Manipulace v hodnocení PL vydané spolkem NELEŽ

Avatar
Původní autoři

11. 6. 2021 ParlementníListy

Rozhodli jsme se tento text převzít od Parlamentních listů celý. Dotýká se totiž celé nezávislé a alternativní mediální scény včetně našeho webu Nová republika a dalších názorových webů a médií. Odpovídá zevrubně na otázku: Kdo stojí proti demokracii a svobodě slova? Popisuje i metody manipulací, které míří proti ústavou zaručeným právům. K textu jsme  přičinili jen několik poznámek v závorkách. Požádali jsme předsedu spolku NELEŽ o osobní setkání, kde bychom probrali důvody zařazení PL na seznam „toxických“ webů NELEŽ. Místo tohoto setkání NELEŽ publikoval své hodnocení na svých stránkách a současně jej rozeslal jako tiskovou zprávu všude jinde, jen ne PL. Kromě toho, že většinou používá jako důkazy 4 roky staré případy (pro hodnocení v roce 2021), v mnoha případech zavádí a manipuluje, jinde tvrdí jasné lži, předkládá jako důkaz názor a podobně.

Tento článek nemá být reakcí na každé jedno tvrzení, které publikoval NELEŽ na svých stránkách v hodnocení PL. Přesto cítíme potřebu vyjasnit veřejnosti, jak se věci mají ve skutečnosti.

Hodnocení NELEŽ se totiž snaží „zahltit“ čtenáře obrovským množstvím rádoby faktů. Jenže je zcela tendenční a nevyvážené. Upozorní například na to, že PL hostovaly na své subdoméně názorové weby, ale již zatají, že PL nebyly provozovatelem hostovaných webů a že na vznesenou kritiku reagovaly tím, že tuto spolupráci ukončily. Tak jako reagovaly na jinou kritiku další samoregulací.

Hodnocení dále obsahuje obrovské množství manipulací, nepravd a dokonce i naprostých lží.

Manipulace č. 1: odvádění pozornosti od svého pochybení

Spolek NELEŽ si stanovil metodiku určování dezinformačních webů. Touto metodikou je, jak se dočtete na jeho webu, „průsečík tří rozdílných mechanik“:

  • firma Semantic Visions podnikatele Vrabela (také zakládajícího člena a místopředsedy spolku NELEŽ). Důvěryhodnost webu údajně zkoumá pomocí počítačové analýzy, díky které určuje narativy zmiňované na různých webech. (Společnost Semantic Vision a její vedoucí pan Vrábel podle našeho mínění vykazují všechny znaky podvodného jednání a nekalé konkurence – pozn, red. N.R. – vd)
  • Nadační Fond Nezávislé Žurnalistiky (NFNŽ) – (co to je tento “nadační fond” poodhalil publicista Luboš Xaver Veselý – viz dále – pozn. red. N.R. – vd)
  • Seznam nedůvěryhodných webů konspiratori.sk. O této iniciativě jsme psali v jednom z předcházejících článků

Nejsou nám známy téměř žádné veřejné výstupy Semantic Visions, snad kromě toho, že sám František Vrabel v pořadu Newsroom ČT24, vysílaném 1. 12. 2019 v čase 22.02 na ČT24, opravil moderátora, který zařadil PL mezi dezinformační weby. „Je to takový mýtus, co se týká PL. Ne, že bych se jich zastával, těch Parlamentních listů, ale skutečně těmi hlavními hlásnými troubami jsou ty weby, které jste zmiňoval a které jsou v levé části toho grafu…“ (novarepublika.cz, pravyprostor.cz, vlasteneckenoviny.cz, protiproud.cz, sputniknews – inu nepohodlné  a mainstreamem zatajované skutečnosti a názory jsou vydávány za nějaké “hlásné trouby” v nekalé konkurenci s nezávislou mediální scénou. Dehonestace alternativní a nezávislé mediální scény má za cíl její finanční “vyhladovění”. Vše vzniklo ze strachu, že tištěná média hlavního proudu jsou neustále nucena snižovat náklad a tím i vliv na čtenáře. S tím je spojena i ztráta zisku z reklamy. Zahraniční vlivové agentury, působící dosud prostřednictvím tzv. “veřejnoprávních médií” a většiny českého mainstreamu jsou konfrontovány s jiným výkladem událostí a skutečnosti, což je pro jejich zahraniční donátory velmi nepříjemné, protože i oni ztrácejí dosud silně uplatňovaný vliv na politiku a vývoj naší země – pozn.red.N.R. – vd)).

Františka Vrabela jsme v listopadu a prosinci 2020 několikrát kontaktovali, vždy bez reakce. V letošním roce jsme jej kontaktovali znovu, opět bez jakékoliv reakce. (Mezitím s panem Vrábelem a jeho spolkem rozvázalo spolupráci Ministerstvo zdravotnictví ČR, které si ho předtím najalo na odhalování fake-news v mediální diskuzi kolem coronaviru covid-19 – pozn. red. N.R. – vd)   Natálie Vachatová (Trikolóra) ale na svém profilu připomíná, že Semantic Visions, stejně jako Elfové, například v minulosti aktivně vyhodnocovali informace o zavedení covidpasu za “dezinformace” Doslovně píše: Reportovali to, hlásili, spolupracovali s Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám. Ta legrace se Semantic Visions stála vládu 100 000 korun.. Tuto spolupráci i částku potvrzuje např. Jan Cibulka.

Tedy za prvé: NFNŽ neuvádí PL na seznamu konspiračních webů. Tento seznam byl vytvořen na základě shody mezi NFNŽ, Konspirátori.sk, společností Semantic Visions a projektem Atlas konspirací (další možnost domnívat se, že se PL ve výstupech Semantic Visions nevyskytují). V analýze zkoumající typologii českých webů PL taktéž nebyly zařazeny mezi alternativní (dezinformační) média, ale mezi politický bulvár. V grafu blízkosti publika dle Alexa rankingu jsou PL vykresleny v barvě a shluku mainstreamových médií. V hodnocení zpravodajských webů PL spadají v současné době s hodnocením B minus do žluté kategorie, stejně jako E15.cz, Novinky.cz, iDnes.cz, denik.cz. V současné době je prováděno přehodnocení PL a očekáváme další zlepšení výsledné známky. Některé weby z červené kategorie ani nejsou na seznamu NELEŽ.

PL spolupracují s Josefem Šlerkou, který byl donedávna ředitelem NFNŽ. Ten se o PL pro ČT24 vyjádřil následovně: „Dřív se tento titul (pozn.: PL) často skloňoval s označením fake news, byl přiřazován také ke konspiračním serverům.“ To už ale podle odborníků neplatí. „V posledních letech, dejme tomu od roku 2015, můžeme sledovat velký posun k profesionalizaci. Nejkřiklavější a nejbláznivější konspirátoři z toho serveru vymizeli.“ Dodávám, že na základě výstupů NFNŽ jsme upravili některé naše funkcionality a procesy, čím se naše hodnocení opět zlepší.

