Falšování prezidentských voleb přístroji Dominion prokázáno u soudu ve státě Michigan

 

Ivan David

18. 12. 2020

Po měsíci a půl procedurálních sporů o tom, jestli je možné u soudu prověřovat volební podvody, došlo včera k zásadnímu průlomu u soudu ve státě Michigan. Počátkem prosince nařídil soudce 13. obvodního soudu Kevin Elsenheimer (obrázek) forenzní prověrku sčítacích stojů firmy Dominion. Soudní znalec v oboru informačních technologií Russell Ramsland Jr., kterému soud prověření volebních přístrojů uložil, před několika dny odevzdal posudek, v němž prokázal, že sčítací přístroje použité při volbách sloužily k přeměně hlasů odevzdaných voliči pro úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa na hlasy započítané sčítacím systémem pro kandidáta „Demokratické“ strany Joe Bidena.

Včera uplynula lhůta pro vyjádření k tomuto důkazu, kterou soudce vyměřil michiganskému volebnímu úřadu. Odpoledne proto zrušil soudní plombu, která během této lhůty dočasně znemožňovala zveřejnění informace o prokázání volebních podvodů. Ze zprávy o forenzním vyšetření sčítacích strojů včera citovala síť amerických lokálních novin The Epoch Times. V článku, který popisuje peripetie, které vedly k tomu, že před soudem byly konečně prokázány masivní podvody, uvádí i závěry znaleckého posudku, které jsou pro firmu dodávající sčítací stroj zdrcující.

„Volební systém Dominionu je záměrně a účelně navržen s vrozenými chybami, aby vytvořil systémové podvody a ovlivňoval volební výsledky. Systém záměrně generuje enormně vysoký počet chyb při hlasování. Elektronické hlasovací lístky jsou poté předány k posouzení. Úmyslné chyby vedou k hromadnému posouzení hlasovacích lístků bez dohledu, průhlednosti a auditu. To vede k volebnímu podvodu.“, konstatuje počítačový expert ve svém posudku pro soud. V závěru zprávy na odpovídá na otázku položenou soudem ohledně integrity voleb hodnocením podle nějž „výsledky okresu Antrim neměly být certifikovány.“
Po zrušení soudního zákazu nahlížet do znaleckého posudku soudní znalec odpověděl na otázky Epoch Times. Z jejich článku i dovolím citovat vysvětlení, které znalec poskytl k posudku, který je z větší části o technickém popisu problémů. „Na základě našeho vyšetřování studie jsme dospěli k závěru, že volební systém Dominion by se neměl v Michiganu používat.“, řekl soudní znalec Russell Ramsland Jr., který je spoluzakladatel v USA známé firmy zabývající se bezpečností IT systémů Allied Security Operations Group.
Podobné forenzní prozkoumání volebních přístrojů Dominion nařídily i soudy ve státě Arizona a Georgia. Znalecké ústavy na nich ještě pracují. Podle soudního příkazu by měly předat posudky do konce letošního roku. Ve státech Pensylvania a Wisconsin tým Trumpových právníků usiluje o to, aby tamní soudy rovněž nařídily znalecký přezkum volebních přístrojů. Zatím však čelí právním obstrukcím státní zprávy, která se snaží znemožnit nezávislé prověření funkce volebních strojů.
Zveřejnění výsledků forenzního přezkumu volebních strojů přivítal úřadující prezident Donald Trump. „Hlasovací stroje Dominion jsou katastrofou po celé zemi. Změnily výsledky voleb. Tyto falešné výsledky jsou nyní již neudržitelné.“, prohlásil Trump. V důsledku prokázaných podvodů podle něj nakonec dojde k tomu, že soudy budou muset volební výsledky prohlásit za neplatné. O tom, kdo bude po 20. 1. 2021 úřadovat v Oválné pracovně Bílého domu, tedy s velkou pravděpodobností bude rozhodovat Kongres USA.