Reportáž ze světa konspirací

Petr Bajnar
4. 1. 2021 blog autora

Chcete-li dnes veřejně zpochybnit jakákoliv fakta, jednoduše je prohlásíte za konspirační teorii. A pak jen přidáte obligátní větu: v konspirační teorie nevěřím.

Přitom konspirace jsou běžnou součástí politické praxe již odpradávna. Říci v září 1939, že den před vypuknutím války v Gliwicích šlo o německou provokaci a ne o polský přepad německý vysílačky, by zajisté bylo považováno za konspirační teorii.

Podobně by až do roku 2005 bylo rovněž konspirační teorií tvrdit, že důvody vypuknutí války ve Vietnamu v roce 1964 byly z americké straně fingované. Až v roce 2005 vyšlo oficiálně najevo, že k vietnamskému útoku na americkou loď v mezinárodních vodách Tonkinském zálivu vůbec nedošlo.

Konspirační teorie se jako všechny teorie dělí na pravdivé, lživé a na ty kde se pravda mísí se lží. Pravda nikdy není černobílá. A tak jako se s pravdivými, ale i zavádějícími a manipulativními informacemi setkáváme v mainstreamu, stejné je to i na tzv. konspiračních webech.

Lživé konspirační teorie vytvářejí často jedinci, kteří se pak cítí důležití. Za některými pak zajisté stojí tajné služby různých států. Osvědčenou taktikou je vytváření různých, často protikladných teorií, které mají zastřít skutečnou pravdu o dané věci.

Ukázkovým případem je přistání amerických astronautů na Měsíci. Brzy se vyrojily zprávy, že astronauti zde spatřili mimozemské lodě. Krátce nato se začala šířit spiklenecká teorie, podle které Američané na Měsíci vůbec nebyli a záběry byly pořízeny ve studiu.

Nejznámější konspirační teorie dneška říká, že běh světa již po staletí skupinka mocných osvícenců=iluminátů. V její pravdivost věřil i zpěvák Karel Gott. V rozhovoru pro Lidové noviny uvedl:

Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.

Nedávno byl na internetu publikován text, který údajně unikl ze zasedání jedné z globalistických organizací, Trilaterální komise, které proběhlo v prosinci 2020: Trilaterální komise: Hlavním cílem operace Covid-19 je urychlení procesů změny lidstva. Ohniska odporu musí být eliminována. Bude v roce 2021 spuštěna operace Moskva? Jaké procesy by měla urychlit antihmota?

Článek pravděpodobně v některých čtenářích vyvolá úsměv na tváři, u jiných pocit, že člověk je jen bezbrannou loutkou v rukou mocných tajných společností. Možná i proto unikl. Ti co mají strach, jsou snadněji ovladatelní.

Jaká je však pravda? Řídí svět skutečně jen skupina mocných? Myslím si, že k odpovědi na tuto otázku je třeba se zamyslet na fungováním světa, celé přírody. Vše řídí věčné a nezměnitelné přírodní zákony. Je tu řád světa, kterému jsou všichni podřízení, i ti mocní. Pokud člověk naruší přirozený řád přírody, třeba tím že se přemnoží, bude ničit přírodu a podlehne dekadenci, pak vznikne tlak, který bude mít tendenci vše uvést zpět do rovnováhy.

Vůbec pak není důležité zda tím spouštěčem procesu je sama příroda, či člověk. Není podstatné, zda covid 19 je důsledkem přírodního procesu, nebo byl vyvinut uměle. Objevil se proto, protože naše společnost svým chováním k jeho rozšíření vytvořila podmínky.

I ti nejmocnější z lidí, jsou proti přírodě a jejím silám bezmocní. Všechny historické pokusy o nastolení světovlády skončily neúspěchem a tak nevyjde i tento pokus. Osvícená doba která má být cílem tohoto procesu zákonitě přijde. Nebudou to však ilumináti, kteří v ní budou vládnout, jak v to dnes věří. Zlo nemůže vytvořit dobro a ušlechtilý cíl jakékoliv prostředky k jeho dosažení rozhodně nesvětí.

Proto je zbytečné se bát. Je důležité nešířit strach, ale šířit lidskost, světlo a naději. Přitom si zachovat úsměv na tváři a důvěřovat řádu světa a Bohu.