Na seznamu „nedůvěryhodných webů“ Konspiratori.sk náš server nefiguruje od června 2018, tedy ještě před vznikem spolku NELEŽ, a to na základě předběžného opatření Krajského soudu v Bratislavě. Presumce neviny je jedním z pilířů právního státu, proto by mělo být respektováno, že se na tomto seznamu PL nenacházejí. Navíc předběžné nařízení bylo Krajským soudem vydáno teprve na základě uznání námi předložených argumentů.

Projdeme-li si tyto skutečnosti, pak:

  • PL nefigurovaly na seznamu nedůvěryhodných webů projektu konspiratori.sk rok a půl před vznikem NELEŽ, po celou dobu jeho činnosti a nefigurují na tomto seznamu ani nyní.
  • NFNŽ náš server za konspirační nepovažuje, dokonce nás na základě svých analýz výslovně vylučuje z antisystémových webů (dezinformačních), a to „na základě shody mezi NFNZ, Konspirátori.sk, společností Semantic Visions a projektem Atlas konspirací“. Ohledně obsahu pak NFNŽ zařazuje PL do stejné tematické kategorie, jako eurozpravy.cz, které již za falešné obvinění na NELEŽ podaly žalobu.

(Xaver Veselý v jednom ze svých videovýstupů odhalil “tajemství” spolku NFNŽ s tím, že vykazuje všechny znaky podvodného jednání – pozn. red. N.R. – vd – zdroj – VIDEO ZDE

  • Výstupy Semantic Visions jsou jednak neveřejné a pak pracují s narativy. Pokud by PL teoreticky cenzurovaly určitý typ názorů (aby se ve výstupech Semantic Visions nevyskytovaly), pak by porušovaly Ústavu ČR. František Vrabel na naše dotazy o způsobu hodnocení Semantic Visions a o konkrétních pochybeních PL měsíce nereaguje.

Když jsme kontaktovali Romana Číhalíka, předsedu spolku NELEŽ, s dotazem na vysvětlení důvodu zařazení PL na jejich seznam dezinformačních webů s tím, že ve dvou bodech PL nefiguruje a o třetím bodě vůbec nevíme, co vlastně hodnotí, shrnul svoji odpověď následovně: „Máte pravdu, že v tuto chvíli ten průsečík ‚nefunguje‘ jen díky probíhajícímu soudnímu řízení na Slovensku.“ Smutné je, že toto řízení začalo probíhat rok a půl před založením NELEŽ a trvá dodnes. „Průsečík“ NELEŽ tedy, co se týká PL, nefungoval nikdy. Přesto NELEŽ přes rok aktivně oslovuje firmy a vybízí je ve jménu „společenské zodpovědnosti“ neinzerovat na webech, které uvádí na svém seznamu.

Spolek vzal weby, které jeho ustanovené metodice odpovídaly a přihodil k nim jen tak, zcela mimo definovanou metodiku, PL (podobně je na tom i web Nová republika – pozn.red.N.R.). A následně s tímto seznamem přes rok aktivně oslovuje inzerenty, přičemž vydává svůj seznam za seriózní. My to vidíme naopak jako velmi neseriózní, neetické a v rozporu s dobrými mravy. NELEŽ po celou dobu uvádí soutěžitele i spotřebitele reklamního trhu v omyl. Roman Číhalík naše žádosti o schůzku vytrvale ignoruje.

Hodnocení NELEŽ, které spolek publikoval po našich opakovaných dotazech na svých stránkách, argumentaci o „průsečíku tří rozdílných mechanik“ zcela pomíjí (není divu) a odvádí od své chyby pozornost sáhodlouhou „analýzou“, kterou si navíc ohýbá tak, jak se mu hodí. Nejen nám se zdá, že NELEŽ má docela velkou argumentační nouzi.

Zhruba 75 procent argumentace NELEŽ jsou odkazy na články staré čtyři a více roků. Tím nechceme říct, že PL v té době nepochybily. Ale od té doby se PL dost změnily – ať již personálně nebo v procesech. Přijaly zejména Etický kodex založený na Kodexu Syndikátu novinářů ČR, provedly procesní změny v přebírání obsahu, případná pochybení jsou přezkoumávána a následně jsou přijímána další opatření k minimalizaci pochybení, uveřejňují dopovědi v plném rozsahu atd. O tom, že se PL mění, svědčí i hodnocení v ratingu NFNŽ. Hodnocení C bylo v lednu 2020 změněno na B minus. V současné době NFNŽ opět přehodnocuje server PL a jeho známka se podle předběžných výsledků opět zlepší. I v těchto starých případech ale NELEŽ navíc výslovně manipuluje, jak uvedeme dále. Jinak řečeno – PL na sobě pracují a mnohé z informací, které NELEŽ předkládá, se již dlouhodobě nezakládá na pravdě.

Zbývající část argumentace NELEŽ je zcela bez konkrétních důkazů. Obrázek s počtem dezinformačních narativů zveřejněných na PL je pěkný, ale neprůkazný a o ničem nevypovídající. Naše zkušenost je, že za dezinformační narativy jsou označovány velmi často nevhodné názory. Odkazování na zcela netransparentní Elfy také není žádným konkrétním důkazem dezinformací PL. Vydávání novinářské zkratky za dezinformaci je také zcestné. Tak to vypadá, když hodnotí zaujatá skupina bez novinářské praxe…

NELEŽ předkládá své hodnocení s velkými manipulacemi a překrucováním faktů. Je vidět, že spolek nerozpozná, nebo záměrně nerozlišuje dezinformaci od misinformace. Celkově je jejich tvrzení neprofesionální a svou cílenou selektivností nevyvážené. Své domněnky NELEŽ podporuje i odkazy na názory, místo odkazů na fakta. Odvolává se na neexistující rozsudek, zrušený ex tunc (na který je nutno pohlížet, jako by nikdy neexistoval). Přestože je za dezinformační médium považováno takové, které nemá zcela transparentní vlastnické vztahy, redakci nebo financování, odkazuje se NELEŽ na uskupení, která jsou zcela netransparentní a zcela tendenční. NELEŽ nekriticky přebírá a následně vydává lživá nebo z kontextu vytržená tvrzení za fakta a důkazy – a to i od osob, které jsou s PL v konfliktu zájmů. Dokonce se v hodnocení objevuje titulek, který PL nikdy nevydaly… A nakonec uvádí NELEŽ odkazy serveru, který provozovatel serveru PL vůbec neprovozuje, nehostí jej na svých serverech, nemá žádný vliv na jeho obsah, ani nemá k provozovateli tohoto serveru žádné majetkové vztahy. A to i přesto, že odpovědný provozovatel webu vasevec.cz je jasně deklarován.

Pokud budete pozorně číst hodnocení NELEŽ, zjistíte, že používá manipulační techniky přiřazované dezinformačním webům. Jinak řečeno, svým hodnocením se chová přesně takovým způsobem, za který odsuzuje hodnocená média.

Podle našeho názoru má úspěšnost média jediné měřítko: návštěvnost. PL od svého založení lineárně rostou a letos překonaly, dle auditovaného měření, hranici jednoho milionu reálných uživatelů za měsíc. To vše bez jakýchkoliv berliček nahánění uživatelů z jiných serverů či sociálních sítí.

Největším nebezpečím spolku NELEŽ není podle nás jen neprofesionalita, ale zapálenost pro jeden pohled na svět. Naopak PL jsou silně pluralitní médium, které čistě odráží pohled na reálný svět v mnoha barvách.
*****Manipulace č. 2: vydávání lidské chyby za dezinformaci

Hodnocení začíná poukázáním na podsunutí tří článků, které byly v roce 2017 zaslány provokatéry k uveřejnění v rubrice Názory a petice. Z naší strany šlo o pochybení, za která se redakce omluvila, Šlo o tyto dva články https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Hellinger-Tohle-vam-vyrazi-dech-483755www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Beruska-Trump-jako-Havel-aneb-Navrat-humanitarniho-bombardovani-483826, za které jsme se omluvili zde. Přesto NELEŽ, aniž by si to u nás prostým dotazem ověřilo, lživě tvrdí, že jsme se neomluvili.

O tom, že autorem třetího článku má být jakýsi Jan Vácha, není redakci nic známo. Dezinformátorem je ten, kdo záměrně nepravdivý obsah vytváří, záměrně ho šíří. Nerozumíme, proč NELEŽ neupozornil redakci již dříve? Svojí nečinností tak podpořil šíření dezinformace!

NELEŽ tato pochybení vydává ve svém hodnocení za „dezinformace“. Sdružení, které se označuje za profesionály a chce odhalovat dezinformace, by mělo vědět, co to dezinformace je. Buď to ale neví, nebo zcela naplňuje definici dezinformace.

Ta může být aktivní (publikovaná lživá, klamná, falešná informace) a pasivní (zatajená informace). Má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.. Oproti tomu misinformace je nezáměrně nepravdivá informace čili chybná, případně může jít o satiru.

Pokud šlo z podstaty věcí o dezinformační obsah, jak je v hodnocení psáno, pak byl dezinformátorem ten, kdo odeslal tento obsah k publikování.

K rozdílu mezi „dezinformací“ a „misinformací“ v tomto medializovaném případě se v červnu 2017 vyjádřil pro PL SK i Andrej Richter, zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií: Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo, alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal. Je to úplne iná situácia. Keď medzinárodné súdy posudzujú podobné situácie, priznávajú právo na omyl. Je to vtedy, keď sa novinár snaží napísaním materiálu urobiť niečo pre verejné blaho. Jeho článok by mal byť zameraný na to, aby pomohol obyvateľstvu. Ak si novinár vymyslí správu, je to falošná správa a je to úplne iná situácia. Keď si novinár správu vymyslí, je to nebezpečenstvo pre novinársku profesiu, ale aj pre normálne vzťahy medzi ľuďmi.

Připomínáme, že jde o články z roku 2017, tedy čtyři roky staré případy, dle kterých jsou PL hodnoceny v roce 2021. Navíc je důležité uvědomit si kontext těchto tří pochybení v objemu více než 650 000 vydaných článků. PL jsou dále osočovány, že zveřejní naprosto vše, což je opět naprosto nepravdivé a nikým nepodložené tvrzení. Před i po této události PL odmítají velké množství zaslaných podnětů. Na základě výše zmíněných pochybení PL v minulosti přenastavily své procesy, aby k podobným událostem předcházely. Vnímání PL se za poslední roky zlepšilo, což např. potvrzuje rating NFNŽ nebo Michal Půr a Tomáš Jirsa z Info.cz, více se dozvíte v zajímavém podcastu s Michalem Voráčkem.

Myslíme, že úkolem společnosti, která se snaží bojovat proti šíření dezinformací, by mělo být i informování vedení konkrétních médií o zjištěných pochybeních. Tím by se zamezilo šíření dezinformací, což je cíl, ke kterému se PL také hlásí. Současný stav, kdy se NELEŽ snaží poškodit celé médium, místo zamezení konkrétních pochybení, je v rozporu se základními lidskými právy – škodí pluralitě, a tím i demokracii.

Manipulace č. 3: odkazování se na rozsudek, který „nikdy nebyl vydán“

Rozsudek soudu, na který se hodnocení odkazuje, nikdy nebyl pravomocný, jak správně tvrdí NELEŽ. Tento rozsudek byl však následně zrušen rozhodnutím soudu s účinky ex tunc. Nebo-li rozsudek byl soudem zrušen s účinností, jako kdyby nikdy nebyl vydán. Proto se z něj nemůže nic dovozovat, tím méně na něj odkazovat jako na závazný výsledek rozhodovací činnosti soudu nebo ho využívat jako autority a opory pro své domněnky a tvrzení. Jediné, co potvrzuje, že probíhalo soudní řízení, což nepopíráme.

Je zcela irelevantní tvrdit, že PL žalobu stáhly, tím se rozhodnutí soudu o zrušení rozsudku s účinky ex tunc nemění. Pokud by nás NELEŽ kontaktoval, uvedli bychom mu, že ke stažení došlo kvůli procesní chybě z naší strany, kvůli které soud nemohl vzít v úvahu naši argumentaci, a proto jím zrušené původní vyjádření obsahovalo pouze tvrzení protistrany (tedy nikoli odůvodnění či závazný názor soudu po vyslechnutí argumentace obou dvou stran sporu).

Manipulací je i přebírání vyjádření pana Šubrta z Odboru bezpečnostní politiky MV ČR. Je to klasický způsob manipulace, kdy svá slova podpoříte tvrzením autority, přestože i toto tvrzení je nesmyslné. I v tomto případě však platí, že zmíněný rozsudek byl zrušen ex tunc, a tím pádem se na jeho původní obsah nelze odvolávat. 

Manipulace č. 4: „generalizace“ vydávaná za „dezinformaci“

Přečtěte si pozorně, prosíme, článek PL, který Ondřej Neumann z hlidacipes.org hodnotí. Co se týká titulku, jde o tzv. generalizaci, o mediální zkratku, která je používána téměř všemi novináři (tedy i na hlidacipes.org, jak si uvedeme níže) i v mainstreamových médiích. Rozhodně nejde o tvrzení, že sám George Soros šel osobně předávat ceny.

Je všeobecně známo, že OSF založil George Soros v roce 1993. Vznikla na podporu Soros Foundations Network, sítě Sorosových nadací ve střední a východní Evropě a v bývalém Sovětském svazu (ve více než 60 zemích). V síti Sorosových nadací má svého zástupce také Česká republika – Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF Praha). V mnoha případech je OSF nazývána „Sorosova nadace“, přesto také není v jeho osobním vlastnictví.

Lidovky.cz uvádějí „Sorosův fond koupil od Penty slovenský deník SME a vydavatelství Petit Press. Sorosovovým fondem je míněna nezisková organizace Media Development Investment Fund (MDIF). Ta není vlastněna Sorosem, jejím částečným podílníkem je ale OSF. MDIF nekoupil celý Petit Press a.s., jak by se mohlo zdát z titulku, ale jen 34% podíl. Tato informace je samozřejmě v perexu článku. Je to naprosto shodný příklad novinářské zkratky, jako ji použily PL. Princip zkratky je v tom, že v titulku je velmi zhuštěná informace, v perexu je mírně rozvinutá a ve článku bývá detailně popsaná.

Uveďme si další příklady mediálních zkratek. Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina PPF podepsala v říjnu 2019 dohodu se společností Central European Media Enterprises (CME) o jejím plném převzetí. Získala tak mimo jiné i televizi Nova. Původní tisková zpráva PPF měla titulek „PPF podepsala dohodu o převzetí CME“. Aktuálně.cz tuto zprávu ČTK opatřila titulkem „Kellnerova PPF koupila televizi Nova. Za celý obchod utratila přes 48 miliard korun“. Seznamzpravy.cz tuto skutečnost generalizuje ještě více a publikuje ji s titulkem „Cash Only: Kellner kupuje Novu, bary brečí a Sazka investuje do esportu“.

Titulek „Majitel Parlamentních listů si koupil Pravdu“ také neznamená, že si Ivo Valenta koupil pravdu, znamená že „OUR MEDIA a.s. koupila PEREX a.s., mimo jiné vydavatele nejstaršího slovenského názorového deníku www.pravda.sk.“

Co se týká serveru Neviditelnypes.cz, na který odkazuje hodnocení NELEŽ, jako jeden za všechny vyzvihneme například titulek „Ruský velvyslanec v Praze: Putinův muž nechal z mapy zmizet náměstí Borise Němcova“. Žádné náměstí Borise Němcova z Prahy samozřejmě nezmizelo, v článku se, pane Neumanne, skrývá informace, že se „sídlo ambasády formálně přesunulo na adresu Korunovační 36“. Naopak k formální změně adresy ambasády vedlo přejmenování původního náměstí Pod kaštany na zmiňované náměstí Borise Němcova (po zavražděném ruském opozičním politikovi), kteroužto změnu názvu náměstí prosadil pražský magistrát za primátora Hřiba.

Ve článku „Trikolóra v médiích. Nejvíc hnutí Klause juniora zmiňují Parlamentní listy, ukazují data“ web Neviditelnypes.cz uvádí jako nejaktivnějšího autora článků o Trikolóře Hanse Štemberu z PL. Nedalo by tolik práce podívat se do složení redakce PL a zjistit, že Hans Štembera je vedoucí fotograf a nepíše žádné články. Zato skutečně udělal ohromující množství pěkných fotek, nejen pro PL. To by asi odpovídalo.

Tím se dostáváme k bodu, kdy Neumann odsuzuje redakci PL za nedostatečné prozkoumání výroční zprávy OSF z roku 2017, která má potvrdit, že si OSF na ceny vydané v roce 2019 vydělala sama. Myslím, že redakce PL výroční zprávu nehledala, protože o tom, odkud OSF čerpala prostředky na udílení svých cen, vůbec nepsala! Ani slovo. Možná by ten náhled do složení redakce byl jednodušší než nalezení výroční zprávy OSF.

V NELEŽ asi ten článek PL ani nečetli, pouze zkopírovali odkaz zmíněného Neumanna. Je to škoda, článek PL je totiž naprosto korektní včetně odkazu na původní zdroj. Neumanovi se pouze nelíbí, že byl zmíněn Soros. Ten byl ale zmíněn, protože je zakladatelem OSF i novinářské ceny, které se v této soutěži předkládají a udělují podle média, nikoli podle článků. Jsou to tedy tendenční ceny, vítězové se opakují a dají se snadno předvídat. A pan Neumann měl v kandidatuře tři redaktory, takže se ta reakce dala předpokládat.

Manipulace č. 6 – opět záměna misinformace za dezinformaci, zamlčení hlavní příčiny vzniku misinformace

Články o Člověku v tísni vznikly na základě impulsu z dlouhodobě ověřených zdrojů. Je zapotřebí si uvědomit, že redaktoři zpracovávají mnoho témat, nemohou se plně orientovat ve všech oblastech. O tom jsme se již zmiňovali výše, viz výklad Andreje Richtera z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií, že ne vše je dezinformace. „Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo, alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal.“

Co Manipulatori.cz vůbec nezmínili, je skutečnost, že všechny tyto nedostatky mohly být opraveny ještě před vydáním, kdyby zástupci Člověk v tísni odpověděli na dotazy. Nešlo tedy o žádné manipulace redaktorů PL, ale hlavně o laxnost Člověka v tísni. Jejich zástupcům byly rozeslány s dostatečným předstihem dotazy na uváděná čísla, což je i uvedeno přímo ve článku včetně skutečnosti, že do doby publikace jsme neobdrželi odpověď. Kdyby zástupci Člověka v tísni odpověděli až po vydání, samozřejmě bychom článek o jejich vyjádření doplnili. Bohužel, ani to se nestalo.

Člověk v tísni je opravdu jedna z nejviditelnějších a nejznámějších neziskových organizací v ČR. Jako taková musí počítat se zájmem médií o její činnost, protože část jejích aktivit je hrazena ze státního rozpočtu. Mělo by být v jejím prioritním zájmu s médii spolupracovat a být transparentní. Bohužel ale HlidacStatu.cz ukazuje, že sledovaná rizika se u této o. p. s zhoršují každý rok. Zájem médií o tuto neziskovku by tedy do budoucna měl být v zájmu občanů stále vyšší.

Manipulace č. 7: článek, který PL nikdy nevydaly a vydávání potvrzené pravdy za „dezinformaci“

Odstavec hodnocení obsahuje text: „Ilustrativním příkladem rovnou z produkce Parlamentních listů je článek ‚Sdružení pro integraci a migraci je propojeno s pašeráky uprchlíků‘. Avizovaný titulek jsme nenašli ani v redakčním systému, ani pomocí vyhledávání Google. PL nikdy článek s takovýmto titulkem nevydaly.

Aktivní odkaz vede na článek „Paní Faltová, přítelkyně uprchlíků… Že prý spojení ‚výlovných‘ neziskovek s pašeráky je propaganda? To myslíte vážně? Máme tu něco ke čtení“. Tento článek v rámci monitoringu konfrontuje vyjádření zástupkyně Sdružení pro integraci a migraci, konkrétně: „Zatím se neobjevil jediný důkaz napojení nevládních organizací na pašeráky lidí. Je to propaganda,“ sdělila Českému rozhlasu plus kategoricky Magda Faltová.

