Flash-Nejvyšší správní soud vypráskal Městký soud Praha i „experta“ na zdravotní právo Dostála

Avatar
Původní autoři

vlkp
28. 2. 2021 Kosta Zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Vzpomínáte na to jak loni soudce Výborný, mimochodem bratr tehdejšího lidoveckého předsedy Výborného vyhověl žalobě, kterou k němu podal na tehdejší vyhlášení omezujících opatření ministerstvem zdravotnictví podle zákona o  Ochraně veřejného zdraví jakýsi advokát a údajný expert na zdravotní právo a  dnes hlavní poradce Pirátů v  této oblasti – jakýsi Dostál? 


 To bylo obrovské opoziční gaudium. Jak opozice politické tak mediální.

Gaudium skončilo, rozsudek NEPLATÍ!

Kvalifikoval jsem před rokem tento rozsudek jak naprostý právní úlet! A  svůj názor nejen vyjádřil, ale také pečlivě zdůvodnil hned ve dvou článcích:

Právní purismus a především prachy nad zdravý rozum a životy občanů

Soudce Výborný, jeho rozsudek, Babiš,opozice a lidská hloupost !!!!

Vláda se tehdy, pochopitelně, odvolala . K Nejvyššímu správnímu soudu.

A agentury právě přinesly jeho nález! Dovolím si citovat:

Podle NSS městský soud chybně zastával právní názor, že v době vyhlášení nouzového stavu je působnost ministerstva podle zákona o ochraně veřejného zdraví oproti běžné situaci omezena a opatření představující rozsáhlejší omezení práv může vydávat pouze vláda prostřednictvím krizových opatření.

„Nic takového neplyne z textu zákona a nelze to dovodit ani jeho rozumným výkladem. Právě v době krizových stavů, kdy je důležité, aby všechny orgány efektivně plnily své úkoly, je nežádoucí, aby docházelo k pochybnostem. Pravomoci svěřené vládě pro zvládnutí příčiny nouzového stavu představují ve vztahu k běžným pravomocem ostatních orgánů jakousi ,nadstavbu‘ pro úkoly, na něž tyto běžné pravomoci nepostačují,“ uvedl předseda senátu Filip Dienstbier.

NSS podle rozhodnutí nemohl posoudit otázku zákonnosti napadených opatření, vymezil však hlediska, podle nichž mají soudy opatření vydaná s odkazem na zákon o ochraně veřejného zdraví napříště posuzovat.

Podle NSS bez ohledu na skutečnost, zda je zrovna vyhlášený nouzový stav, či nikoliv, je nutné podle konkrétního obsahu přijatých opatření posoudit, zda taková opatření spadají do zákonného zmocnění ministerstva zdravotnictví, nebo ne. Podle NSS je třeba jednotlivě posuzovat zákonnost a také přiměřenost konkrétně stanovených zákazů, příkazů a omezení.


Jak, ehm, expert na zdravotní právo Dostál, tak soudce Výborný dostali řádně na kokos! Konstatuji to s  neobyčejným zadostiučiněním!

Neboť v  tom prvně uvedeném jsem napsal, krom jiného toto:

Vláda prý omezení nemá vyhlašovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy tak může činit sám ministr zdravotnictví, nýbrž jen podle zákona o nouzovém stavu! Kdy rozhoduje kolektivně.

Pak se musím zeptat – platí vůbec ten zákon o ochraně zdraví a je platnou součástí Sbírky zákonů? Když ano, nechápu ten rozsudek už vůbec. Když ne, kdy a kým byl zrušen? Snad včerejším výrokem soudce Výborného?!!

Alespoň tak se to jeví. Netušil jsem, že soudce obecného soudu má právo zrušit, minimálně částečně, platnost nějakého zákona. Do teď mi mé právní bezvědomí říkalo, že něco takového má v kompetenci jen Ústavní soud. a nyní vidím, že i obyčejný sudí u Městského soudu… To jsou věci!


a v  tom druhém pak třeba hned na začátku toto:

Ještě pořád jsem nedokázal strávit ten šílený rozsudek , který na Městském soudu v Praze vynesl soudce Výborný a jeho dva kolegové ve věci podání advokáta Dostála proti koronavirovým opatřením české vlády. Kdy podstatnou část z nich zrušil k 27. dubnu s odůvodněním, že jejich zavedení na základě zákona o ochraně veřejného zdraví je protiprávní, protože jeden ministr přece nemůže mít takovou moc. A že o takových opatřeních může rozhodnout jen kolektivně vláda na základě zákona o nouzovém stavu.

Můj naprostý nesouhlas a  v podstatě i argumentaci POTVRDIL právě Nejvyšší správní soud. Nejde o to, že nějaký vlk může cítit, jako naprostý právní laik, obrovské osobní zadostiučinění. Ale o to, že zde máme , zcela zjevně minimálně JEDEN jasně aktivisticky, nikoliv právně rozhodující soud – ten Městský v Praze. Který se stal právnickým beranidlem všech potížistů proti jakýmkoliv anticovidovým opatřením. Viz další skandální rozsudek této stolice v týdnu, kdy další ze soudců Městského soudu – jakýsi Tauber vyhověl žalobě studenta proti jednomu z pražských gymnázií.

To se promptně odvolalo k NSS a ten už stačil do problému ingerovat – předběžně VYHOVĚL gymnásiu a odložil vykonatelnost verdiktu! Což značí minimálně to, že zjevně nepovažuje Tauberův nález za nesporný. Respektive, spíše je na místě konstatování, že na Taubera udělal excelentní dlouhý nos. -viz část jeho předběžného opatření:

NSS přiznal, že pro důkladné zhodnocení rizika nákazy původcem nemoci covid-19 v případě otevření školy nemá dostatek informací, proto dočasné rozhodnutí vydal s využitím takzvaného principu předběžné opatrnosti.

„Tento právní princip je využíván zejména v ochraně životního prostředí. Zjednodušeně řečeno znamená, že nedostatek důkazů o ohrožení nesmí být důvodem pro neposkytnutí ochrany důležitému veřejnému zájmu, je-li tu reálná hrozba závažných následků,“

Takže jako důvod pro pozastavení účinků rozsudku městského soudu shledal NSS veřejný zájem na ochraně zdraví studentů i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků.

Dodávám, zcela v souladu s obyčejným selským rozumem, dal přednost velkému obecnému zájmu před sobectvím jednoho exhibujícího potížisty.

Ale zpět k onomu Dostálovi – expertovi na zdravotní právo. Ten dokonale v svou reakcí už stačil připomenout klasickou bajku o lišce a hroznech:

Ano Dostále , hrozny jsou stejně kyselé, řekla liška , když na ně liška nemohla dosáhnout. Ty jsi na tom úplně stejné – viz poznámka o  zajímavém zdůvodnění a konstatování o tom že to MS bude rozhodovat znovu. Hrozny nejsou pro tebe vysoko, vůbec ne, jsou jen kyselé, viď? Hodně kyselé…..