Kverulant zmapoval předražené právní služby státu

Vojtěch Razima 

13. 11. 2020  Kverulant a Outsidemedia

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby téměř 4 miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené smlouvy. Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.

Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, kteří se zaklínají prosazováním „chytré veřejné správy“.

Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.

Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.

Na začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více.

Obdobně Česká správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen za 4,8 milionu korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 6,9 milionu více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém řízení díky nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN LEGAL dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo o 28,5 milionů korun navíc.

Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.

Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org