Nicméně oproti tomuto tvrzení agentura Reuters informuje s titulkem „Itálie vyšetřuje některé pracovníky pomoci migrantům pro převaděčství“ o tom, že „Italský státní zástupce ve středu uvedl, že vyšetřuje některé členy humanitárních organizací zachraňujících migranty ve Středozemním moři pro podezření, že mohli spolupracovat s převaděči lidí“. Zároveň server Politico.eu informuje ve článku „Pro Evropu a migranty to vypadá znovu jako v roce 2015“ o tom, že „Navrhovaný nový ‚kodex chování‘ pro nevládní organizace, které zachraňují migranty v Med, čelí kritice ze strany humanitárních agentur“. V těle článku se pak doplňuje: „Někteří politici v Itálii tvrdí, že nevládní organizace povzbuzovaly uprchlíky – a pašeráky lidí, kteří je přepravují přes Středozemní moře – prováděním pátracích a záchranných akcí v blízkosti libyjských teritoriálních vod nebo v jejich rámci. Luigi di Maio italské opoziční hnutí 5Star Movement to popisuje jako službu ‚námořního taxi‘ pro migranty.“

PL zároveň pro vyváženost ve stejném článku upozorňují, že ne všichni politici v Itálii jsou stejného názoru: „Eugenio Ambrosi, ředitel evropské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci, ovšem v rozhovoru pro web Politico vyjádřil nad těmito nápady zhnusení: ‚Nemyslím si, že existuje přímá vazba mezi aktivitou neziskových organizací a počtem příchozích‘.“

Proti neziskovým organizacím se, jak informoval seznam.cz, vyjádřili i vrchní představitelé Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), která má cíl chránit vnější hranice prostoru volného pohybu EU. Ředitel agentury Fabrice Leggeri v rozhovoru pro německý list Die Welt zkritizoval neziskovky, že odmítají spolupracovat s bezpečnostními složkami a svým jednáním podporují pašeráky lidí.

K tomuto tématu se vyjádřil i Tomáš Zdechovský, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu a místopředseda KDU-ČSL (EPP), místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), koordinátor Evropské lidové strany ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a člen výboru pro Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Ten od roku 2015 poukazuje na spolupráci některých neziskových organizací s pašeráky migrantů, například ve svém článku na idnes.cz: „Jaký je rozdíl mezi některými neziskovkami a pašeráky? Bohužel žádný“, kde píše, že „O spolupráci některých neziskových organizací s pašeráky se již hovořilo dlouhou dobu. Italské úřady však kvůli probíhajícímu vyšetřování a nasazení tajných agentů nechtěli dlouho tyto informace potvrzovat, i když od jara 2017 se na stránkách italských deníků La Stampa, Libero nebo Corriere della Serra a dalších objevily desítky těchto informací s tím, že zřejmě některé záchranné akce nemusí být skutečné, ale fingované.“ V jiném článku: „Potvrzeno: Mafie zneužívala neziskovky pro svůj migrační byznys“ píše: „Již jsem psal před třemi lety, že některé neziskové organizace svým jednáním bohužel vědomě pomáhaly pašerákům s převážením lidí na evropskou pevninu. Důkazy o spolupráci pašeráků a neziskovek shromážděné italskou policií byly už tehdy naprosto nesporné.“

Lidovky.cz v březnu 2021 napsaly: „Italská justice obvinila tři nevládní organizace, které pomáhají se zachraňováním uprchlíků na moři, ze spolupráce s pašeráky lidí z Libye. Podle vyšetřovatelů 21 zaměstnanců organizací Save the Children, Lékaři bez hranic a Jugend Rettet dlouhodobě komunikovali s pašeráky a koordinovali vyplutí malých přeplněných loděk migrantů a jejich záchranu.“ O vyšetřování napsal list Le Temps.

Skutečně nevíme, co by mělo být v uvedeném článku zavádějící, nepravdivé. Byly citovány důvěryhodné zahraniční zdroje.

Manipulace č. 8: nekritické přebírání

Již jsme výše ukázali, že spolek, který vyčítá PL nedostatečné ověřování zdrojů (včetně informací uvnitř dokumentů), svá tvrzení neověřuje. V tomto případě se ale ve svém honocení NELEŽ odvolává na „výzkumnou zprávu“ s názvem „Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech“, vypracovanou dvojicí Gregor a Vejvodová pod hlavičkou MUNI na začátku roku 2016. Je to lákavé, neboť MUNI se zdá být autoritou. NELEŽ si mohl zjistit, že tato „analýza“ byla vypracována ve spolupráci se think-tankem Evropské hodnoty. A k tendenčním výstupům Evropských hodnot se negativně vyjádřilo mnoho odborníků. Evropským hodnotám jsme věnovali samostatný článek zde. I nad to se nad kvalitou této zprávy vznáší další otazníky. (MUNI je Masarykova univerzita – za takové “vědecké” práce by autory práce i s jejich pedagogickým vedení pan profesor Masaryk z univerzity jistojistě vykázal. Mají štěstí že zakladatel našeho státu již nežije – pozn.red.N.R. -vd)

Celý dokument FSS MU nazvaný „Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech“ komentovala na svém FB například analytička Irena Ryšánková (novinářka, překladatelka, tlumočnice, působila v zahraničí, v ČR pracovala pro Prague Business Journal, Hospodářské noviny, Rovnost, Impuls, do konce ledna 2005 byla parlamentní zpravodajkou deníku Česká média, spolupracovala s Britskými listy, od března 2005 byla parlamentní analytičkou České televize. Do roku 2004 byla členkou řídicího výboru Syndikátu novinářů ČR). O této „analýze“ napsala na svém FB: „Myslím, že FSS MU by se měla dobrovolně zrušit. Napsat elaborát nazvaný ‚Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech‘ a dojít k závěru, že ‚články vyznívající pro Rusko pozitivně i kriticky byly zastoupeny přibližně stejně‘, to je famózní. Největší manipulace tím pádem je název té analýzy.“

Echo24.cz napsalo „Přejděme fakt, že se propagandou zabývá studie, jejíž partner se sice ve svém oboru evropské politiky tváří nezávisle a přitom má dvě třetiny rozpočtu pokryté z vládních peněz – přesněji od českého Ministerstva zahraničí a Evropské komise. Přejděme i výsledky: Pokud je nepřiznaným leitmotivem studie zjištění, že vyloženě prokremelské propagandy bylo na vybraných serverech méně, než by badatelé čekali, a že to se dá vysvětlit jen prohnaností dotyčných propagandistů, kteří přímým lhaním nechtějí vyplašit čtenáře, o mnoho nepřijdeme.“ Pro vyváženost doplním, že i když Echo24.cz má v tomto článku výhrady i proti výběru zkoumaných webů, popisuje PL negativně z jiných důvodů, zejména mu připisuje vazby na Romana Janouška. Což je naprostý nesmysl.

Pro iDnes.cz odborník Gregor přiznal, že analýze chybí referenční vzorek: „Analýza neposkytuje referenční rámec – obdobnou studii webů, platících za mainstreamové či systémové (média hlavního proudu). Takové srovnání by napovědělo, nakolik se čísla vzešlá z výzkumu ‚prokremelských‘ webů liší nikoliv od ideálního stavu, ale od žité praxe.“, proto jsou její čísla prakticky bezcenná. Toto zjištění si zapamatujte, vrátíme se k němu níže.

