Usnesení Senátu z 21. dubna 2021 ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích

Senát
I.
1. považuje situaci související s útoky na muniční sklad ve Vrběticích, k nimž došlo v průběhu roku 2014, za velmi vážnou z hlediska ochrany životních zájmů ČR a za akt státního terorismu vůči jednomu státu EU a tím pádem za akt terorismu vůči celé EU;

2. oceňuje práci BIS, NCOZ a všech dalších institucí, které se podílely na vyšetřování;

3. podporuje vládu v rozhodnutí vyhostit 18 pracovníků zastupitelského úřadu Ruské federace vČR;

4. považuje vyhoštění 20 diplomatů českého zastupitelského úřadu v Moskvě, včetně zástupce velvyslance, za eskalaci napětí;
II. vyzývá vládu, aby:

1. požádala naše spojence a partnery v NATO a EU o podporu a využila všech nástrojů a možností, které ČR členství v uvedených organizacích poskytuje;

2. provedla neprodleně inventarizaci bilaterální smluvní základny mezi ČR a Ruskou federací;

3. vypověděla neprodleně Smlouvu mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci;

4. seznámila veřejnost se všemi informacemi o útoku ve Vrběticích, které nepodléhají režimu utajení, a to bez prodlení a v takové podobě, aby se tím v maximální míře zabránilo šíření dezinformací;

5. věnovala maximální pozornost varování NÚKIB a připravila informační kampaň o působení dezinformačních a proruských webů v ČR;

6. prověřila informace o praní peněz ruských a postsovětských subjektů v českých bankách a tyto informace zveřejnila;

7. neoslovovala žádným způsobem aktéry z Ruské federace v souvislosti s přípravou stavby jaderné elektrárny nebo jiných prvků kritické infrastruktury;

8. po Ruské federaci vyžadovala finanční náhradu a odškodnění za oběti, materiální škody a likvidační práce po útoku.

 

III. doporučuje vládě, aby

1. navrhla projednání incidentu ve Vrběticích Radě bezpečnosti OSN;

2. snížila počet pracovníků ZÚ Ruské federace v Praze na jednoho.

IV. vyzývá:

1. Evropskou radu, aby zařadila projednávání tohoto aktu agrese vůči členskému státu EU na jednání Evropské rady a podpořila obdobné rozhodnutí a postup jako v případě útoku nervově paralytickou látkou Novičok před třemi lety v britském městě Salisbury;

2. Evropský parlament, aby se na nadcházejícím plenárním zasedání tímto případem státního terorismu zabýval a zaujal k němu jednoznačný postoj.

V. pověřuje předsedu Senátu, aby:

1. požádal parlamenty členských státu EU a NATO o podporu a koordinovaný postup;

2. aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády, prezidenta republiky a předsedu Evropské Rady.

Miloš Vystrčil v. r. předseda Senátu

Patrik Kunčar v. r. ověřovatel Senátu