Socha Marie Terezie a pomník št. kpt. Václava Morávka

Avatar
Původní autoři

Pamětní deska na místě posledního boje
št.kpt. Morávka

Ogňan Tuleškov
26.1.2021  ČeskéNárodníListy

Připomíná zcela viditelně panovnici a chudého příbuzného. I jejich přínos pro náš národ je zcela rozdílný. Zatímco Marii Terezii nikdy nezapomeneme, že nám prohrála větší část Slezska, a to za cenu mnohých českých životů i českých zlatých. Též vzpomínka na její germanizační úsilí je stále živá. To vše bychom měli zaznamenat na desce, která by toto i další osvětlovala příchozím.

Páni konšelé z Prahy 6 zřejmě pro vlastní radost tuto sochu vztýčili. Habsburkyně poblíž pražského Hradu je pro obyčejného Čecha něčím nemyslitelným.

Št. kpt. Václav Morávek byl jedním z odbojové skupiny Tří králů, jíž tvořil dále pplk. Josef Balabán, pplk. Josef Mašin. Oba jmenovaní byli zatčeni gestapem již v roce 1941. Kontakty na Paula Thümmla, který pracoval za peníze pro čs. odboj, udržoval v r. 1942 již jen Václav Morávek. Informace, které od tohoto agenta dostával byly s velkou netrpělivostí očekávány československými zpravodajskými důstojníky v Londýně. Sám pan prezident Beneš o ně projevoval enormní zájem.

21. březen 1942 byl však pro št. kap. Morávka osudným. Byl pronásledován gestapem. V blízkosti Prašného mostu byl zraněn, dále se bránil střelbou. Přesila však byla velká. Aby nepadl do rukou gestapáků, sám se zastřelil. Hrdinsky skončil svůj život. Jeho pomník nám připomíná důstojníka československé armády, který svou přísahu věrnosti republice zcela naplnil.

Je neodpustitelné, že původní záměr vybudovat u pomníku V. Morávka reprezentativní monument, který by představoval život, boj a smrt celé odbojové skupiny Tří králů, byl opuštěn. Vrátit se k tomu záměru budeme moci, až když bude odstraněna socha habsburkyně a tak uvolněn dostatečný prostor pro zmíněný monument. Kdy se dočkáme? Záleží to také i na nás všech z Prahy 6.

Dr. O Tuleškov