Pokud jde o druhý cíl této zprávy, ten se týkal zjištění, „zda a  případně v  jaké míře se na nich vyskytují propagandistické manipulativní techniky“. Zpráva obsahuje pro mnohé fascinující čísla manipulací PL. Bohužel postrádá principy nebo dokonce algoritmy hodnocení a jakoukoliv další metodologii. Po opakovaných, mnohaměsíčních urgencích nám Gregor zaslal alespoň URL analyzovaného obsahu. Trvalo to dlouho, přestože u akademického světa bychom předpokládali, že je schopný svá tvrzení doložit kdykoliv a okamžitě. Je opravdu nekalým znakem doby, že se „nehodící se“ obviňuje a nálepkuje bez důkazů, netransparentně, bez ověřování. Metodologii jsme neobdrželi s odůvodněním, že byla zveřejněna v zahraničních publikacích.

Ve zprávě bylo deklarováno, že analyzováno bylo „2660 článků; do analýzy zahrnuto pouze zpravodajství (2364 textů)“. Z toho nám bylo Gregorem zasláno 1512 článků, které byly analyzovány za PL. Ze zaslaných článků bylo více než 95 % analyzovaného obsahu publikováno v rubrice Aréna, která je víceméně publicistická a obsahuje subrubriky jako „Názory a Petice“, „Politologové“ a „Rozhovory“, které již svým názvem nejsou zpravodajské. Zbytek zkoumaných článků (necelých 5 %) byl z rubrik „Politika“ a „Zprávy“. Již tady nám čísla tedy nesedí.

Ze zkoumaných článků bylo 66,6 % obsahu klasického monitoringu. U všech těchto článků byl uveden zdroj. Třetina z těchto článků byla poskytnuta v rámci servisu ČTK.

Uvedené argumenty činí tuto zprávu ještě více rozporuplnou, než jak v minulosti poukázala redakce idnes.cz. Výše uvedená čísla jsme odeslali oběma autorům zprávy se žádostí o dodání plné analýzy včetně metodik a plných podkladů. Máme totiž zájemce z jiných vysokých škol, kteří jsou ochotni analýzu přezkoumat. Přestože autory každý týden urgujeme, do dnešního dne (25/5/21) jsme neobdrželi odpověď.

Přes vše uvedené převzala výstupy této zprávy téměř všechna média. Na druhou stranu chválíme redaktory iDnes.cz, kteří na určité nesrovnalosti narazili. Uznáváme, že redaktor nemůže přezkoumat každou analýzu, je to časově velmi náročné. Navíc tato zpráva byla poskytnuta pod hlavičkou Fakulty sociálních studií MUNI, asi bychom jí také důvěřovali. Neviníme tedy redaktory z dezinformací. Domníváme se však, že autoři zprávy o analyzovaných rubrikách PL museli již jen ze seznamu URL vědět. Pak je otázkou, proč to nezmínili ve svém výstupu.

Co se týká NELEŽ, ti si měli tuto zprávu ověřit, protože jsme již před vydáním jejich „hodnocení“ avizovali, že uvedené výstupy nejsou v pořádku. Přesto NELEŽ tento výstup nekriticky převzal.

Obrázky: podíl obecného monitoringu v analyzovaném obsahu a složení zdrojů obecného monitoringu. Zdroj: re-analýza na základě zaslaných podkladů:

Pomineme-li čísla, pak se musíme pozastavit nad jinými aspekty této zprávy. „Nálepkování“ je podle Vejvodové „stereotypizací“ a pokračuje dále „Je to jedna z klasických manipulačních technik, kdy například označíme politika nějakým jednoznačným, výstižným názvem, typicky například „zbabělý Erdogan“, „lhář Porošenko“ nebo „terorista Šapirov“. Ve zprávě je tedy určitá osoba označena pozitivním, nebo negativním výrazem, což by se v běžném zpravodajství nemělo vyskytovat.“

Podle této definice je nálepkováním i označení „prokremelské“ PL, protože jde o něčí domnělé hodnocení, nikoli o prokázaný fakt. To je poznámka k autorům. A podívejte se na hodnocení NELEŽ, to je nálepkování plné.

Redakce PL nepřidává ke jménům veřejně činných představitelů svévolně žádná přídavná jména, která by vyjadřovala hodnocení redakce – vždy jde o výrazy pronesené konkrétní osobou, jde tedy o citace. Protože titulek má omezený počet znaků, nelze vždy použít celé citace (aby byly bez vytržení z kontextu), jde o volné vyznění citace, o novinářskou zkratku. Kdyby hodnotitelé analýzy četli celý článek, nejen titulek, zcela jistě by se to dočetli.

Příklady:

  1. článek s titulkem „Retardovaný a zbabělý blázen Erdogan. Toto se ještě napsat může, ale víc ne. Žasněte nad rozsudkem německého soudu“. Přesto jde o informaci o konkrétním výstupu německého soudu, ne o svévolné hodnocení redakce. Soud považuje ta prohlášení v básni, která se zabývají Erdoganovým přístupem k svobodě projevu v Turecku, za přípustná. S částmi básně, které nejsou zakázány, je v povolené formě vyjádřena ostrá kritika Erdoganovy politiky. Povoleny jsou tedy věty jako „Němý, zbabělý a upřímný, Erdogan je prezidentem“ a další, jak uvádí rozsudek soudu spiegel.de
  2. článek s titulkem „Schapiro je terorista, udeřil Klausův spolupracovník“ informuje o něčím názoru, o filozofickém pojednání. Titulek je novinářskou zkratkou následující části textu: „Evropané se vzdali své svobody a odevzdali ji totalitě, symbolizované tímto centrem, aby se vyhnuli válce. A teď ji mají přímo ve své metropoli. Hájka (pozn.: exkancléř prezidenta Klause) to přivedlo k úvaze, kdo je vlastně terorista. Zda ti střílející, nebo ti, kteří jim záměrně umožnili tyto hrůzy páchat. Mezi těmi druhými vypíchl amerického velvyslance Schapira, agitujícího za bratření s muslimy.“ Opět nejde o vyjádření názoru redakce
  3. článek s titulkem „Separatisté z východu Ukrajiny Porošenkovu nabídku odmítli“ obsahuje tvzení „Porošenko je lhář”. Pro úplnou představu uveďme, že zdrojem tohoto článku je ČTK. „Porošenko se již předvedl jako lhář, nelze mu věřit. Není o čem se s ním bavit,“ řekl agentuře RIA Novosti Vjačeslav Ponomarjov, samozvaný starosta Slavjanska. Poslanec Jaroslav Holík (Úsvit) z vlastní zkušenosti: „A teď už k samotné debatě s místními občany. Hovořil jsem s několika skupinkami lidí, a to přímo v městské radnici, před hotelem Kavkaz, ale také v uprchlickém táboře v městě Severnyj, či přímo na ulici města Krasnodar nebo v horském centru Čeget. Zastavil jsem se u každého auta s ukrajinskou SPZ. Většinou se jednalo o občany z Luhansku a Doněcku. … Dotazoval jsem se také na humanitární pomoc, kterou měl poslat prezident Porošenko a takovou jsem dostal odpověď: „Porošenko je lhář. Žádná humanitární pomoc z Kyjeva nepřišla, naopak naši lidé jsou vojáky ukrajinské armády okrádáni. Jediné, co nám posílá, jsou bomby. Ukrajinští vojáci, namísto aby pomáhali při žních, protože letošní úroda je velmi dobrá, zapalují z letadel pole s obilím, abychom pomřeli hlady.“ Původně publikováno zde, přepis naleznete zde.

