Vedení europarlamentu: klidně reformu zemědělské politiky „zmršíme“, hlavně když to bude rychle

Ivan David
16. 10. 2020

Ve čtvrtek se uskutečnila Konference předsedů Evropského parlamentu, což je orgán, který připravuje program plenárního zasedání. Hlavním bodem pléna, které proběhne příští týden, bude reforma společné zemědělské politiky EU (CAP). Většina vedení europarlamentu včera rozhodla, že příští týden má proběhnout nejen rozprava ke třem reformním nařízením, ale i hlasování. Obvykle se rozprava a předložení pozměňovacích návrhů uskutečňuje u takto velkých věcí na jednom plénu a hlasování na příštím za měsíc. Kvůli tomu, aby si poslanci mohli prostudovat pozměňovací návrhy kolegů, konzultovat je těmi, kterých se má regulace týkat a potom se kvalifikovaně rozhodnout, jak hlasovat.

U reformy zemědělské politiky vedení parlamentu rozhodlo, že poslanci nemají mít čas na prostudování návrhů kolegů ani na konzultace se zástupci organizací sdružujících zemědělce. Konference předsedů rozhodla, že se na plénu bude o reformě hlasovat za každou cenu od středy 21. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020. Marco Zanni – předseda naší frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení v ČR za SPD, včera požadoval odročení hlasování na listopad. Argumentoval tím, že do středy nestihne tlumočnická služba připravit překlady všech pozměňovacích návrhů do všech úředních jazyků členský států EU.

Protože Evropská komise předložila nepoužitelný paskvil, je pozměňovacích návrhů opravu hodně. Z výboru míří na plénum více než 2 tisíce pozměňovacích návrhů, na nichž se shodli členové Zemědělského výboru minulého parlamentu v dubnu 2019. K tomu pracovní skupiny složené ze zpravodaje a stínových zpravodajů připravily více než tři sta kompromisních pozměňovacích návrhů k problémům, na něž mají současní členové Zemědělského výboru odlišný názor než naši předchůdci. Zdaleka ne na všem se však v rámci pracovních komisí podařilo najít shodu napříč frakcemi.
Navíc skupině pro nařízení o strategickém plánu ani nebyla dána šance dokončit práci. Vedení Evropského parlamentu rozhodlo, že europarlament musí mít za každou svoje stanovisko schválené dříve než Rada ministrů zemědělství, která zasedá v pondělí a v úterý 19. a 20. 10. 2020. Vedení europarlamentu tento „ambiciózní cíl“ avizovalo již asi měsíc. Celou dobu se naše frakce ID snažila přesvědčit ostatní, že důležitější je, abychom reformu schválili ve stavu, aby byly v praxi použitelná a nepoškodila zemědělce. Probruselské frakce však daly přednost rychlosti.

Od léta jsem objížděl za účelem konzultací zemědělské podniky po celé republice, abych si v praxi udělal obrázek, co hrozí zemědělcům při schválení různých novot, které Komise navrhuje. V posledních týdnech jsem několikrát zmínil, že vedení europarlamentu tlačí na ukončení prací v odborných skupinách. I za cenu, že nebudou dokončeny práce na projednání všech pozměňovacích návrhů, které nám zaslaly organizace sdružující zemědělce. Zemědělci z praxe nad tímto přístupem kroutili hlavami. Nikdo ze zemědělců není schopen pochopit, proč by mělo být důležité, jestli svoje pozměňovací návrhy odhlasuje dříve Rada nebo EP. Dovolím si zde v plném znění citovat názor agronoma jednoho českého družstva, který vystihuje co si myslí všichni zemědělci s nimiž jsem hovořil: „Nám je ukradené, kdo to bude mít dřív. Hlavně to neposerte, protože my podle toho budeme muset dalších 7 let pracovat! Tak ať si jednotlivé části vzájemně neodporují!“

Jenže přesně to příští týden hrozí. Protože pracovní skupině pro Strategický plán, nebyla dána šance doprojednat všechny návrhy od zemědělců, museli jsme jako členové Zemědělského výboru nedořešené věci předložit formou pozměňovacích návrhů z pléna. Sám jsem předložil 75 pozměňovacích návrhů, které Vám v příštích dnech podrobněji představím. Nejen o nich budete moci diskutovat na konferenci Budoucnost evropského zemědělství, která proběhne (tentokrát online formou) ve středu 18. listopadu.

Ostatní kolegové předložili k návrhu nařízení o strategickém plánu 1.358 pozměňovacích návrhů. K návrhu nařízení o financování řízení a kontrole CAP je předloženo 303 pozměňováků a k nařízení o organizaci společného trhu poslanci předložili 281 návrhů změn. Lhůta pro jejich předložení byla ve středu po poledni. Teprve v pátek 16. 10. 2020 byly zkompletovány sady pozměňovacích návrhů k jednotlivým nařízením a dány k dispozici poslancům. Ovšem pouze v angličtině. Překladatelská služba je teprve v poté začala překládat do všech úředních jazyků všech členských států EU, jak to požaduje Jednací řád EP.

Podle Jednacího řádu mají být nejméně 24 hodin před hlasováním poslancům k dispozici všechny texty ve všech úředních jazycích zemí EU. Je to důležité proto, aby si poslanec návrh mohl porovnat s termíny používanými ve stávajících platných vnitrostátních zákonech. Aby věděl, jestli kvůli pozměňovacímu návrhu bude nutné měnit národní zákon. A zda je reálné, aby národní Parlament ke dni nabytí účinnosti nařízení, vůbec stihl projednat a schválit příslušnou změnu domácího zákona.

Předseda naší frakce ID Marco Zanni požadoval odložení hlasování na listopad právě kvůli riziku, že poslancům nebudou dány včas úřední překlady. Probruselské frakce náš požadavek nejen, že zamítly, ale Konference předsedů navíc zakázala předkládat na začátku schůze změny programu. Tuto možnost přitom výslovně zakotvuje Jednací řád a Konference předsedů není oprávněna jej svým rozhodnutím měnit. To může pouze EP jako celek společně s Radou. Probruselské frakce v Konferenci předsedů své rozhodnutí odůvodnily tím, že kvůli opatřením v důsledku pandemie COVID-19 nebude s jednacím sále ve Štrasburku přítomno dost poslanců, kteří by o změně programu mohli rozhodnout. Jde o trapnou výmluvu. O změně programu bychom mohli hlasovat všichni poslanci stejnou metodou, jako budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Tedy odesláním vyplněného podepsaného hlasovacího lístku sčítací službě. Takto v plénu i na výboru hlasujeme od února.

Jde o další ukázku „prohloubené demokracie“ a la Brusel. Tentokrát však vedení EP porušilo jednací řád. Velmi vážně hrozí, že EP kvůli nedostatku času odhlasuje paskvil, v němž si jednotlivé části budou odporovat. Naše frakce ID již avizovala, že pokud se tak stane, obrátíme se na Evropský soudní dvůr, aby anuloval paskvilní rozhodnutí EP a nařídil opakování hlasování za splnění všech požadavků jednacího řádu.