Orbánův homofobní zákon – všichni o něm mluví a přitom ho nikdo nezná!

Avatar
Původní autoři

-vlkp- a -NZ-
2.7.2021  KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Vlkův úvod:

S tím masovým odsuzováním Maďarska a Viktora Orbána kvůli novému zákonu proti pedofilii je to velmi zajímavé. Budí, napříč uvědomělou a  správnou Evropou masový odpor. Čteme řady a  řady odsuzujících výroků kde koho, nosí se provokativně a natruc duhové barvy, snaha ukřižovat Maďary a jejich premiéra dostoupila dříve nepoznaných výšin.

Ale vše v obecné a verbální rovině – Viktor Orbán je homofob a Maďarsko nerespektuje práva sexuálních menšin.

Jenže já mám tvrdá fakta. Jestliže někdo někdo napíše, že Servít je vůl, pak potřebuji vědět, PROČ je Servít vůl. Abych si udělal sám obrázek. Jenže tím nás nikdo neobtěžuje! Prostě musíme věřit pomazaným poznáním, že Servít vůl je a  Orbán homofob. A  basta!

Na tohle už jsem příliš starý a tedy háklivý. Takže jsem se zabýval myšlenkou, že jako zkusím nějak ten konkrétní prohibitivní maďarský zákon vyštrachat a  pomocí překladače se v něm povrtat a zjistit, co a  jak. Jenže jedna věc je úmysl a druhý realita…. Prostě skutek utek!

Naštěstí ovšem jsou tací, co když si něco vezmou do hlavy, tak za tím také jdou, až se doberou výsledku.

Takovým je i dlouholetý čtenář Kosy KZ. Který mi sem tam napíše nějaký ten mailík, kterým reaguje na nějaký její konkrétní text. Já mu odpovím atd. atd. …

Když mi přišel ten momentálně poslední od něj, předpokládal jsem, že to opět bude v  daných intencích. Jenže omyl!

Kolega KZ dostal stejný nápad jako moje maličkost. Ale on ho dokonce i zrealizoval!!!

Což znamená, že dnešní vydání je založeno na přetisku tohoto mailu, kde je velmi krátce a  hutně shrnuto, co KZ a jeho překladač v zákoně objevili.

Troufnu si tvrdit, že Kosa tím pádem je nejspíš jediná v  celoevropském kontextu, bez země původu /Maďarska/, která pracuje s  oním proskribovaným zákonem skutečně věcně. Velmi děkuji panu KZ za jeho iniciativu. A nyní je čas už na samotný mail.

Je mi samozřejmě známo, že Orbán je nezdárným synem v očích naší rodné EU již od doby stavby plotu proti našim hostům z Afriky a Blízkého východu. Za poslední průšvih, tj. přijetí zákona, který podle názoru Evropské komise diskriminuje menšinu LGBT, hrozí Maďarsku žaloba a odejmutí dotací. Představitelé, tuším asi 14 států EU, podepsali dopis odsuzující přijetí tohoto zákona, předseda nizozemské vlády prohlásil něco v tom smyslu, že Maďarsko se tímto zákonem vlastně více méně vylučuje z rodiny EU.

Z jednotlivých zpráv není tak docela jasné, v čem přesně spočívá tak flagrantní porušení „evropských hodnot“, že tento zákon vyvolal snad ještě větší pozdvižení, než třeba porušení zásad právního státu v Polsku. Na posledním summitu EU tomu vrcholní představitelé států EU věnovali více než dvě hodiny bouřlivé diskuse. Ve vyjádřeních EK se objevuje obvinění jednak z diskriminace, jednak z ohrožení svobody slova a vlastně vůbec všech „evropských hodnot“.

Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko. To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné. V souvislosti s tím mě napadlo, že vlastně ani já nevím, o co se konkrétně jedná. Pokládám taky za pravděpodobně, že z těch rozlícených potentátů málokdo, pokud vůbec někdo, ten zákon četl a ví tedy proti čemu vlastně protestuje.

Jako příslušníka parazitní vrstvy poněkud přestárlých důchodců mě, momentálně v Praze řádící covidový mutant delta, nutí zdržovat se většinu času u mého, stejně přestárlého, počítače. Tak jsem si řekl, že využiji čas a pokusím se ten maďarský zákon vyhledat a přečíst. Legislativa nakonec představovala značnou součást mého zaměstnání v posledních letech před důchodem a dosud mě zajímá.

Nebylo to jednoduché objevit sbírku maďarských zákonů, najít ten zákon a přečíst si jej. Přece jen je to všechno v exotické maďarštině, ze které znám jen „igen a nem“. No, nakonec se mi ten zákon najít podařilo a pro zajímavost Vám jej posílám v příloze.

Pomocí přátelského DeepL Translatoru se mi taky podařilo textu jakž takž porozumět. Ve vybavení „zdarma“ měl DeepL s maďarštinou a češtinou jisté potíže, takže překlad nebyl zřejmě vždy dostatečně přesný, ale pro základní orientaci, o co tam vlastně jde, myslím, postačuje.

