Text otevřeného dopisu 6 vlasteneckých neparlamentních stran premiérovi

 

V Praze dne 16. prosince 2020

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

my, níže podepsaní představitelé vlasteneckých politických stran a hnutí, vyjadřujeme své zklamání, že jste na právě skončeném zasedání Evropské rady jménem České republiky jednoznačně neodmítl návrh na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu obnovy, nabízeného Evropskou komisí. Jsme přesvědčeni, že jde o inflační finanční prostředky, znamenající naše dlouhodobé vazalství a nadvládu orgánů EU nad naším státem. Jednoznačně odmítáme představu, že bychom při obdržení pouze 4,8 % z celkové sumy měli ručit za 100 % celkového dluhu. Nevidíme žádný důvod, proč bychom se tak měli podílet na finanční sanaci jižních států eurozóny, jejichž občané mají podstatně vyšší životní úroveň než občané ČR.

Vyzýváme proto Vás a Vašim prostřednictvím vládu ČR k rozhodnému odmítnutí finančních prostředků z Evropského fondu obnovy, neboť jejich čerpání by za daných podmínek bylo v rozporu s českými národními zájmy. Pokud bychom si museli půjčit na finančních trzích, můžeme tak snadno učinit mimo EU, zvláště za situace, kdy navíc ČR má, jak sám zdůrazňujete, výrazně lepší rating než většina států EU.

S pozdravem!

Jaroslav Bašta v. r., předseda hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Pynelopi Cimprichová v. r., předsedkyně hnutí Jednotní
Karel Janko v. r., předseda České strany národně socialistické
Jaroslav Král v. r., předseda strany Národní socialisté
Vladimíra Vítová v. r., předsedkyně hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 

Jana Volfová v. r., předsedkyně strany Česká suverenita