Lavrov: Berlín se orientuje na USA, ale nárokuje si vůdcovství v EU

11. 12. 2020 eadaily
Německo, na rozdíl od Francie, je zcela zbaveno v geopolitice samostatnosti, ale reflektuje na úlohu lídra EU. Přitom samotná EU se stala, de facto, jedním z nástrojů USA. Toto dnes, 8. prosince, prohlásil ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov na zasedání Ruské rady pro mezinárodní záležitosti v režimu video konference.

“Jeden ze závěrů, který bych chtěl nyní učinit, teď na něm pracujeme, na hodnocení tohoto fenoménu, že, podle všeho, Evropská unie upustila od ambicí na úlohu jednoho z pólů ve vícepolárním systému, který se formuje objektivně a úplně se orientuje na USA, uvedl. U Francouzů je poněkud jiná linie, ale převládající se nám jeví tendence Evropské unie na zřeknutí se nároků  být pólem ve vícepolárním světovém uspořádání”.

Jako “intelektuální ospravedlnění” své linie Západ uvádí jakousi koncepci, založenou “na zásadách světového uspořádání”.

“Zásady se vymýšlejí za pochodu, na nejrůznějších “slezinách”. Nedávno si EU znovu vysloužila pochvalu státního tajemníka USA Mika Pompea, když odsouhlasila generický mechanismus zavádění sankcí za porušení lidských práv hned po chemických a kyberneticko-hakerských, které EU vytváří ve svém úzkém kruhu, aniž by si našla chvilku a oslovila univerzální orgány, které byly vytvořeny pod záštitou OSN”, konstatoval Lavrov.

Přitom se Západ pokouší diskreditovat mezinárodní organizace nebo je podřídit své vůli “privatizací sekretariátů”, jako v případě s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

“Nebo, když se to nedaří, přesouvá příslušnou tematiku za hranice struktur OSN, za hranice univerzálních konvencí a potom vnucuje pro něj výhodná řešení jako skutečnost v poslední instanci, jako jedině správnou variantu mnohostrannosti, dodal ministr. Je to podstata koncepce světového řádu, založeného na zásadách, a koncepce efektivního multilateralismu, kterou vytvořili Němci a Francouzi, kterou prosazují, a předkládají celému světu pozici a iniciativu Evropské unie, jež jako by nepodléhá jakémukoliv výkladu, tím spíše pochybnostem, a musí být použita jako příklad pro všechny ostatní”.

Jak informoval list EADaily, Berlín se v poslední době ubírá cestou otevřené konfrontace s Ruskem, přitom se neštítí zjevných lží a překrucování faktů. Podle názoru pozorovatelů je nynější najíždění na Rusko důsledkem rozkolu německé elity, jejíž část ústy hlavy Bundeswehru Annegrety Krampové-Karrenbauerové přísahá věrnost Bidenovi. A navíc, hádáním se s Moskvou si chce Berlín navrátit svou někdejší moc v Evropské unii – dítěti Německa.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová