Kujme pikle

Avatar
Původní autoři

Leo K.
6. 5. 2021 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Poslanci se v úterý na neveřejném jednání zabývali chováním místopředsedy vlády Jana Hamáčka, přesněji řečeno řešili informaci(?), kterou v úterý přinesl server Seznam Zprávy. Podle něj Hamáček chtěl v Moskvě dohodnout ututlání kauzy Vrbětice výměnou za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a konání rusko-amerického politického summitu v Praze. Poslanci nakonec schůzi ukončili. Jana Černochová z ODS po schůzce řekla, že jednání bylo přerušeno, protože předseda Sněmovny Vondráček oznámil, že se v půl šesté musí nahodit kamery, aby se od šesti hodin mohla konat volba členů rad veřejnoprávních médií. Šéf Sněmovny Vondráček k tomu prohodil: „Slovo měl pan Hamáček, potom ale vystupovala jen opozice. Nevím, proč tu schůzi svolali, asi aby si poslouchali sami sebe.“

Když jsem viděl, jak se rozchází uzavřené jednání sněmovny a mezi z odcházejícími byl ředitel BIS plukovník Michal Koudelka a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, podivil jsem se kompaktnosti víry ve spolehlivosti údajů BIS.

Jako kdyby nebyla Kubiceho zpráva o Paroubkovi, jako kdyby nebylo blamáže s „ricinovým agentem,“ a naprosté ticho okolo bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra Omara a Fátimy Hudkové…

Když k tomu připočítám vyjádření Marie Benešové že je překvapena aktivitami nejvyššího státního zástupce. Ty podle ní nemají oporu v zákoně o státním zastupitelství,

tak si říkám provincionalismus? Nebo Kocourkov?

Nebo obojí dohromady, protože věřit na Čepigu & Miškina a současně hledat pravdivé jádro v příspěvcích Janka Kroupy, to už je moc. Hlavně proto, že Kroupa hledá svůj Watergate a když jej nenachází, tak nechává pracovat fantazii.

Za zcela nejhorší však pokládám, že pokud by se údajné svědectví, jež přinesla redakce Seznam Zpráv, zakládalo na pravdě, pak se ukazuje, že politici naší země mohou vstupovat do trestních kauz. „Ukázalo by se, že mohou zastavovat trestní kauzy, a že si policie nechá od politiků klidně zasahovat do trestních kauz. Je to příšerné zjištění, že to takto jde,“ hrozí se Andor Šándor.

Nejhorší na tom je, že všechno už tady bylo. Nejen Kubiceho zpráva. Když v roce 2017 zvolili šéfem bezpečnostního výboru poslanci v tajném hlasování Radka Kotena, tak Jakub Janda volal po politické prioritě BIS, která je nade všechny hierarchie. Ze staršího článku (1. prosince 2017) již nežijícího analytika Tomáše Haase:

Jakub Janda: „Hlavní hrozbou ale není, že by měl (poslanec Radek Koten, předseda Bezpečnostního výboru Sněmovny) přístup k zásadně citlivým dokumentům bezpečnostních institucí. Většina z nich je (prozatím) vedena rozumnými vlastenci, kteří nemají tvrdě stanovenou zákonnou povinnost zákonodárcům poskytovat utajované a jiné výrazně citlivé informace. Formálně by sice měli, ale reálně nemusí, pokud mají dobré důvody obávat se o bezpečnost státu, která je jejich hlavním úkolem. Podobně jako zpravodajci už několik let nedodávají skutečně citlivé informace do kanceláře ruské loutky, pardon – prezidenta republiky.“

Co nám to ten Janda říká? Že se zpravodajci neřídí zákony, ale sami rozhodují, kdo má k jejich informacím přístup?

Že ani nejvyšší velitel nedostane informace o skutečném stavu národní bezpečnosti, protože se nějaký plukovník ve zpravodajské centrále rozhodl, že mu je, navzdory ústavě, nedá?
Že poslanci, ústavní činitelé k tomu zvolení, nemají reálně právo na informace zpravodajských služeb a ozbrojených sil, které mají podle ústavy a zákonů této země kontrolovat?

Ví Janda něco, co my nevíme?
Nebo je to opět jen prázdné tlachání samozvaného „experta,“ který už dnes chce řídit naše bezpečnostní služby, naší cenzuru, evropskou bezpečnost a nabízí se, že bude radit i Američanům?

Vlkův vstup:

Tenhle ,bez odpuštění – výblitek Jakuba Jandy jsem dosud neznal. Ale pokud jej opravdu pronesl, a já o integritě pana Lea ani náznakem nepochybuji, pak nechápu, že se o něj nezajímá už drahnou chvíli nějaký ten orgán, činný v  trestním řízení a není popotahován minimálně podle

§ 364Podněcování k trestnému činu

Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

nebo

§ 365Schvalování trestného činu

(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Protože je li Janda citován přesně, pak dle mého zcela laického názoru oba paragrafy dostatečně naplňuje,neb vyzývá příslušníky tajných služeb, aby odpírali zpravodajské informace, či jejich část ústavním činitelům, kterým jsou ze zákona povinni je předávat!!!! Pokračuje pan Leo.

Nebo jsme na cestě k diktatuře ještě dále, než si mysleli ti největší pesimisté mezi námi?

„Shodli jsme se, že ty nejvážnější hrozby, kterým čelíme, je návrat imperiálních ambicí Ruska, které se dějí, jsou skutečné a na to musíme přiměřeně zareagovat,“ prohlásil po jednání tak zvané bukurešťské devítky (další neformální sdružení, které oslovuje kromě zemí Visegrádu i trojici pobaltských států a dále také Bulharsko s Rumunsko) polský prezident Andrzej Duda. Ty imperiální ambice jsou nepochybné. Ale ptáme-li se jak k nim došlo, nemůžeme přehlídnout, že šlo z drtivé většiny o vynucené tahy vůči části Evropy, která jakoby převzala smutně proslulý „Drang nach Osten.“ Maligní nádor vzniklý jednostranným působením po roce 1989 nerozpuštěného vojenského bloku. NATO po vstupu České republiky, Polska, Maďarska a dalších bývalých států východního bloku si razí další cestu na východ. Předkládá své pojetí demokracie, které vede k destabilizaci bývalých států SSSR. Před časem to bylo Bělorusko či Gruzie, dnes je to Ukrajina. Snahou je obklíčení Ruska, maximální přiblížení NATO k jeho hranicím.

Tedy i získání nových členů NATO, u hranic Ruska. Pod pláštíkem exportu nové demokracie tak pokračuje snaha o izolaci Ruska. Místo proklamovaného míru, zde vyrůstá další hrozba válečného konfliktu. Mediální útoky EU proti Rusku pokračují. Lze se divit ruským ambicím? Ruskému příklonu k Číně?

V pohádce Šíleně smutná princezna rádce Y představovaný Darkem Vostřelem s Josefem Kemrem coby rádcem X kuli pikle jako intrikující generálové.

„Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé, kujme pikle, pikle kujme, snad se pikle s piklí ujme, budeme dál pikliti za královské tititi,“