Jedná se o Zákon č. LXXIX, o přísnějším postupu proti pedofilním pachatelům a o změně některých zákonů na ochranu dětí, který vstoupil v platnost 15.6.2021 s výjimkou §4 až §8, které vstupují v platnost 1.2.2022.

V podstatě se jedná o soubor změn zákonů, které již v Maďarsku platí.

To, co na tom zákonu zastánce LGBT a genderismu v EU pravděpodobně nejvíce pobuřuje jsou asi následující ustanovení zmíněného zákona:

Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví

 • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
 • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu

O základních podmínkách a některých omezeních komerční reklamy 2008, kterým se mění zákon XLVIII z roku 2008

 • Zakazuje se zpřístupňovat osobám mladším osmnácti let jakoukoli reklamu, která zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.

Novela zákona CLXXXV z roku 2010 o mediálních službách a masmédiích

 • Pořady, které mohou mít nepříznivý vliv na tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých, zejména tím, že propagují nebo zobrazují násilí, genderovou nekonformitu, změnu pohlaví, homosexualitu nebo uvádějí otevřené zobrazování sexu, se zařazují do kategorie V. Hodnocení takového programu je: nedoporučuje se osobám mladším osmnácti let.
 • Za sdělení ve veřejném zájmu nebo reklamu pro sociální účely se nepovažuje pořad, který by mohl mít nepříznivý vliv na přiměřený tělesný, duševní a mravní vývoj dětí, zejména tím, že propaguje nebo ukazuje samoúčelně sexualitu, pornografii nebo propaguje změnu pohlaví a homosexualitu.

Novela zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodin

 • Stát chrání instituci rodiny a manželství, a to i z důvodu jejich přirozené důstojnosti a hodnoty, zejména vztah rodič-dítě, který je základem rodinného vztahu, kde matka je žena a otec muž
 • Ochrana řádných rodinných vztahů a práva dětí na vlastní identitu podle jejich vrozeného pohlaví má zvláštní význam pro ochranu fyzického a duševního zdraví.
 • Pro účely tohoto zákona a z důvodu ochrany dětí, je osobám mladším osmnácti let zakázán pornografický obsah, obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně, nebo obsah, který zobrazuje změnu pohlaví a homosexualitu.

Změna zákona CXC z roku 2011 o národním veřejném vzdělávání

 • Výuka studentů o sexuální kultuře, sexuálním životě, sexuální orientaci a sexuálním vývoji přihlíží zejména k ustanovení článku XVI odst. 1 Ústavy. Tyto hodiny nesmějí být zaměřeny na podporu odklonu od identity pohlaví při narození, na podporu změny pohlaví nebo na propagaci homosexuality.
 • Jiná osoba nebo organizace než zaměstnanec školského zařízení v pracovním poměru jako pedagogický pracovník, nebo odborný pracovník poskytující školské zdravotnické služby, nebo státní orgán, který má s tímto zařízením uzavřenou smlouvu o spolupráci, může v rámci výuky nebo jiných aktivit pro žáky poskytovat aktivity týkající se sexuální kultury, sexuálního života, sexuální orientace, sexuálního vývoje, škodlivých účinků užívání drog, nebezpečí internetu a další podpory tělesného a duševního zdraví (dále pro účely tohoto § jen „program“) pouze tehdy, pokud je registrován orgánem určeným zákonem.
 • Údaje obsažené v registru jsou veřejnými údaji ve veřejném zájmu a zveřejňují se na internetových stránkách orgánu určeného zákonem k vedení registru.
 • Registr obsahuje

a) název programu,b) jméno a kontaktní údaje vlastníka programu,ba) v případě fyzické osoby jméno a kontaktní údaje této osoby, nebobb) v případě organizace název, sídlo a kontaktní údaje organizace,c) označení typu veřejné vzdělávací instituce, ve které má být program uskutečňován,d) datum registrace a dobu užívání registrovaného programu ve veřejné vzdělávací instituci (s uvedením akademického roku) e) předmět programu.

Celkově jsem dospěl k názoru, že zmíněný zákon menšinu LGBT v Maďarsku nijak nediskriminuje v tom smyslu, že by se nemohli její příslušníci, zcela obdobně jako heterosexuálové, svobodně věnovat radovánkám v rámci své sexuální orientace. Omezuje sice nepochybně propagaci LGBT, změn pohlaví a genderismu vůbec mezi mládeží do 18 let, podobně jako omezuje propagaci násilí, či pedofilie, ale to je naprosto v pořádku. Vnášet zmatek do vyvíjejícího se myšlení dětí o sexu a rozbouřeného sexuálního myšlení teenagerů, lákat je do nepřehledné směsi často bizarních sexuálních orientací stoupenců LGBT nemá žádný reálný smysl a může jim jen uškodit.

