Bože, dej, by se europoslancům podpora zemědělců z „huby do rukou vraziti ráčila!“

Ivan David

8. 12. 2020


Minulý týden jsme na Zemědělském výboru Evropského parlamentu hlasovali o návrhu iniciativní zprávy o vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch. Německá zpravodajka Marlene Mortlerová z lidovecké frakce navrhla krátké sedmibodové usnesení vyzývající k podpoře agroturistiky. Včetně potřebné podpory na investice z eurodotací. Kolegové europoslanci ze Zemědělského výboru k jejím návrhu sepsali 68 pozměňovacích návrhů, v nichž se trumfovali, kdo navrhne větší a lepší podporu agroturistiky.

Iniciativní zpráva je nezávazný dokument, kterým může Evropský parlament vyzvat Evropskou komisi, aby něco udělala, nebo aby předložila nějaký návrh nové právní regulace. Evropský parlament nemá podle Smlouvy o EU a o fungování EU právo zákonodárné iniciativy. Europoslanci nemohou sami začít jednat o novém návrhu směrnice či nařízení ani o jejich novele. Mohou pouze formou iniciativní zprávy požádat Komisi, aby takový návrh k jednání EP a Radě předložila. Žádost je však nezávazná. Komise si jí vůbec nemusí všímat, nebo si z návrhu může vzít jen to co se jí líbí.
Je proto udivující, kolik času a úsilí europoslanci vkládají do tvorby nezávazných iniciativních zpráv. Ještě paradoxnější však je, že pro podporu agroturistiky – včetně vyšších dotací – horují stejní poslanci, kteří před pouhými 6 týdny hlasovali pro omezení přímých plateb těm zemědělcům, kteří mají nějaké vedlejší zdroje příjmů.
Při jednání o reformě Společné zemědělské politiky EU většina europoslanců z probruselských frakcí podpořila pozměňovací návrh, který má umožnit Komisi krátit dotace zemědělcům, kteří si kromě pěstování polních plodin a chovu hospodářských zvířat přivydělávají například formou ubytování turistů na statku nebo přímým prodejem klobás z masa vlastních zvířat konečným spotřebitelům.
V Radě ministrů zemědělství návrh na seškrtání dotací zemědělcům s vedlejšími příjmy Komisi neprošel. Nyní v tzv. “trialogu”, což je jednání zástupců zemědělské výboru EP a Rady ministrů zemědělství, jednáme o odlišných pozměňovacích návrzích, které schválila Rada a europarlament. V rámci těchto jednání se máme dohodnout na kompromisním textu, který by byl přijatelný pro Radu i europoslance. Při jednáních s Radou zastupuji jako stínový zpravodaj frakci Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení za SPD v ČR. Spolu s kolegou Gilles Lebretonem, který je stínovým zpravodajem naší frakce pro nařízení o strategickém plánu v trialogu prosazujeme vyškrtnutí tohoto nesmyslného pozměňovacího návrhu, jež byl schválen v plénu EP.
Pokud by se nám nepodařilo v Trialogu dosáhnout vypuštění tohoto nesmyslu ze závěrečného znění návrhu reformy, stalo by se součástí nařízení o strategickém plánu ustanovení, podle nějž by Komise mohla zemědělcům poskytujícím ubytovací, stravovací nebo prodejní služby v rámci agroturistiky krátit přímé platby na pěstování polních plodin a chov dobytka. Nařízení je na rozdíl od iniciativní zprávy obecně závazným právním předpisem. Jeho dopad by zemědělci ve svých peněženkách pocítili ihned po vstupu nařízení v platnost.
Lámu si hlavu nad tím, zda kolegové byli při smyslech, když podpořili návrh na seškrtání dotací zemědělcům, kteří si agroturistikou přivydělávají, nebo když brzy potom předkládali pozměňovací návrhy na větší podporu agroturistiky. Ty dvě věci se totiž vzájemně vylučují.