Arizonský Vrchní soud bude veřejně projednávat stížnost proti hlasování na vadných sčítacích strojích

Ivan David

13. 11. 2020

Letošní volby prezidenta USA nepochybně vejdou do dějin. Jsem strašně zvědav na to, jak budou americké vlády mentorovat jiné země za nedemokratičnost voleb, pokud zvítězí kandidát, který nebude proamerický. Už doposud odhalené podvody dávají dost „munice“ k odpovědi řadě zemí, jejichž režim se „deep state“ ve Washingtonu nelíbí.

Další „veselou historku“ z prezidentských voleb bude projednávat Vrchní soud státu Arizona. Soudce Daniel Kiley v předběžném řízení přijal žalobu proti falšování voleb podanou právníky volebního týmu úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa a nařídil veřejné projednávání žaloby včetně svědectví a provádění důkazů.

Podstatou sporu je podle deníku The Epoch Times legalita hlasování na vadných sčítacích strojích. Zaměstnanci volebního úřadu v okrese Maricopa nechali v mnoha volebních okrscích vědomě hlasovat voliče na porouchaných strojích (obrázek). Právníci kampaně úřadujícího prezidenta Trumpa předložili řadu svědectví a dokonce i videozáznamů, které dokládají, že voliči upozorňovali pracovníky pošty, která volby organizovala na to, že sčítací stroj je porouchaný. Řada republikánských voličů, kteří měli podezření, že jejich hlas bude tímto způsoben zmařen, si natočili na mobilní telefon, jak upozorňují volební úředníky na blikání kontrolky signalizující poruchu sčítacího stroje.

Takto byly zdokumentovány tisíce případů, kdy volební úředník následně šel resetovat stroj. Obhájci obviněných úředníků se snažili zabránit použití videozáznamů s odkazem na tajnost voleb, která by zveřejněním záznamu údajně byla narušena. Volební úřad okresu Maricopa namítal, že pořizování záznamů ve volební místnosti je podle arizonského zákona přestupkem, a že tudíž záznam nelze použít jako důkaz.

Soudce Daniel Kiley však tuto námitku odmítl s tím, že nejde o narušení práva na soukromí voliče, které mu za volební plentou zaručuji Ústava USA, ale že jde o podpůrný důkaz dokládající osobní svědectví poškozeného voliče. Podle soudce zpravodaje musí být každému poškozenému voliči umožněno před soudem provést své svědectví, včetně jeho vlastních podpůrných důkazů. „V tomto případě jde o jádro volební integrity. Je nutné v řádném soudním procesu projednat a podrobit dokazování napadený problém rozšířeného systémového selhání obžalovaných z okresu Maricopa, jejich zaměstnanců a jejich procesů.“, uvedl ve zdůvodnění rozsudku soudce Daniel Kiley.

V tomto případě nejde o jen klasickou volební stížnost. K návrhu na přezkoumání regulérnosti voleb, kterou podali právníci volebního týmu úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, se jako vedlejší účastníci řízení připojily tisíce republikánských voličů, jejichž hlas nebyl kvůli vadným strojům započítán. Po resetování stroje zmizely zaznamenané údaje o hlasování desítek tisíc voličů. 

Ve věci již bylo proti úředníkům volebního úřadu a zaměstnancům pošty, kteří se podíleli na falšování voleb prezidenta USA, zahájeno trestní řízení. Pokud jim bude prokázána vina z trestného činu maření voleb, mohou být v trestním procesu odsouzeni až na 5 let vězení. Tento případ je jen jedním z řady, které dokazují nebezpečnost elektronického hlasování, které se do českého volební zákona snaží prosadit Piráti a TOP 09.