Pozvání na veřejné slyšení do Senátu ČR

Avatar
Původní autoři

Radek Novotný
6. 1. 2021  Outsidermedia


Vážená paní/vážený pane šéfredaktorko/šéfredaktore, vážená redakce,

dne 11.1.2020 bude v Senátu ČR projednáván požadavek 31.000 občanů nápravy systému správy vody v ČR. Tzn. ukončení tunelů městských vodáren, vrácení prodeje vody do vodáren v rukou měst a vyvození odpovědnosti pachatelů za vyvedení peněžních toků a zisků z vody do rukou korporací. Viz pozvánka do senátu – v příloze.

Chci vás na jednání pozvat a současně požádat, abyste o VEŘEJNÉM SLYŠENÍ dali vědět vašim čtenářům, divákům a posluchačům. Přikládám:

  • odkaz na petici, kterou budou lidé podepisovat, dokud nezjednáme nápravu [1]
  • ukázku pravomocného rozsudku v kauze tunelu vodárny

Pozvání přijali ministr životního prostředí, p. Brabec i ministr zemědělství, p. Toman.

Část osob, v kauzách zainteresovaných se snaží, aby lidé informace neměli, protože ví, že jsem při obraně vody uspěl 4x u Ústavního soudu ČR [2], 2x u Nejvyššího soudu, mnohokrát u Vrchních [3] a krajských soudů.

Zdůrazňuji, že jde o vodu, kterou potřebuje k životu každý z nás a každé výrobní odvětví.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný
zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[1] www.pravdaovode.cz/petice

[2] https://pravdaovode.cz/rozsudek-us-zlin-16-5-2017/

[3] https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/

(Akce bude přenášena živě na webových stránkách Senátu – pozn. edit.)