Předseda ÚOHS Mlsna potvrdil pokutu ve výši 550 milionů korun za nákup vrtulníků

Avatar
Původní autoři

Kristián Chalupa
10. 4. 2021   armadninoviny  (podstatně kráceno)
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna svým včerejším rozhodnutím potvrdil uložení pokuty ve výši 550 milionů korun pro Ministerstvo obrany České republiky za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků. Předseda ÚOHS tak zamítl rozklad podaný zmíněným ministerstvem proti prvostupňovému rozhodnutí z února letošního roku.

Antimonopolní úřad v něm rozhodl, že ministerstvo se dopustilo přestupku tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků UH-1Y Venom s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je kromě jiného výrobcem armádních vrtulníků.

Již dříve antimonopolní úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci nelze uložit zákaz plnění smlouvy. Mlsna zároveň připomněl, že pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek jsou ukládány v poměru k hodnotě zakázky, maximálně mohou dosahovat až 10 procent z ceny zakázky. V uvedeném případě maximální výše pokuty činila téměř 1,5 miliardy korun. Soutěžní úřad dále musel zohlednit, že Ministerstvo obrany ČR chybuje při zadávání veřejných zakázek opakovaně. Uložení vysoké sankce je signálem pro veřejnost

Pokutu bude muset ze svého rozpočtu zaplatit Ministerstvo obrany ČR. Zadavatel může postihnout osoby, které jsou za pochybení přímo odpovědné.

Současně z aktivity společnosti Leonardo jasně plyne, že měla o získání veřejné zakázky enormní zájem a právě v nemožnosti se o tuto zakázku ucházet spatřuje újmu na své straně. Její námitky proto nelze považovat za čistě obstrukční, jak tvrdí zadavatel.