Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby

Avatar
Původní autoři

Redakce ČNL
26.12.2020 ČeskéNárodníListy

„Současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10 % našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.“ (Výňatek z petice „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“ z 17.12.2020., adresované panu Ing. A. Babišovi, předsedovi vlády ČR)Naši myslitelé, kteří se již v 19. století zabývali sociálními otázkami, věděli, že lékem na bídu, chudobu, jež viděli kolem sebe, není charita, milosrdenství, almužny, i když i tyto mohou v řadě případů chudým dočasně pomoci ale sociálně spravedlivý společenský řád.

Věděli jsme to a víme. Jak je tedy možné, že třicet let po listopadu 1989 jdeme zcela jiným směrem? Liberální kapitalismus naše společenské problémy dále jen prohlubuje. Koronavirová epidemie je pak umocňuje. I o toto poznání jsme zmoudřeli.

Máme již jen málo času na to, abychom se připravili na následnou tvrdou dobu. Necháme snad potom statisíce lidí žít v bídě? Ne! Požadujeme sociální spravedlnost pro všechny bez rozdílu. Každý člověk má nezadatelné právo prožít svůj život v důstojných lidských podmínkách a v míru!