NELEŽ jde ještě dále a odvolává se na článek iRozhlas.cz, ve kterém odborník Gregor, jeden z autorů výše uvedené analýzy tvrdí, že PL jsou dezinformační. Podíváme-li se na čísla z analyzovaného rozboru, je s podivem, že nekorespondují s výstupem tohoto autora. V tento moment nám ale přijde jako dezinformátor právě Gregor, který není schopen po měsíce a roky předložit důkazy o svých tvrzeních.

Manipulace č. 9: vydávání subjektivního názoru obsahujícího lživá tvrzení za „důkaz“

Odkazování na čtyři roky starý článek pana Boušky je také výletem do doby bronzové. Informace ve článku nejsou dlouhodobě aktuální a již v době publikace byly víc než zavádějící. Jde o subjektivní názor autora, nikoli o jakkoliv podloženou věc. Článek je nálepkováním od první po poslední větu.

Fakta v náš prospěch – jak se PL mění: Doktor Petřík pro PL již řadu let nepracuje. Domény přidružené pod Český portál, o. p. s., nejsou hostovány na doméně druhého řádu Parlamentnilisty.cz od roku 2017.

Některé dezinformace pana Boušky, na které se odvolává NELEŽ: Radim Panenka, spolehlivý novinář, se od svého opravdu krátkého a „mladicky nerozvážného rozhodnutí“ být členem zmíněné strany veřejně distancoval dávno před článkem Boušky, což autor raději nezmínil, přestože to bylo dříve probíráno ve více médiích. Vystoupení na jakési demonstraci Radim Panenka popírá, na fotografii z roku 2016 je jiná osoba, což si mohl server lidovky.cz jednoduše ověřit. Stejně tak novinář Panenka nikdy nekandidoval za Národní stranu ve volbách – to by musel být uveden na seznamech volby.cz.

Podle pana Boušky „za záclonkou bulvárního média (je) schována plejáda tvrdě rasistických, antisemitských a xenofobních webů, které s PL spojuje personál a značka v internetové adrese“. Ptáme se pak NELEŽ, kde zjitili, že jsou PL spolek tak tvrdých rasistů, že dlouhodobě zaměstnávaly muslima? Nebo značka takových antisemitů, kteří zaměstnávají a denně pracují se členy Židovské obce? Předkládáním „důkazů“ takové kvality NELEŽ opět potvrzují, že pracují absolutně neprofesionálně a manipulují.

Manipulace č. 10 – odvolávání se na zcela netransparentní zdroje

V dlouhodobém trendu je kladen důraz na transparentnost. Nedokážeme si představit, že by například naše společnost OUR MEDIA neměla známou vlastnickou strukturu. Že by nebylo transparentní složení redakce.

Společnosti pro ochranu před dezinformacemi varují, jak jsou netransparentní společnosti a redakce nebezpečné, jak je nebezpečný obsah od neznámých autorů. Jak nebezpečné je zabývat se informacemi od společnosti, která nemá transparentní financování.

A hle, najednou se tyto společnosti odvolávají na zcela netransparentní české elfy. Důvěryhodnost takového zdroje nebudeme ani komentovat. Článek Elfů, na který NELEŽ poukazuje, tvrdí, že jakákoliv jiná než původní verze vrbětického případu je dezinformace.

K utajovaným skutečnostem má přístup pár lidí s prověrkou. Nikdo okolo NELEŽ nebo Elfů nemá dostatek informací na to, aby věděl, kde je ve skutečnosti pravda, jak tedy mohou cokoliv v tomto případě hodnotit?

Tvrdit, že jakýkoliv jiný názor, než ten jediný správný a jimi vydaný, je absolutně zavádějící, dokud tento případ nebude orgány činnými v trestním řízení vyřešen a medializován. Předjímat, že jedna teorie je správná a ostatní jsou dezinformací, je nesmysl.

Manipulace č. 11 – vydávání redaktora a média, dříve označeného BIS za neseriózního manipulátora, za důvěryhodný zdroj

V článku Ondřeje Kundry, na který NELEŽ poukazuje, se máme dozvědět, že PL propustili redaktora, který chtěl vydat text, jenž měl být údajně v rozporu s názorem redakce. To je naprostý výmysl. Pokud by novinář Kundra psal své články nezaujatě a vyváženě, zcela jistě by musel publikovat i verzi redakce PL. Tedy že ke zmíněnému rozchodu došlo proto, že tento zaměstnanec do článků opakovaně vkládal své názory. Tedy ne proto, že by byly v rozporu s názorem redakce.

Ta je jak složením, tak názory velmi pestrá. Nicméně nepředkládá čtenáři své názory. Přináší čtenáři názory veřejně činných osob, zejména volených zastupitelů.

Ondřej Kundra sice v roce 2010 získal cenu Novinářská křepelka, nicméně v roce 2012 ho BIS ve svém článku „Spekulace, polopravdy a výmysly týdeníku RESPEKT“ obvinila, že ve svém textu použil „lživé, zcela vymyšlené a účelové spekulace“, dále ze sedmi odpovědí BIS vyňal a uveřejnil pouhou jednu větu.

Podobně Kundra v roce 2020 publikoval text „Muž s ricinem“, založenou na uniklé informaci, kterou mělo právě BIS. Nakonec se ukázalo, že věci se měly trochu jinak. Miroslav Kalousek v této souvislosti v rozhovoru pro Forum 24 o Ondřeji Kundrovi prohlásil: „Cítím z této kauzy velké rozpaky a myslím, že nikdo z nás se nikdy nedozví, jak to doopravdy bylo. Nesmírně si vážím hodnotového ukotvení Ondřeje Kundry z týdeníku Respekt a jeho upřímné snahy sloužit demokracii. Ale současně si myslím, že jeho osobnostní a intelektuální vybavení z něj dělá ideální hlásnou troubu dezinformací. Mám s tím i své osobní zkušenosti.“

I redakce PL má s Kundrou vlastní zkušenosti. Ve svém článku „Jak fungují Parlamentní listy“ například tvrdí, že Radim Panenka kandidoval za Národní stranu, což je dávno vyvrácená dezinformace, neopravená ani při aktualizaci v prosinci 2020. Jak jsme uvedli výše, seznamy kandidátů vede ČSÚ na URL adrese www.volby.cz, kde by tato skutečnost musela být zaznamenána.

