Bohatým zdravé, ale drahé potraviny, chudým toxický odpad z dovozu

Ivan David

17. 12. 2020
Takto by se dal stručně shrnout směr, kterým se ubírá reforma zemědělské politiky EU. Počátkem prosince jsme v Zemědělském výboru Evropského parlamentu měli prezentaci zástupců Evropské komise a „expertů“, kteří jim radí, jak upravit společnou zemědělskou politiku, aby odpovídala Zelenému údělu a strategii Z farmy na vidličku. Dovolím si vypíchnout 2 body, které ohrožují schopnost zemědělců v členských státech EU zásobovat domácí trhy vlastními potravinami.

Komise požaduje, abychom do tří nařízení o reformě společné zemědělské politiky EU po jejich sválení na plénu EP a v Radě jaksi dodatečně zapracovali opatření ke snížení používání látek na ochranu rostlin o 50% a hnojiv – včetně přírodních o 60%. Požadavek na omezení hnojení směřuje k likvidaci zemědělství. To už nemá s ochranou přírody nic společného. Hnůj a močůvka pomáhají nejen udržování a zvyšování úrodnosti půdy, ale též její schopnosti zadržovat vodu. Pomáhají vytvářet správnou strukturu půdy odolnější proti erozi. Omezení jejich používání by vedlo k těžkým ekologickým škodám.

Komise jen tupě aplikuje ideologické poučky bez ohledu na reálnou situaci v členských státech. A hlavně bez ohledu na to, co to v praxi vyvolá. V Německu nebo v Belgii používají farmáři v přepočtu na hektar 4x více hnojiv než čeští zemědělci. Ochranných prostředků používají Francouzští nebo Španělští pěstitelé 3-4x více než naši. Komise se nesnaží zjistit, jaké jsou optimální dávky hnojiv a postřiků pro jednotlivé přírodní podmínky a druhy plodin, protože se snaží omezit výnosy. Snaží se, aby k tomuto cíli směřovala činnost zemědělců. Chce surově a bez ohledu na následky postupovat podle ideologických hesel.

Záměr „naroubovat“ komponenty “Zelené dohody” a “Strategie z farmy na vidličku” Komise s koordinátory Zemědělského výboru projednávala na uzavřeném zasedání. Podle jednacího řádu EP je většina jednání veřejná a v přímém přenosu přenášena europarlamentní televizí. Jednací řád umožňuje pracovat i „za zavřenými dveřmi“ – tento institut je však používán jen výjimečně, je-li zájem něco tajit před veřejností. Asi bych vlastně neměl prozrazovat, co nám zástupci Komise a jejich experti řekli. Bez obalu nám přiznali , že Komise počítá s POKLESEM ZEMĚDĚLSKĚ PRODUKCE O 28%! Tedy téměř o 1/3 a ZDRAŽENÍM POTRAVIN VYRÁBĚNÝCH V EU O 32%! 

Místopředseda Komise Frans Timmermans ale konstatoval, že “to nevadí, protože komise proti růstu cen zakročí zvýšením dovozů potravin ze třetích zemí”. Těžko lze zakrýt, co je jedním ze zamýšlených skutečných cílů reformy “Společné zemědělské politiky”. EU”. Je jím SNÍŽENÍ VÝROBY POTRAVIN V EU PROTO, ABY DOMÁCÍ POTRAVINY MOHLY BÝT NAHRAZENY DOVOZY ZE ZEMÍ MIMO UNII. S tímto návrhem vyjádřili nesouhlas koordinátoři všech frakcí s výjimkou Zelených, v jejichž řadách působí čeští Piráti, a GUE/NFL u nichž působí Kateřina Konečná z KSČM. Předložený návrh byl „zu viel“ i pro předsedu Zemědělského výboru Norberta Linse (CDU) a dalších členů výboru, kteří se za zavřenými dveřmi proti takovým cílům ohrazovali. 

Z farmy na vidličku pro toho, kdo na to má, pro ostatní toxický odpad. Ze Západní Evropy se k nám dovážejí přebytky, které marně ve skladech čekaly na uplatnění na trzích v západních zemích Evropy a z mimounijních oblastí jsou dováženy produkty, u nichž se nedbá na omezení pesticidů, používání hormonů či antibiotik, a už vůbec ne na technologii zpracování nebo pohodu zvířat v chovu a při dopravě. Nemusíme si dělat žádné iluze o kontrolách tohoto zboží. To, co projde přes celnice na hranicích EU už nesmí být kontrolováno.

Nevěřím tomu, že paní von der Leyenová by pozřela byť jen jediné sousto z toho, co chystá na stůl “dolním miliónům” obyvatel EU.

Koordinátoři Zemědělského výboru záměr Komise neschválili a nedali jí žádný mandát jej realizovat. Komise se přesto pokusila v mezičase schválit povolení k dovozu velkých objemů 8 druhů geneticky modifikované kukuřice. Všechny kromě jedné jsou z dílny nadnárodní korporace Bayer – Monsanto. Jedna je z dílny nadnárodní korporace Syngenta, V Radě ministrů zemědělství proti povolení těchto dovozů protestovala řada členských států. Jde o to, že tyto odrůdy kukuřice byly vyvinuty tak, aby přežily obrovské dávky herbicidu Roundup, u nějž bylo prokázáno, že způsobuje rakovinu. V USA byla firma Bayer-Monsanto už v několika případech porotními soudy odsouzena k vyplacení odškodného za několik miliard dolarů pracovníkům, kteří onemocněli rakovinou kvůli častému styku s tímto postřikem. Odškodné musí vyplácet i pozůstalým těch, kteří na rakovinu již zemřeli. 

Kukuřice, jejíž velkoobjemový dovoz chce komise do EU povolit, byla genetickou modifikací vyšlechtěna tak, aby přežila desítky násobků limitů povolených nyní v EU pro postřiky. Taková kukuřice je pak doslova nosičem jedu do těla spotřebitele. Rostlina na těžce toxické postřiky nezahyne. Jed však přenáší do krmiv zvířat a do potravin pro lidi. Je známé, jak zkracují postřiky tabákových plantážíí věk dožití zaměstnanců. Komise chce povolení dovozu udělit i přes nesouhlas Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento unijní úřad se sídlem v Bologni vydal 3. 12. 2020 stanovisko v němž z důvodu ochrany zdraví spotřebitelů nedoporučil povolit dovoz ani jedné z odrůd GMO kukuřice. Podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech je přitom stanovisko tohoto úřadu pro Komisi závazné. 

V zájmu miliardových zisků nadnárodních korporací Bayer-Monsanto a Syngenta chce Komise porušit pravidla stanovená právem EU pro nakládání s GMO. Jediný kdo jí v tom může ještě zabránit je Evropský parlament. Kolegové z Výboru pro životní prostředí minulý týden předložili plénu Evropského parlamentu návrh námitky podle článku 112 jednacího řádu EP. Na přípravě této námitky jsem se s kolegy ze Zemědělského výboru EP rovněž podílel jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID). Výbor pro životní prostředí s podporou Zemědělského výboru navrhuje suspendovat povolení k dovozu vydaná Komisí.

O námitce bude plénum EP hlasovat ve čtvrtek 17. 12. 2020. Pokud ji většina poslanců schválí povolení bude zrušeno a k dovozům toxické kukuřice nedojde. Držte nám prosím palce, aby se podařilo náš potravinový trh od tohoto svinstva uchránit.