Dezinformační tisková agentura ČTK

Ivan David
10. 12. 2020
Včera jsem strávil několik hodin na jednání Výboru pro zemědělství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Projednával se mimo jiné vládní návrh Zákona, kterým se mění Zákon č. 110(1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích. Po téměř dvouhodinové diskuzi byl návrh schválen 10 poslanci proti 4 (Piráti, ODS, TOP09). S předlohou souhlasil i ministr zemědělství Miroslav Toman, podpořili ji zástupci největších zemědělských organizací – Agrární komory a Zemědělského svazu.

Proti vystupovali jen zástupci zmíněných třech stran a předseda Asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek. V zákoně jde prokazatelně a jednoznačně o to, aby zemědělci v ČR měli větší šanci k uplatnění na trhu ve vlastní České republice, protože jsou zcela prokazatelně diskriminováni nerovnými podmínkami v EU a zahraničními obchodními řetězci, které ovládají český trh s potravinami.

Proto se v novele navrhuje, aby po dobu několika let povinně narůstal podíl potravin z České republiky, které jsou naši zemědělci schopni vyprodukovat. Ještě jednou, které jsou naši zemědělci schopni vyprodukovat. Jen blbečkové opakují, že se těší na české banány a českou rýži a tvrdí, že nemůžeme být soběstační v komoditách, ve kterých jsme soběstační byli.

Několik médií přineslo článek s odkazem na ČTK se stejným nadpisem a stejným obsahem: „Sněmovní výbor podpořil omezení prodeje zahraničních potravin“ novinky. Nadpis je lživý, protože se snaží manipulovat veřejným míněním tím, že čtenáře uvede v omyl. Jasně naznačuje, že je ohrožen dovoz jejich oblíbených specialit ze zahraničí, sýrů, vín, uzenin nebo tropického ovoce. Reakce se už dostavila, debilové už píší o českých banánech twitter.com. Ve skutečnosti jde o komodity jako vepřové nebo kuřecí maso, běžné místní ovoce a zelenina a několik desítek dalších komodit, které jsou naši zemědělci schopni vyprodukovat. Zahraniční producenti k nám totiž dovážejí svoje méně kvalitní přebytky za dotované ceny. Západní státy totiž poskytují dotace nejen na výrobu, ale také na vývoz a dokonce dopravu, takže jim čeští zemědělci při mnohem menších dotacích, nebo bez nich, nemohou konkurovat. 

Autor článku (Novinky, ČTK) Bohumír Žídek ovšem uvádí argumenty pouze odpůrců návrhu a to zmíněného Jaroslava Šebka a dále Martina Pánka z Liberálního institutu, který se tváří jako vědecká instituce, ale jde o politickou neziskovku prosazující extrémní názory. Redaktor se neobtěžoval zeptat na stanovisko zastánců návrhu zákona, kteří ve Výboru pro zemědělství vysoce převažovali. Nezeptal se ani poslanců, ani ministra nebo jeho náměstků, ani zástupců Agrární komory, nebo Zemědělského svazu.

Cílem článku je jednoznačně dezinformovat pomocí manipulace, demagogie a jednostranných tvrzení. Něco takového si samozřejmě může redaktor dovolit v soukromém médiu, které má nárok vycházet vstříc svým čtenářům s extrémními názory, je to však zcela nepřijatelné ve veřejnoprávní agentuře, která má podle zákona o ČTK povinnost poskytovat pravdivé a vyvážené zpravodajství, kde je dán odpovídající prostor všem stranám a ne jen většině, nebo dokonce, jako v tomto případě, malé menšině. Povinností dbalá věřejnoprávní instituce by musela takový článek odmítnout a v případě zveřejnění vyhodit autora i šéfa odpovědného za zveřejnění.

Podíváme-li se na články Bohumíra Žídka z doby, kdy psal pro různá média, vidíme, že jsou jasně politicky profilované, jednostranné. Nic proti tomu v soukromém médiu, ale ve veřejnoprávní agentuře je to nepřijatelné. České televize nebo Český rozhlas, zaměstnávají a zvou téměř výhradně zastánce a propagátory specifických názorů, které pokládají za kvalifikační předpoklad zaměstnání. Ale veřejnoprávní média a agentury musejí sloužit objektivitě. Jejich zaměstnavateli jsou totiž všichni občané bez rozdílu politické orientace. Prosazování jednoho „správného“ názoru je typický znak diktatury. Jestliže ve veřejnoprávních médiích už diktatura je, a opoziční názory (byť většinové) jsou potlačovány a cenzurovány, co můžeme čekat od budoucnosti, pokud to nezvrátíme?

Před dvaceti lety jsem byl jako poslanec dotázán na názor redaktorkou ČTK. Za větou vystřiženou z mého vyjádření pak bylo uvedeno „říká kontroverzní poslanec Ivan David“. Ptal jsem se redaktorky, proč píše „kontroverzní“. Odpověděla: „To my máme nařízeno.“ Je to veřejnoprávní služba? Ne, je to dezinformační agentura!