Podařilo se nám v Evropském parlamentu zamítnout dovoz toxické kukuřice, který chtěla povolit Evropská komise

Ivan David

22. 12. 2020

Před Vánoci mám pro Vás i ostatní spotřebitele dobrou zprávu. Evropský parlament minulý týden ve čtvrtek schválil námitku proti povolení dovozu 8 druhů geneticky modifikované kukuřice z laboratoří nadnárodních korporací Bayer – Monsanto a Syngenta. Povolení k uvedení na společný trh EU udělila Evropská komise přes nesouhlas Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Evropský parlament podle článku 112 jednacího řádu proti tomuto rozhodnutí Komise odhlasoval námitku, takže povolení bylo zrušeno.

Geneticky modifikované odrůdy kukuřice, které Komise chtěla nechat do EU dovážet, byly vyvinuty tak, aby přežily obrovské dávky herbicidu Roundup, u nějž bylo prokázáno, že způsobuje rakovinu. V USA byla firma Bayer-Monsanto už v několika případech porotními soudy odsouzena k vyplacení odškodného za několik miliard dolarů pracovníkům, kteří onemocněli rakovinou kvůli častému styku s tímto postřikem. Odškodné musí vyplácet i pozůstalým těch, kteří na rakovinu již zemřeli.

Kukuřice, jejíž velkoobjemový dovoz do EU jsme na posledních chvíli „zatrhli“, byla genetickou modifikací vyšlechtěna tak, aby přežila desítky násobků limitů povolených nyní v EU pro postřiky. Taková kukuřice je pak doslova nosičem jedu do těla spotřebitele. Rostlina na těžce toxické postřiky nezahyne. Jed však přenáší do krmiv zvířat a do potravin pro lidi.

Europarlament zrušil povolení dovozu, které Komise vydala v rozporu s nařízením 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Toto nařízení stanoví, že povolení může Komise vydat pouze v případech, kdy je v řízením před Evropským úřadem pro bezpečnost potravin prokázána neškodnost geneticky modifikovaných rostlin pro lidské zdraví. V případě těchto kukuřic úřad pro bezpečnost potravin naopak prokázal jejich škodlivost. Ve svém stanovisko zaslaném Komisi, které je pro její rozhodování závazné, výslovně nedoporučil povolení dovozu tohoto „toxického biologického odpadu“.

Na přípravě této námitky jsem se s kolegy ze Zemědělského výboru EP rovněž podílel jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID). Návrh na zrušení povolení k dovozu těchto jedů vydávaných za “potraviny” předložili plénu europarlamentu společné Výbor pro životní prostředí a Zemědělský výbor. Mám radost, že se dovoz tohoto svinstva podařilo zablokovat.