Pirátka Gregorová chce válku

Avatar
Původní autoři

Ivan David
11. 4. 2021
To není nijak přehnané tvrzení, jestliže kritizuje francouzského a německého ministra zahraničí, protože vyzývají k deeskalaci v konfliktní situací na východě Ukrajiny. Z toho je zřejmé, že Gregorová si eskalaci přeje. Soudí, že se „ozývají hlasy, že se nějaká agrese skutečně chystá“. Míní jak je z kontextu jasně patrné, že agresi chystá Putin.
Nevím, co právě paní europoslankyně bere, ale tipoval bych na pervitin, tam jsou „hlasy“ jako verbální sluchové halucinace dosti časté. Pozoruhodný je rovněž úsudek, že motivem k agresi by mohlo být Putinovo „potýkání se s rekordně nízkou popularitou“. To už asi stojí za rozpoutání války, jak pirátka soudí při svém vzdělání. Má totiž Bc. v oboru „mezinárodní vztahy a evropská studia“ na Masarykově univerzitě v Brně. 

Svoji roli bude hrát i její účast v Delegaci pro vztahy s NATO Evropského parlamentu. V intencích činnosti této delegace Gregorová tvrdí, že „Putin rozumí jen síle zbraní a peněz“. Tato delegace asi nepůsobí jako delegace EU-Rusko nebo EU-Čína, v nichž se pěstuje úsilí o trvalé zhoršování vztahů s těmito velmocemi. Kdyby Putin nerozuměl síle zbraní, k agresi by již dávno došlo, ovšem z opačné strany. Gregorová soudí, že Putinovi „svobodný svět musí vysvětlit, jak moc ho bude bolet, když s tím okamžitě nepřestane“. Z kontextu vyplývá, že má asi na mysli „přesun ruských armád k ukrajinským hranicím“. Je to od něj drzost, když svobodný svět přesunuje armády hranicím Ruské federace.
 
Když jako odbornice byla Gregorová pozvána do ČT, poněkud zaskočila i moderátora tvrzením, že v USA je společnost rozdělená a to „ukazuje na určitou krizi demokracie“. Vrcholem demokracie je tedy patrně Severní Korea. Takto se asi učí mezinárodní vztahy v Brně. Nicméně v 27 letech mohla europoslankyně získat nějaké vlastní zkušenosti, a představy o světě zkorigovat. V Evropském parlamentu se to ale asi nepodaří, tam jsou mezi poslanci podobné představy statisticky normální. Ještě štěstí, že europoslanci nemají zákonodárnou iniciativu. Podobné typy jako Markéta Gregorová by vyvolaly světovou válku už dávno.