Prohlášení ruského ministerstva zahraničí k odvetným opatřením v souvislosti s nepřátelskými akcemi Spojených států

Avatar
Původní autoři

18. 4. 2021 (oficiální dokument)
Poslední útok na naši zemi podniknutý Bidenovou správou samozřejmě nemůže zůstat bez odpovědi. Ve Washingtonu , jak se zdá, nejsou ochotni se smířit s tím, že v nové geopolitické skutečnosti není místo pro jednostranný diktát a zkrachovalý scénář „zdržování Moskvy“, na který Spojené státy i nadále krátkozrace spoléhají, hrozí jen dalším zhoršováním americko-ruských vztahů.

V této souvislosti pokrytecky zní volání přes oceán, abychom se vyhnuli eskalaci a v podstatě souhlasili s tím, že se k nám snaží mluvit z pozice síly. Opakovaně jsme varovali a v praxi dokázali, že sankce a další tlaky jsou nejen marné, ale budou mít katastrofální následky pro ty, kdo o takových provokacích rozhodnou.

V reakci na protiruské sankce budou v blízké budoucnosti zavedena následující protiopatření.

Na základě vzájemnosti bude následovat vyhoštění zaměstnanců amerických diplomatických misí v míře odpovídající akci amerických orgánů proti ruským diplomatům. Mimochodem, všimli jsme si, jak rychle ve Varšavě se přidali k americké vládě a požádali o odchod tří ruských diplomatů z Polska. Naší reakci bude vyhoštění pěti polských diplomatů z Ruska.

Omezí se praxe, zneužívaná Velvyslanectvím USA krátkodobých služebních cest po linií ministerstva zahraničí k zajištění fungování diplomatických misí. Vydávání příslušných víz jim bude omezeno na minimum: až 10 osob. za rok na základě vzájemnosti.

V přísném souladu s Vídeňskými úmluvami o diplomatických stycích a ruskou legislativou, včetně zákoníku práce, budou přijata opatření k úplnému ukončení praxe najímání administrativních a technických pracovníků amerických diplomatických misí z řad občanů Ruské federace a třetích zemí.

V souvislosti se systematickým porušováním pravidel pro cestování přes území Ruské federace ze strany diplomatických misí USA je ukončeno dvoustranné Memorandum o porozumění z roku 1992 týkající se „otevřené země“.

Znamená to ukončení činnost amerických nadací a nevládních organizací ovládaných ministerstvem zahraničí a dalšími americkými vládními agenturami v Ruské federaci. Tato práce, která je prováděna dlouhodobě a systematicky, bude ukončena, zejména na pozadí skutečnosti, že Spojené státy nemají v úmyslu omezit rozsah svých podvratných snah prováděných systematicky s oporou na rozsáhlou legislativní základnu.

Je zřejmé, že současná extrémně napjatá situace implikuje objektivní potřebu, aby velvyslanci obou našich zemí byli ve svých hlavních městech, aby situaci analyzovali a konzultovali.

Tyto kroky jsou jen částí možností, které máme k dispozici. Hrozby zavádění nových trestů v prohlášeních americké strany bohužel ukazují, že nás Washington nechce slyšet a neoceňuje zdrženlivost, kterou jsme prokázali, a to navzdory vysokému stupni napětí, které bylo od doby předsednictví Baracka Obamy.

Připomeňme, že po rozsáhlém vyhoštění ruských diplomatů v prosinci 2016 a zabavení ruského diplomatického majetku ve Spojených státech jsme po dobu sedmi měsíců nepodnikli žádné odvetné kroky. Naše reakce následovala, až když bylo v srpnu 2017 Rusko na legislativní úrovni prohlášeno za nepřítele Ameriky.

Americké velvyslanectví v Moskvě obecně pracuje ve srovnání s ruskými diplomatickými misemi ve Spojených státech v pohodlnějších podmínkách, má početní výhodu a aktivně využívá pracovní sílu z místních přijatých ruských občanů. Jedná se o formu nerovnosti, která umožňuje „titulárním“ diplomatům uvolnit čas na cílenější úsilí v jednom z hlavních doktrinálních směrů zahraniční politiky Washingtonu – zasahování do našich vnitřních záležitostí.

Mimochodem, jména osmi současných i bývalých amerických vysokých úředníků a osobností podílejících se na vývoji a realizaci protiruského kurzu budou brzy zveřejněna na oficiálním portálu ruského ministerstva zahraničí. Je jim zakázán vstup do Ruské federace na dobu neurčitou. Jedná se o zrcadlovou reakci na sankce proti ruským úředníkům, které USA minulý měsíc uvedly na černou listinu.

Nyní je čas, aby USA projevily obezřetnost tím, že upustí od konfrontačního kurzu. V opačném případě bude provedena řada bolestivých pro americkou stranu rozhodnutí, jako například příkaz omezit počet zaměstnanců americké diplomatickou mise v Rusku na 300 lidí. Tím bude zajištěna skutečná parita ve dvoustranných misích v zahraničí, protože při stanovení americké kvóty 455 zaměstnanců zatím počítáme 155 osob vyslaných na naši Stálou misi při OSN v New Yorku . Není to ale vůbec obousměrná mise.

Existují i ​​další možnosti. Samozřejmě chápeme omezení naších možnosti zrcadlově ekonomicky “poškodit” Američany. V tomto ohledu však existuje určitý zdroj, který bude také použit, pokud se Washington rozhodne postupovat po sankční spirále.

To vše není naše volba. Rádi bychom se vyhnuli další eskalaci se Spojenými státy. Jsme připraveni na klidný a profesionální dialog s americkou stranou v zájmu nalezení způsobů, jak normalizovat dvoustranné vazby. Realita je však taková, že z Washingtonu slyšíme jednu věc, ale v praxi vidíme něco úplně jiného. Nemělo by být pochyb – ani jedna vlna sankcí nezůstane nepotrestána.

Samozřejmě jsme uslyšeli prohlášení prezidenta Bidena o jeho zájmu o „stabilní, konstruktivní a předvídatelné“ vztahy s Ruskem, včetně iniciativy uspořádat rusko-americký summit. Když byl tento návrh vysloven, byl vnímán pozitivně a nyní je zkoumán v kontextu skutečné situace.