MINISTRYNĚ „PRAVDY“

Libor Číhal
12. 12. 2020 PravýPostor

V německém DW emitovali tiskovou konferenci Jourové, zbytnělý úsměv od ucha uchu, vysvětlila, jak bude vypadat pomsta malomocných.

Před pár lety se česká politika snažila vzbudit dojem, že patříme k Visegradu, dnes jsme se stali vlajkovou lodí konformnosti evropskounijnímu monstru a blahobytná z Vysočiny je jejím praporem. Až se bude bilancovat Babišovo vládnutí, Jourová bude velkým mínusem. Jourová, kterou nikdo nevolil, připomíná Kabrhelovou socialistické epochy, taky měla velmi významné projevy, ale věděli jsme, že významní se skrývají někde v pozadí.

Jourová na tiskové konferenci prezentovala návrh evropskounijního zákona o zamezení šíření polopravd a fakenews v EU prostoru, které organizují jiné státy. Jourová prý nechce volby, kde by se praktikovaly špinavé metody. Volby se nazývají od nepaměti volbami pouze tehdy, když se spravedlivě počítají hlasy všech voličů a každý volič rozhodne po svobodné úvaze a nikdo mu nefiltruje informační pole, sám musí vyhodnotit, kde je pravda a nepravda. Pak mají volby smysl a jsou společensky přínosné. 

Volič může později litovat svého rozhodnutí, popř. je v budoucnosti napravit, zvažovat jiné informace apod. Jourová a spol. z principu nenávidí svobodné volby, jak svědčí jejich posedlost vůči všem stranám, které vyznávají suverenitu svých národů a omezení imigrace, navíc komisariát EU nikdo nevolil, nominoval se na základě handlu, kde bank držela Merkelová. 
Mluvit o špinavých volbách by bylo logické v souvislosti s Bidenem a jeho kompaňony, kteří znásilnili americké volby a proměnili je v podvodnou frašku, ale Jourová míří jinam. Kdo šíří fakenews, bude ho to něco stát, tato pravda by měla platit i na komisařku, před dvěma lety nekorektním způsobem s velkými vnitropolitickými důsledky očernila tehdejšího ministra vnitra Salviniho, když zamýšlel budovat celostátní statistiky o pohybu romského obyvatelstva, Jourová, která též přičítá ruské dezinformaci Brexit, evidentně trpí silnou averzí k demokratické formě vyjádření lidové vůle.
Plánované evropské represívní zákony míří na Rusko a Čínu, hlavně ovšem Rusko pije krev těmto blahobytným pseudoelitám. Možná příští evropskounijní ministerstvo pravdy povede přímo Jourová, k velké hrdosti Čechů. Jourová a spol. nasadí další sankce a zablokují konta hlavně ruským firmám a osobám, podle Jourové jsou Evropané, obzvlášť v období koronavirové krize, zahlceni lavinou dezinformací. Z jejích náznaků a úšklebků plyne, že organizátorem je Putin. Pokud by to měla být pravda, pak by musel být ředitel české televize jeho člověk, televize šíří polopravdy ve velkém. Při pohledu na počínání evropskounijních komisařů a jejich národních odnoží právě v případě koronaviru, je možné jen dvojí vysvětlení – totální neschopnost až generická hloupost nebo záměrná sabotáž. Možná zažijeme ještě srandy víc, nakonec se ukázalo, že velcí bojovníci proti imperialismu Osík Závodský a Slánský jsou jeho agenty a kdovíkdo všechno dnes padne do skupiny Putinových agentů. Evropská unie se odvolává na svoji organizaci East StratCom Task Force, která monitoruje ruské desinformace.

Neklamným znakem nastupujícího krachu systému, a platí to ve fyzice i v politice, je ztráta variability systému a omezení vývojových možností, při listování evropskounijními novinami, pokud odmyslíme lokální variabilitu počasí, má čtenář pocit, že prošly jedním filtrem, informační variabilita ruských médií je podstatně vyšší a jsou i zajímavější a některá mají silně opoziční charakter. Jourová myslí vážně, že zdůvodňování nějakého zákona může stavět na výpovědích East StratCom Task Force, kde najímají jen kádry, které apriori Rusko nenávidí? Samozřejmě nejde o to jestli někdo někoho miluje nebo nenávidí, ale pokud se někdo nechá vést jenom nenávistí, nemá to dobré konce a ty tvrdé konce pocítíme my všichni.

Jourová a spol. kromě obskurních tlachů nikdy nepředložili žádný faktický důkaz, který by se za důkaz vměšování Kremlu do voleb nebo za důkaz šíření lží v koronavirové pandemii dal považovat. Komisariát EU a jejich tisk šíří lži a pomluvy o ruské vakcíně, které mohou mít fatální důsledky pro obyvatelstvo. East Stratcom Task Force, kterými se Jourová zaštiťuje, mohou v případě potřeby osočit z proruské aktivity kohokoliv i z členů EU, tato organizace silně čerpá např. z ukrajinských a gruzínských protiruských zdrojů, kde objektivita nehraje žádnou roli. V roce 2018 požadovali poslanci holandského parlamentu zrušení této instituce, tato výrazně antiruská struktura je jediným důkazem imaginární ruské viny. V dokumentu k předkládanému zákonu se praví, že Komise má v záloze 500 příkladů ruské desinformace. Jeden z příkladů: „třetina Britů věří, že vodka může dezinfikovat ruce“. Podle specialistů East Stratcom Task Force je to důkaz ruského šíření polopravd. Většina obvinění proti Rusku je odvolání na něčí názor nebo jiné informační zdroje, což má být důvod k sankcím proti ruskému obyvatelstvu. East Stratcom Task Force dodal jako jeden z důkazů ruského šíření polopravd odkaz na ruský YouTube kanál, kde autoři tvrdí, že příčinou epidemie je rozvoj 5G technologií, přitom ruská oficiální televize varuje před náhledy tohoto kanálu. East Stratcom Task Force vydávají za důkaz kremelského šíření polopravd náhled jakéhokoliv moderátora v ruských TalkShow. Ruské oficiální média prý brání Čínu od mezinárodní kritiky, důkazem šíření kremelských lži má být vyjádření Peskova v jedněch novinách, že nevěří v laboratorní vznik Covidu-19 atd. Ve zprávách East Stratcom Task Force je nesčíslné množství evidentních lží o ruské vakcíně, jako by se jednalo o ideologický axiom a ne o medicínský prostředek, který by měl být co nejrychleji aplikován.