Budoucnost EU: Pohoda zvířat a přechod na rostlinnou stravu

Avatar
Původní autoři

Ivan David
12. 1. 2021
Včera jsem se zúčastnil diskuze stínových zpravodajů ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova o pohodě zvířat. Jednání bylo svoláno za účelem stanovení postupu prací při přípravě zprávy pro Evropskou komisi. Podobné zprávy jsou jakousi objednávkou Evropského parlamentu, aby Komise vypracovala nařízení, která by pak byla závazná pro členské země. Záležitost klecí včetně velkých „obohacených“ není taková legrace, jako když si domů pořídíte domeček pro domácího mazlíčka.

 Vybavit předpisově všechna chovná zařízení může být záležitost tak nákladná a produkci zdražující, že dřívější zákazníci upustí od nákupů a chovatelé od své činnosti. V měřítku států může jít o miliardové náklady. Pro fanatiky ale není žádná cizí oběť dost veliká. Někteří zaměňují idylu rajské zahrady s podnikem, který musí uživit zemědělce a nabídnout potraviny za dostupnou cenu.

Jednání vedl francouzský poslanec z liberální frakce Renew Jérémy Decerle (za ČR je ve frakci hnutí ANO). Řekl, že jde pouze o hospodářská zvířata a nikoli domácí mazlíčky, laboratorní zvířata, zoologické zahrady a cirkusy. Konkrétně o ovce, králíky, dobytek, kuřata a nosnice. Vyzval stínové zpravodaje, aby na úvod řekli, co pokládají za podstatné. Uvedl jsem, že každý podobně závažný návrh se musí opírat o důkladnou analýzu potřeb a důsledků včetně zvýšených nákladů, snížení produkce a příjmů chovatelů a zvýšené ceny masa. Řekl jsem, že následovat musí důkladná oponentura odborné studie, z níž pak je možno vycházet při rozhodování. 

Lucemburská poslankyně Tilly Metz z frakce Zelených (za ČR Piráti) dala jasně najevo, že žádnou studii nepotřebuje, protože její prioritou je zákaz jakýchkoli klecí, aby se slepice a králíci cítili psychicky dobře: „Je to skutečně nelidské, milióny občanů žádají zrušení klecí.“ Dále je jejím cílem snížit spotřebu masa.

Nizozemská poslankyně Anja Hazekamp z Partij voor de Dieren („Strana pro zvířata“) z frakce Sjednocená levice (za ČR Kateřina Konečná) se rovněž přihlásila k záměru absolutního zákazu všech klecí: „Musíme splnit očekávání!“ Její cíle jsou však ambicióznější (nejoblíbenější slovo fanatiků v Evropském parlamentu). Paní Hazenkamp si klade za cíl „přejít na rostlinnou stravu“. Míní to jako dietní předpis pro všechny obyvatele Evropské unie. Zvířata se v klecích trápit nebudou, nebudou totiž žít vůbec. Ve svém rodném Nizozemí udělá paní poslankyně chovatelům obrovskou radost, neboť tato země má na počet obyvatel nejvíce hospodářských zvířat na světě a je druhým největším vývozcem. Možná ji ze samé vděčnosti ukamenují (již brzy tam patrně zavládne šaria).

Jérémy Decerle na moji žádost upřesnil, že analytická studie, kterou vypracuje expertní skupina vybraná na základě výběrového řízení, má odevzdat svůj elaborát 11. července. O návrhu zprávy se pak má hlasovat 21. července a v plénu 22. listopadu. Namítl jsem, že 8 dní vylučuje kvalifikovanou oponenturu. Pan kolega Decercle mi však odpověděl: „Je důležité být optimisty, musí se to vzít sportovně, rychle.“

Jsem přesvědčen, že celá taškařice se dělá za účelem likvidace chovatelů v EU, aby se vytvořila poptávka po mase z mimounijních zdrojů, ze Severní a Jižní Ameriky, Ázie a Ukrajiny (kde působí západní i východní giganti). Je to osvědčená metoda, v níž zelení a ještě zelenější hrají roli užitečných idiotů.

Pokud jste nabyli dojmu, že Západ zešílel a polovina poslanců Evropského parlamentu jsou naprosto nezodpovědní magoři, nejste příliš daleko od pravdy. Není to ovšem příliš velká legrace, neboť tito lidé rozhodují o budoucnosti Evropské unie. Zbývá otázka, zda je dobré aby Česká republika byla součástí této budoucnosti.