Takže tolik KZ a jeho poprání se maďarskou právní ptydepe nad proskribovaným a všude v té jedině správné Evropě odsuzovaným zákonem.
Za sebe tam také nic diskriminujícího nevidím. Ani trochu. Nic co by bylo označit za sebemenší omezování nebo donucování k čemukoliv. Jen rozumná zdrženlivost v těch nejintimnějších záležitostech každého člověka!

Kde je ta homofobie? Kde šikana a donucování k čemusi? Kde je nějaké porušování práv a svobod jedince? Není to právě naopak?

To, že všichni o něčem mluví, neznamená vůbec nic! Protože v našem světě to vůbec negarantuje, že vůbec VĚDÍ O ČEM MLUVÍ! Setkáváme se s tím stále častěji!

Jediné s čím si dovolím nesouhlasit je názor na Babišovo počínání v této věci!

On před posledními volbami do Europarlamentu slíbil občanům tohle

aby dnes zcela zbaběle dělal mrtvého brouka. Proto rozhodně odmítám tuhle, výše stojící formulaci:Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko. To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné.

Zbabělost pro mne osobně NENÍ a nikdy nebude synonymem slov, neobvykle rozumné. Mazané? Ano, to asi ano. Jenže kdo stojí o mazanost koňského handlíře v  zásadních otázkách?

Jde o základní hodnoty a principy. Na žádnou mazanost není čas. A  navíc – když si čtenář Kosy rychle dokázal zjednat jasno, jak to, že tak neučinil český předseda vlády?!

A ještě něco, jak asi bylo Babišovi minulý čtvrtek na schůzce premiérů zemí V4, kde právě Viktor Orbán přebíral na rok řízení této skupiny středoevropských zemí od Polska a poplácával tam při této příležitosti Orbána po zádech? Odpovím si sám – jako mazanému koňskému handlířovi.

A jak Viktoru Orbánovi, když jej Babiš poplácával? Netuším, To by mne také zajímalo.

A ještě něco – po závěrečné redakci toho článku jsem na Seznamu.cz narazil na tohle:

Pojďme Maďarsku přistřihnout peníze z EU, navrhuje Seehofer

Zásadní je v  tomto článku tento odstavec. Dobře a pozorně si ho přečtěte. A zapamatujte.

Obsahuje například zákaz „vystavovat nezletilé jakémukoli obsahu, který zobrazuje sexualitu pro jeho vlastní příčinu nebo zobrazuje a propaguje homosexualitu nebo deviaci od genderové identity určené při narození”. Podle Orbána je cílem ochránit výchovu dětí.

A nyní jej porovnáme s doslovným zněním příslušného paragrafu, tak, jak se s ním popral kolega KZ. Celý zní takto:

Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví

 • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
 • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu.

Je tam drobounký, opravdu až filigránský rozdíl. V jednom jediném slově. Které v textu Seznamu.cz chybí!!! Jedno jediné slůvko – samoúčelně! A  celý smysl je okamžitě jiný. Zákon zakazuje SAMOÚČELNÉ zobrazování sexuality. A takovým samoúčelem je bezesporu PROPAGACE, JAKÁKOLIV PROPAGACE. Tedy včetně změny pohlaví nebo homosexuality!!!!

Mainstream, alespoň ten ze Seznamu.cz opět předvedl, jak se dělá ta správná , objektivní a  opravdová žurnalistika pevně opřená o původní a  nezkreslené zdroje. Jsme si jist, že v redakci ten maďarský zákon neviděli ani Hubbleovým teleskopem a  že inkriminovanou formulaci převzali. Leč jejich zdroj vyřadil už zmíněné slovíčko, které ovšem hraje zcela zásadní roli. Pokud je překlad KZ přesný. Ale při kontrole mi to vyšlo stejně – s uvážením toho, že doslovný výsledný text v  češtině od DeepL hlásí toto:

V zájmu zajištění cílů a práv dítěte stanovených tímto zákonem je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který ….zobrazuje sexualitu pro vlastní potřebu nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.

Sexualita pro vlastní potřebu? Nesmysl! Ale samoúčelně už ano! To pasuje bezezbytku.

A mimochodem, i kdyby náhodou platila, dle mne zcela a účelově pokroucená formulace Seznamu.cz, ani pak tam nelze najít nic homofobního. Jde o nastavení pravidel pro intimní výchovu dětí! Maďarských dětí! Nevidím naprosto žádný důvod, proč by ji řídil holandský, lucemburský a kdo ví jaký jiný premiér. Maďarští voliči jim k tomu nedali žádný puvoir. Na rozdíl od Viktora Orbána! A  stejně je na tom bruselská administrativa a  europarlament. Neexistují žádné euroděti. Jen ty české, finské, dánské, francouzské a další. Tedy také maďarské…. A  tím je řečeno vše.