“Na základě metody Gromyka, nikoliv Gorbačova”: Rostislav Iščenko poukázal na strategii jednání s USA

Avatar
Původní autoři

Alisa Jakovlevová
2. 6. 20211 discred riafan
Politolog Rostislav Iščenko na příkladu sovětské zkušenosti demonstroval nejvýhodnější pro RF linii vystupování prezidenta RF při jednání s kolegou z USA. Pochopení toho, že pokračování eskalace vztahů mezi RF a USA Washingtonem může přivést k otevřenému ozbrojenému konfliktu, přimělo amerického prezidenta Joe Bidena hledat osobní setkání s ruským vůdcem Vladimírem Putinem.

Ve výsledku bylo dosaženo dohody o uskutečnění tohoto setkání 16. června v Ženevě, což může Rusko využít v plné míře. Tento názor v článku internetového listu “Ukrajina.ru” vyjádřil politolog Rostislav Iščenko, kde uvedl výhody, které může ruská strana vytěžit z daného jednacího procesu.

“Pro nás je důležitý samotný proces vyjednávání, jelikož snižuje napětí, což je pro Rusko výhodné – jednání ještě nezačalo, ale Američané se na několik měsíců začali chovat značně klidněji”, prohlásil politolog.

Expert v daném kontextu připomněl historii SSSR a zkušenosti jednání jeho vedení s Američany, a poznamenal, že “rozhovory v Ženev2 je třeba vést metodou Gromyka, nikoliv metodou Gorbačova”. Vysvětlil, že ministr zahraničí Sovětského svazu Andrej Gromyko za odolávání nekonstruktivní linii chování USA dokonce dostal od Američanů přezdívku “Pan Ne”. První prezident SSSR Michail Gorbačov zase dosažením kompromisu poskytl americkým oponentům řadu výhod, které byly potom použity proti sovětskému státu. V tomto kontextu Iščenko připomněl anekdotu.

“Michail Sergejevič, jako mladý lékař vyléčil pacienta, na němž celý život jako lékař vydělával jeho otec. Nesprávně pochopil úkol, který před ním stál”, prohlásil Iščenko a poukázal na to, že sovětský lídr šel de facto “na nevynucené ústupky, protože se domníval, že cíl USA je tentýž, co má i on, globální urovnání, však ve skutečnosti Američané chtěli získat jednostranné výhody.

Na základě analýzy daného případu politolog ukázal na strategii RF pro jednání s USA, která musí odpovídat chování Gromyka, nikoliv Gorbačova, jelikož samotný fakt vedení jednacího procesu a dokonce příprava k němu jsou schopny přivést ke snížení napětí v mezinárodních vztazích.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová