Fejkování po česku: Na první přečtení pravdivá informace, ve skutečnosti fejk

Avatar
Původní autoři

Vladimír Pelc
12.8.2021 VašeVěc 

Mnoho informací, které se na první přečtení jeví jako pravdivé, je na druhé popřemýšlení odhaleno jako zřetelný fejk. Jaká je strategie fejkování?

Vladimír Pelc

Na webu (viz, 6. 7. 2021) se lze dočíst na první čtení pravdivou informaci: Jedinou vzpomínkou na obec Pelhřimovy, která zanikla v 50. letech minulého století a ležela na česko-polské hranici v okrese Bruntál, je gotický kostel svatého Jiří. Po 75 letech se tu znovu konala mše. Dobrovolníci se totiž snaží kostel z 15. století zachránit (od r. 2005 z Hnutí Duha)… Chceme lidem připomenout život tohoto místa. Vlastně se vracíme po mnoha letech destrukcí a vlády bolševismu k jakémusi zacelení rány, kterou tady bolševici způsobili, řekl jeden z nich (p. Ivo Dokoupil z Hnutí Duha). Obyvatelstvo bylo z obce Pelhřimovy odsunuto po druhé světové válce, protože šlo o německou vesnici.

Jak seriózní info, že?

Strategie fejkování, krok první: Zamlčování příčin. V textu je nepřiznáno, že obec, v níž žilo před 2. světovou válkou dvě stě sedmnáct obyvatel v sedmi desítkách domů (viz sčítání lidu z 1. 12. 1930, Statistický lexikon obcí z roku 1930), byla výlučně sudetoněmecká, obývaná tedy pouze československými občany německé národnosti, kteří však, a to je to podstatné, od třicátých let všichni podporovali nacismus K. Henleina a A. Hitlera. Obec byla za 2. světové války prakticky celá zničena. Zůstaly dva domy a kostel svatého Jiří. Životem tohoto místa byla sudetoněmecká zrada původně československých občanů, vlastizrada tehdejšího Československa. Hlavní vzpomínkou na obec je vlastizrada jejich bývalých obyvatel.

Strategie fejkování, krok druhý: Zamlčování následků. V červenci a srpnu 1946 byli obyvatelé obce kvůli své podpoře nacismu z obce odsunuti. Destrukce obce začala v období předválečném a za války; vždyť co jiného byla vlastizrada henleinovců, co jiného než destrukce byla jejich podpora nacistickému Německu. Ničení přinesly také vojenské operace. Tato destrukce neměla s údajným bolševismem, jak napsal p. I. Dokoupil, nic společného.

Strategie fejkování, krok třetí: Šíření protonacistické propagandy sudetů. Není pravda, že obyvatelstvo bylo z obce Pelhřimovy odsunuto po druhé světové válce, protože šlo o německou vesnici. Takové tvrzení je lež. Obyvatelé vesnice nebyli odsunuti, proto, že šlo o německou vesnici, ani proto, že šlo o (původně) německé občany Československa, kteří se však přihlásili k občanství v nacistickém Německu – tito obyvatelé byli odsunuti na základě mezinárodních dohod, tedy po právu, protože podporovali nacismus, zradili svou původní vlast, zradili Československo. Byli to vlastizrádci.

Od února 1946 byla obec zalidňována přesídlenými Slováky a Volyňskými Čechy. V roce 1948 ministerstvo vnitra vydalo zákaz zastavování území 300 metrů od státní hranice. Z důvodů její ostrahy. Obec zanikla. Bylo to reciproční rozhodnutí jako ze strany Polska.

****Uvedená informace o obci Pelhřimovy a opravovaném kostele je dílčím, jedním z mnoha a mnoha tisíců faktických fejků – protože v jednoduché a pravdivé informaci (byl opraven kostel, slouží svému účelu) se skrývá několik nepravd.