Česko patrně vstoupilo do informační války proti Rusku

15. 4. 2021 argumenti
Velvyslanectví Česka se rozhodlo vyčlenit peníze rusofobnímu televiznímu kanálu ATR, vysílajícímu pro území Krymu. To 13. dubna prohlásil novinář Ajder Muždabajev, po kterém je v Rusku vyhlášeno pátrání za výzvy k provádění teroristické činnosti a veřejné ospravedlňování terorismu, oznamuje portál EADaily.

“Velvyslanectví ČR se rozhodlo poskytnout materiální pomoc televiznímu kanálu ATR. A jsem velice vděčný Čechům, kdyby byla možnost, požádal bych, aby byla zobrazena vlajka Česka na velké obrazovce. Protože je to čin hodný úcty, a Česko jako země sama o sobě kdysi poznalo ruskou holínku na svých ulicích. Patrně, lidé, kteří si to pamatují, pracují na velvyslanectví ČR, jsem jim za to hrozně vděčný a děkuji za celý kolektiv”, řekl.

Podle slov Muždabajeva “kdyby každá země, každý člen EU nejenom plnil, ale podporoval onu rezoluci Evropského parlamentu k ATR, tak, pravděpodobně, bychom jednodušeji přežívali v jakýchkoliv podmínkách”.

“Byli bychom méně závislí na myšlenkových pochodech v různých vrstvách mnohovrstevnatých ukrajinských úřadů – tu rudý, tu bílý, není jasno, kdo další. Chápu to tak, že vlajku Česka se nám nepodaří ukázat z technických důvodů, ale budeme si myslet, že sedíme s vlajkou Česka”, dodal.

Připomeňme, že televizní kanál ATR pracoval na Krymu od roku 2006 do dubna 2015. Po vstupu poloostrova do struktury Ruska jeho vedení vystoupilo proti odehrávajícím se událostem a začalo provádět aktivní protiruskou propagandu. V červnu 2015 televizní kanál obnovil vysílání, vysílal své programy z Kyjeva. Na Krymu je dostupný pouze na družicové televizi. Přitom v rozpočtu Ukrajiny na rok 2021 není přímé financování televizního kanálu předpokládáno.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová