Na Slovensku jako u nás – místo veřejnoprávní vyváženosti aktivistická kampaň

Eduard Chmelár
Otevřený dopis generálnímu řediteli RTVS:

“Vážený generální řediteli,
Kategoricky protestuji proti rostoucí nevyváženosti, jednostrannosti a zaujatosti pořadů RTVS, která vyvrcholila ve čtvrtek 29 dubna 2021 úvodem show ′′Silná sestava”, primitivně prvoplánové xenofobní propagandou namířenou proti Rusku, která nesla všechny znaky politického řádu.

Je urážkou lidské inteligence, pokud veřejnoprávní médium diskutuje tak špatně o zavádějícím problému, který připomněl nejhorší praktiky minulého režimu, pokud nepozvete na tak závažné téma odborníka s jiným názorem a necháte prostor tzv. GLOBSECu Katariny Klingové, která si se svými znalostmi nemohla ani uvařit kávu na vážném výzkumném pracovišti. Pokud necháte tak hloupé školácké fráze jako ′′nemůžeme mluvit o americké propagandě, protože Američané jsou našimi partnery” nebo mystifikaci typu “na trollí farmě, lidé pracují na tři směny 354 dny v roce” (pracovala tam ta paní?) – podceňujete diváky.

Vzhledem k tomu, že diváci dva dny před představením požadovali pluralitu názorů, které RTVS odmítli s odůvodněním, že “Tvůrčí tým Silného shromáždění má uzavřený seznam hostitelů, se kterými souhlasili s účastí na show a počítá s pořadem”, že diskuse byla vysílána živě – byl jsem nucen dnes ráno podat stížnost Radě pro vysílání a zpětné přestupy za porušení § 3 odst. 3 b Zákona o vysílání a retransmisi a §3 odst. 3b Zákona o RTVS. Můj pohár trpělivosti tekl proudem. Vaše silná sestava je jen horká káva. Naprostá absence plurality a rovnováhy v kombinaci s hrubou propagandou je ostudou a poskvrnou dobrého jména veřejnoprávní televize. A nechci se speciálně hádat o smyslu takového pořadu, i když opravdu nechápu, k čemu je dobré, když pouze ženy diskutují o různých politických, ekonomických a sociálních otázkách. Možná jste měli v úmyslu posílit ženy ve veřejném prostoru, ale šlo jen o trapné přehlížení nejbizarnějších nejmenších postojů. Nebyl by zásadnějším příspěvkem k emancipaci, aby se ujistily, že ženy budou reprezentovány ve všech diskusích, místo aby pro ně vytvořily speciální soud jako exotická zvířata?

Bohužel to není jediná skvrna a jediný případ jednostranné a nevyváženosti RTVS programu. Je znepokojující, že tento trend ve vašem vysílání roste. Ve středu 28 dubna vysíláte ke kříži údajně “polemickou diskuzi”, ve které se hádali tři ultrakonzervativci, kdo je větší katolík. Dokumenty z katolické TV Lux nekriticky zkoumají dějiny a livestreamující zločiny církve, včetně inkvizice, urážející značnou část populace. Navzdory veřejnému charakteru vaší instituce odmítáte vytvářet prostor sekulárním humanistům, kteří po katolících tvoří největší světonázorovou skupinu na Slovensku. Nejhorší situace je však ve zpravodajství.

Vážený generální řediteli, vždy jsem si vážil vaší vysoké profesionality a stál na vaší straně, když jste čelil silnému mediálnímu tlaku na odchod několika redaktorů, kteří nikdy nepochopili specifickou povahu veřejnoprávních médií (a ve svých nových pozicích to jen potvrzují). Tihle novináři ale skutečně vyhráli. Po volbách se vaše zpravodajství stalo výrazně prozřetelným a jeho úroveň prudce klesla. Je naivní myslet si, že se vám tato garnitura za to odvděčí a nechá vás ve funkci i po uplynutí funkčního období. Proto apeluji na vás, abyste zachovali hrdost a čest, zůstali nestranní a nepracovali jen ve prospěch této koalice. Ale není to jen o tvém obličeji.

V těchto dobách, kdy klasická žurnalistika upadá, kdy se novináři stanou aktivisty, zmizí pluralita, klesá zájem o veřejný diskurz a nahrazují ho kampaně, tlakem a propagandou, je RTVS posledním ostrovem naděje pro vyváženou, objektivní a nestrannou komunikaci. Pokud zničíte tento potenciál a srovnávací výhodu RTVS, ohrozíte také samotný smysl pro další existenci této instituce. Nechť jsou tato slova varováním pro všechny, kteří se podílejí na současném ideologickém přepracování televize, která má sloužit veřejnosti.

S respektem Dr. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

Eduard Chmelár (* 21. srpna 1971, Modra) je slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista. Rektor Akademie médií, vysoké školy mediální a marketingové komunikace v Bratislavě.
(Uveřejněno·na FB autora 30. 4. 2021)