Zákon proti barevné revoluci v Rusku

Avatar
Původní autoři

25. 12. 2020     новости-россии
Státní duma na svém plenárním zasedání 23. prosince schválila ve třetím, závěrečném, čtení zákon o zákazu financování mítinků a demonstrací ze zahraničí, zahraničními agenty nebo anonymně. Konkrétně zákon zavazuje organizátora hromadné akce, aby při podání dokumentů před jejím provedením uvedl účet, na který mají přicházet prostředky.

Zákon rovněž zakazuje financování veřejných akcí zahraničními státy, organizacemi, občany a osobami bez občanství, a také NKO (nekomerčními organizacemi) zahraničními agenty, Rusy mladšími 16 let, anonymními dárci a právnickými osobami, zaregistrovanými méně než jeden rok k okamžiku převodu finančních prostředků nebo jiného majetku.

K druhému čtení byl tento seznam doplněn o nezaregistrovaná společenská sdružení a fyzické osoby zahraniční agenty.

Návrh zákona byl zpracován poslancem Státní dumy Dmitrijem Vjatkinem. Další iniciativa poslance, zakazující hromadné akce poblíž budov mimořádných služeb, byla ve středu rovněž odsouhlasena Dolní sněmovnou parlamentu.

Zákon zakazuje pořádání veřejných akcí na územích, bezprostředně přilehlých k budovám mimořádných služeb. Předpokládá se také možnost přeložení hromadných akcí kvůli hrozbě mimořádné události.

Zákon také upřesňuje, že soud bude moci přiznat za mítink několik jednotlivých akcí, sjednocených společným úmyslem, a hromadný souběžný pobyt nebo přemístění občanů na veřejných místech, určený pro vyjadřování nebo formování názorů a vznášení požadavků.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová