Střípky z vlasteneckého setkání PŘÍČOVY 2021 – učitelka Milena Míčová o chystané totalizaci českého školství (VIDEO)

Avatar
Původní autoři

Milena Míčová
22.8.2021  Nová republika

Ministerstvo školství ČR podle direktiv Evropské unie chystá české školství na přívalovou vlnu migrantů – končí autonomie škol a učitelů, i ve školství kráčíme k totalitě – centralizace moci ministerstva – snižování úrovně maturit – o “poslušných” a “neposlušných školách” – EU diktuje snižování úrovně vzdělání v našich školách – on-line výuka, aneb jak šmírovat v našich školách  na obzoru totalitní školství řízené novými totalitními úřady – EU a ministerstvo chystají právní změny, které umožní “neposlušné” školy trestat – fízlování nejen učitelů, ale i dětí…

https://youtu.be/Rp0seZ2put4