Článek je plný pochybení a nepřesností, stačí se podívat na poslední odstavec: „Parlamentní listy tvoří přechod mezi seriózními médii a šedou zónou prokremelské manipulace,“ říká expert Masarykovy univerzity Miloš Gregor, který je se svým týmem analyzoval. Tím, že smazávají rozdíl mezi fakty a fikcí, vytvářejí informační chaos. Podle dalšího experta na dezinformace Petera Pomerantseva právě takové prostředí umožňuje zneužívat čtenáře k vlastním zájmům, ať už byznysovým nebo politickým.

Expert Masarykovy univerzity svá tvrzení nikdy nepotvrdil, jak jsme psali výše, a Peter Pomaretsev ve své knize zkoumá temné hlubiny internetu a sleduje, jak falešné zprávy a polopravdy způsobují zmatek a ohrožují demokracii. Odhaluje rovněž různé formy mediální manipulace od Filipín přes Balkán po Latinskou Ameriku a Evropskou unii. Jeho dílo dosud vyšlo ve více než 12 jazycích, u nás jej v překladu Petrušky Šustrové vydalo nakladatelství Dokořán. Činí tak na základě své osobní zkušenosti s propagndou KGB a Moskvy v ruských médiích, když popisuje, jak cíleně proruská média mezi běžné zprávy včleňují tzv. fake news. Peter Pomaretsev ale nikde nehovoří o PL a zařazení PL mezi vyškolená ruská média je víc než opravdu přitažené za vlasy.

Manipulace č. 12 – vydávání obsahu jiných serverů za obsah PL

Na závěr “hodnocení” NELEŽ jsou jako příklady uvedeny odkazy na konkrétní články. Jako “dezinformace” jsou opět označeny například články ze sekce “politologové” nebo “názory a petice”. Téměř polovina příkladů je potom ze serveru, na jehož obsah nemá provozovatel PL žádný vliv (jak je jasně deklarováno). Provozovatelem serveru VaseVec je totiž zcela jiná společnost, v níž provozovatel PL nemá ani majetkovou, ani personální účast. Zcela jasně je též deklarování, že jde o názorový web.
****Shrnutí

Na závěr pro přehlednost shrňme ve zkratce, co vlastně NELEŽ vydávají za důkazy hodnocení PL.Většina příkladů uvedených NELEŽ je jednak z dávného časového období a pak jsou NELEŽ pravděpodobně zcela záměrně předkládna s nálepkami, které nemají žádný faktický základ.

Pomineme-li tuto skutečnost a uvědomíme-li si, že PL publikovaly více než 650.000 (!) redakčních článků, pak je počet článků, na které NELEŽ poukazují a které NELEŽ rok (!) vybíralo, téměř neviditelnou položkou. Zajímvé také je, že pochybení v informacích, které zejména v poslední době předkládají některá mainstreamová média, nevedou k zařazení těchto médií na sezna NELEŽ, přestože jsou velmi závažného charakteru.

V tabulce jsou hnědým fontem označena tvrzení, ke kterým jsme se výše vyjádřili. K těm ostatním vyjádření ještě doplníme. Nejde o to, že bychom u zbývajících vyjádření neměli na co poukázat, ale již nyní je tento článek velmi dlouhý.

 

2015 Peter Pomaretsev

P. P. o PL neřekl ani slovo

překrucování tvrzení
2015 Tomáš Urban

lživá tvrzení, vytrženo z kontextu

nekritické přebírání, bez ověření, lži
2016 Gregor – Vejvodová – MUNI nekriticky přebráno, zkreslená analýza

nekritické přebírání, anylýza obsahuje mnoho chyb, viz náš rozbor. Autoři analýzy dlouhodobě nereagují na naše dotazy

2016 neoznačená inzerce (Respekt) tato inzerce je běžná, byla zařazena v rubrice tiskové zprávy.

tyto články byly publikovány v rubrice /tiskove-zprávy/. A co Seznam.cz > Hl. Město Praha? Forum 24 neoznačuje reklamu vůbec. Nově tuto inzerci (PR články” označujeme explicitně jako “komerční sdělení”.

2017 chemtrails podvrh

vydávání lidského pochybení za úmyslnou dezinformaci

2017 cyklisté podvrh

vydávání lidského pochybení za úmyslnou dezinformaci

2017 Ne-manželství podvrh

vydávání lidského pochybení za úmyslnou dezinformaci

2017 Faltová – SPIM – migranti potvrzeno, zdrojováno

již v době vydání šlo o potvrzená trestní stíhání

2017 Semizdat vyvozování z FB (sociální bublina) selektivní výběr (Sociální bublina) podle NFNŽ máme dle návštěv podle Alexa Rank blíže k mainstramu
2017 Josef Bouška – Reportér zabarvená glosa, spousta nepravd a lží

 selektivní výběr, nekritické převzetí, mnoho lží

2017 přehled inzerce (Aktualne.cz) zavádějící článek

absolutně nesouvisí s hodnocením, tuto inzerci mají všechna média a v mnohem vyšším rozsahu

2017 Kundra zavádějící článek

nekritické převzetí, lež, nikdo nás nepožádal o vyjádření. BIS označila Kundru a Respekt za manipulátory již v roce 2012

2017 Zlatkovský – Gregor: PL jsou dezinformační (irozhlas.cz) zavádějící článek

rozhovor s Gregorem, jedním z autorů „analýzy manipulativních technik vybraných českých serverů“. Poukázali jsme, o jak rozporuplnou a nekvalitní „analýzu“ jde. Tvrzením Gregora nelze věřit

2018 Studie MIT zavádějící článek

jde o studii chování na twitteru, nesouvisí s PL

2019 rozsudek Forum 24, zrušen ex tunc neexistuje

odkazování se na vyjádření soudu, které právně neexistuje

2019 rozsudek Forum 24, MV, zrušen ex tunc neexistuje

odkazování se na vyjádření soudu, které právně neexistuje

2019 Neumann – Soros mediální zkratka

vydávání názoru za důkaz, hodnotící je ve střetu zájmů

2020 člověk v tísni nepochopení, ČvT nereagoval

vydávání „pozastavení se nad nadměrnými výdaji“ za „dezinformaci“.

2020 Valenta, podpora stran (hlidacipes.org) zavádějící článek

nesouvisí vůbec s obsahem PL

2021 Elfové netransparentní

netransparentní médium je dezinformační, nevím, kdo co říká… Netransparentní Elfové jsou důkaz?

2021 Graf dezinformačních narativů nevypovídající

manipulace, bez konkrétních důkazů. Jaké konkrétní dezinformace, jaké konkrétní články? Měsíce na naše dotazy nikdo neodpovídá. Jako “dezinformační narativ” jsou uváděny situace, které čas potvrdil jako pravdivé.