“.

„Nejen morálku, ale slušné chování potřebujeme“, napsal ve své době i velký irský dramatik Oscar Wilde (1854-1900). A britský filozof Bertrand Russel (1872-1970) upozornil na další aspekt amorálnosti: „Surovinou podlosti je nenávist“. A tak se zamysleme a položme si několik aktuálních otázek k situaci u nás i ve světě.

Jsou snad skutečně demokratické a slušné kroky některých opozičních stran o obejití vítězného ANO v nedávných krajských volbách v ČR, aniž by mu bylo umožněno pokusit se o vytvoření koalice jako prvnímu? Uznali to jen někteří. A ze strany těch ostatních jde zcela zjevně o závistí a nenávistí podložený předem připravený podraz, na který někteří z nich mohou již zanedlouho sami doplatit. A nebyla snad podraz na konsensus politiky ČR vůči Číně nedávná oficiální cesta Miloše Vystrčila na Tchaiwan?

A nebylo podraz již tehdy druhé zvolení Václava Havla prezidentem ČR v roce 1998, kdy se zdálo, že možná jediným hlasem zvolen nebude a byl proto před volbou účelově vzat do vazby poslanec Miroslav Sládek? A nebylo snad podraz prosazení tzv. církevních restitucí v roce 2012, které prošlo pozdě v noci a potřebný jistý hlas mu dodal za korupci odsouzený poslanec Roman Pekárek z ODS? A kdy byl pro hlasování podvodem získán poslanec Michal Doktor za závazek koalice, že zákon bude po vyjití ve sbírce zákonů pozměněn a církev nebude osvobozena od povinnosti platit daně z příjmu, k čemuž nikdy nedošlo?

A nebyla podobně obrovský podraz na českou společnost i amnestie Václava Klause z roku 2013? O které mj. řekl i místopředseda Pirátů Jakub Michálek, že „Klaus se zapíše do čítanek jako prezident, který lidem kázal utahovat opasky, tunelářům zhasl, umožnil jim rozkrást státní i soukromý majetek a nakonec je amnestoval“. Nechránil tím mj. zloděje z ODS, která spoléhá na krátkou paměť voličů a prezentuje se nyní jako běloskvoucí lilie a spasitelka národa?

A nebyla snad rovněž obrovský podraz zločinná privatizace OKD Zdeňkem Bakalou za aktivní účasti ČSSD, na kterou doplácejí nejen ostravští horníci? A také ČSSD dělá jakoby nic, já muzikant, a možná i proto v krajských volbách dopadla tak neslavně…

Jsou snad slušná i nejrůznější udání a podrazy Lukáše Wagenknechta, Václava Lásky a dalších senátorů, či europoslanců Pirátů nebo KDU-ČSL do Bruselu i jinam? Nezačali na to už někteří z nich sami doplácet? A nedopouští se různých podpásovek a podrazů vůči některým politikům a politickým stranám téměř denně i naše „objektivní“ veřejnoprávní Česká televize? A to i v souvislosti s nynějšími krajskými volbami? Problém je v tom, že co se děje u nás pozorujeme v daleko větším měřítku i jinde v západní tzv. demokracii.

Není snad podraz na českou společnost, kdy v rozporu s dřívějšími proklamacemi při vstupu do Evropské unie jsou dnes východoevropské země a národy omezovány v rozhodování o svém osudu, podrobovány diktátu a ekonomicky vysávány většími státy a nadnárodními společnostmi? A stavěny do role kolonií?

Nebyl snad podraz příslib USA Michailu Gorbačovovi, že se po uvolnění východní Evropy nebude NATO přibližovat k hranicím Ruska, což začalo být již záhy porušováno? Není to od USA potvrzení, že se jim nedá věřit? A co nynější sebejisté obviňování Kremlu z otravy pana Navalného novičokem, kterou mu nelze věrohodně prokázat a neuznal by ho žádný objektivní soud?

Nebyla snad podrazy i na tamní národy přepadení Iráku, Libye nebo Afghánistánu pod falešnými záminkami a krásně znějícími hesly o boji s terorismem, svobodě, lidských právech a nezávislosti? Místo toho tam jsou vybombardované ruiny, hlad a bída. A statisíce lidí odtud zaplavují Evropu, která na tom má v rámci NATO svůj podíl. A zdá se, že mnozí z nich se Evropě za její spoluúčast již začali mstít…..

Mnohé a velké podrazy lze nyní pozorovat i uvnitř samotných USA v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Lze chaos, který tam nyní panuje, považovat za projev demokracie hodné následování? Nebo je to spíš jeden z důsledků neodpovědné, egoistické a arogantní politiky této velké země vůči světu, která jim nyní ukazuje svůj vlastní stín?

„Krize morálky má jednu významnou charakteristiku: jakmile se jednou dostane do pohybu, má rychlý spád.“, říká český psychiatr Radkin Honzák (1939). Zdá se, a „zvonku to tak naozaj vyzerá“, že je to právě ona a ztráta slušnosti, které se prohlubují a jsou jednou z příčin mnoha velkých problémů současného světa.

Žijeme v časech sílící pandemie covidu 19. Předtím jsme čelili i pandemii „prasečí chřipky“. Není takovou nebezpečnou pandemií i šířící se podrazy, lhaní i jiné zlořády v politice? Neboť již anglický filozof a právník Francis Bacon (1561-1626) upozornil, že „chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.“

Nebo že by měl skutečně pravdu francouzský spisovatel a lékař Francois Rabelais (1494-1553): „Jen když je koryto, svině se už najdou.“?