Nejvyšší soud státu Michigan začal projednávat ústavní stížnost na falšování voleb prezidenta USA

Ivan David

9. 12. 2020


V pondělí podal právní tým kampaně úřadujícího prezidenta USA Donalda Trumpa k Nejvyššímu soudu státu Michigan ústavní stížnost proti falšování voleb. Poštou zaslané hlasovací lístky byly počítány pouze sčítacími úředníky bez kontroly pozorovateli voleb, jejichž přítomnost nařizuje michiganská ústava. Nejvyšší soud státu Michigan projednávání stížnosti Trumpova týmu spojil s projednáváním žalob samotných pozorovatelů, kterým bylo výhrůžkami a v některých případech i násilím znemožněno účastnit se kontroly.


Terčem násilného útoku se podle sítě lokáních amerických novin The Epoch Times stala černošská pozorovatelka Hima Kolanagireddyová, která byla nominovaná ke kontrole Republikánskou stranou. Původně byla úředníky vyzvána, aby se počítání účastnila, když se ale prokázala odznakem pozorovatele voleb vydaným úřady pro republikánské delegáty, byla násilím ochrankou vyvlečena ze sčítací místnosti. Sčítací úředníci její násilné vyvedení z volební místnosti provázeli skandování hesla „stojíš na špatné straně“.
Své stížnosti podali k Nejvyššímu soudu i další pozorovatelé, kteří byli řádně akreditováni k sčítání korespondenčních hlasů, a jimž bylo znemožněno se počítání účastnit. Řadě z nich bylo v noci před hlasováním vyhrožováno fyzickou likvidací, pokud by se chtěli sčítání poštovních hlasů chtěli účasnit. Dalším pozorovatelům bylo vyhrožováno propuštěním ze zaměstnaní.
Součástí ústavní stížnosti podané právním týmem prezidenta Donalda Trumpa jsou i důkazy o tom, že více než 238 tisíc poštou odevzdaných hlasů bylo falešných. Voleb se v rozporu s Ústavou USA v Michiganu účastnily desítky tisíc lidí, kteří nejsou občany USA, ale pouze zde pracují. K volebním lístkům se měli dostat na základě písemné žádosti, v níž vyplnili číslo sociálního pojištění. Volební zákon státu Michigan však požaduje, aby volební lístky byly vydávány pouze občanům USA na základě ověření jejich totožnosti pomocí průkazu s fotografií. Karta sociálního pojištění však obsahuje pouze jméno a příjmení a identifikační číslo. Není na ní ani fotografie pojištěnce ani údaj o tom, zda je občanem USA.
Volební lístky byly cizincům vydány volebními úředníky na základě písemného příkazu státní tajemnice Jocelyn Bensonové z „Demokratické“ strany, která v současné době za jeho vydání čelí trestnímu stíhání. Michigan je jedním ze států, kde Donald Trump vyhrál v počtu legálních osobně voliči odevzdaných volebních lístků ve volebních místnostech. Jeho úspěch však byl přečíslen volebními úředníky s pomocí započítání falešných korespondenčních hlasů. O jejich zrušení bude nyní jednat Nejvyšší soud státu Michigan i Nejvyšší soud USA. 
Ve hře je i soudní zrušení již vyhlášených výsledků voleb v Michiganu, jehož úředníci odmítli poslechnout soudního příkazu, který úřadům nařizoval vyčkat se jmenováním volitelů za stát až do vyřešení soudních žalob proti falšování voleb.