Znamená to snad, že vy zprávě BIS o Vrběticích nevěříte?

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
29. 4. 2021
„Vyjádřete se, prosím, jasně! Věříte nebo nevěříte?“ „Neuhýbejte prosím! Věříte nebo nevěříte?“
Urválkovsky výhružným hlasem a takto sjednocenou formulací otázky dotírají moderátoři ČT (včera večer to byla Augustová a na křesle odsouzence seděl poslanec SPD Kobza), na každého svého hosta, jenž se co nejspontánněji nepřidá do chóru těch, kteří vinu Ruska za výbuch ve Vrběticích berou za posvátné slovo boží, o němž není radno pochybovat.

A zajímavá vám to věc, že téměř všichni takto po gestapáckém způsobu ve studiích ČT vyslýchání, neodpovídají po chlapsky, že čučkařům z BIS samozřejmě nevěří ani nos mezi očima, že je přece přirozené být opatrný při posuzování nestrannosti organizace, jejíhož ředitele Koudelku americká CIA vyznamenala za vzornou mezinárodní spolupráci Tenetovou cenou, a který na českém ministerstvu školství vyžadoval potlačení jakéhokoli náznaku výchovy v duchu myšlenky slovanské, ale reagují spíš vyhýbavě. Jako by v kostech cítili, že se blíží doba, kdy se i se zpětnou platností bude posuzovat co, kdo, kdy kde a jak řekl či napsal cokoli proti idejím euroatlantického společenství, kdo o těchto idejích vyslovoval třeba i jen opatrnou pochybnost, a kdy trestán za tyto své hříchy bude nejen on, ale i jeho rodina. Že zkrátka do skutečného našeho života s celou svou hrůzou vtrhne děj prorocké knihy 1984 autora George Orwella.

Ještě zvláštnější ovšem je, že totéž tušení toho, co se blíží a co přijde, cítí v kostech nejen uvedení vyslýchání, ale i moderátoři a moderátorky ČT vystupující v roli osob vyslýchajících. Protože odkud, z jakého zdroje si myslíte, že pramení nebetyčná jistota jejich jedině správných názorů, jejich útočnost, nesmiřitelnost, drzost, se kterou své neposlušné hosty okřikují či přerušují, či jejich skálopevné přesvědčení, že jen oni mají pravdu a že co se od této pravdy kloní samotným peklem jest?