Putin odpověděl na Bidenovy urážky na svoji adresu

Politika Segodnja 

20. 3. 2021   Outsidermedia

Vladimír Putin, během videokonference se zástupci veřejnosti Krymu a Sevastopolu, vyhodnotil ostré protiruské výroky amerického prezidenta

(Musím předeslat, že V.Putin hovořil klidně, evidentně v dobrém rozmaru, bez jakékoli známky podráždění – pozn. překl.)

Nyní, pokud jde o výroky mého amerického kolegy: My se skutečně osobně známe, jak řekl. A co bych mu odpověděl? Řekl bych mu: „Buďte zdráv!“ Přeji mu zdraví a říkám to bez ironie. To za prvé.

Mám-li hovořit šířeji, chtěl bych říci, že v historii každého národa, každého státu je mnoho velmi těžkých, dramatických i krvavých událostí. Když hodnotíme jiné lidi, jiné státy, vždycky se jakoby díváme do zrcadla a vždycky tam vidíme sebe. Protože vždycky překládáme na jiného člověka to, čím ve skutečnosti jsme. Vzpomínám si, když jsme se v dětství dohadovali, říkali jsme: „Kdo komu jak nadává, tím sám je…“ (česká verze – Kdo to říká, ten to je… pozn. edit.) A to není náhoda, není to jen dětská průpovídka, to má hluboký psychologický smysl. My vždycky v druhém člověku vidíme svoje vlastnosti a myslíme si, že je stejný jako my. A tak ho i hodnotíme.

Pokud jde o americký establishment – nikoli obyvatelstvo jako celek (tam je hlavně velmi mnoho čestných, slušných a oduševnělých lidí, kteří s námi chtějí žít v míru a přátelství. O tom víme, ceníme si toho a budeme se o ně opírat v budoucnu – pokud jde o americký establishment, vládnoucí třídu, tak jeho vědomí se vytvářelo ve známých a ne zrovna jednoduchých podmínkách. Vždyť osvojení amerického kontinentu Evropany bylo spojeno s vyhlazováním původního obyvatelstva, s genocidou indiánských kmenů. Pak následovalo velmi tvrdé a těžké období velmi krutého otroctví a otrokářství. To vše se táhne historií po dnešek, a provází život v USA. Odkud by se jinak vzalo hnutí BLM? Afroameričané se dosud střetávají s nespravedlivostí a vyhlazováním. Vládnoucí třída USA tím řeší jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické problémy. Spojené státy jsou jedinou zemí na světě, která použila jadernou zbraň, přitom vůči nejadernému státu. Proti Japonsku na konci 2. světové války – proti Hirošimě a Nagasaki. A nebyl v tom absolutně žádný vojenský smysl – bylo to přímé vyhlazení civilního obyvatelstva.

Proč o tom mluvím? Já vím, že USA, jejich vedení, je obecně naladěno na určité vztahy s námi. Ale v otázkách, které představují zájem samých USA, a podle jejich podmínek. My, ačkoli si oni myslí, že jsme jako oni, my jsme jiní lidé, máme odlišný genetický a kulturně-mravní kód. Ale umíme hájit svoje vlastní zájmy. A budeme s nimi pracovat – ale v těch oblastech, které nás zajímají a podle podmínek, které považujeme za výhodné pro nás. A oni s tím budou muset počítat, a to přes všechny jejich pokusy zastavit náš rozvoj. Bez ohledu na sankce, urážky – s tím budou muset počítat.

Ale my, mám na mysli naše národní zájmy, budeme rozvíjet vztahy se všemi zeměmi, i včetně USA – takže zhruba, v obecných rysech, asi takto…

Překlad: st.hroch 20210318