Proč jsou ceny plynu tak vysoké? Vysvětluje studie Oxfordského institutu energetických studií.

Web Kosa zostra otiskuje překlad “oxfordské zprávy” o stavu evropské plynové energetiky. I když je svým způsobem tendenční, přináší mnoho zajímavých informací o tom, co má vliv na cenu energií v Evropě a ve světě. Zpráva je uveřejňována na pokračování.

Zdroj: Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com, pro Kosu dohledal a přeložil ČB, na snímku kladení potrubí plynovodu Severní potok (Nord stream) II na dno Baltického moře.

Úvod Vlka – provozovatele webu Kosa zostra:

Problematika energií ve světě a především v EU a tedy i Česku je zásadním společenským hybatelem. S mimořádně silnými důsledky. Zejména v blízké i vzdálené budoucnosti. Společnost, stát, rodina buď energie potřebné k životu mít bude a to včetně schopnosti je zaplatit nebo prostě zemře. Brutální leč pravdivá rovnice.

Kterou politici, především ti z našeho civilizačního okruhu odmítají komunikovat. Protože by v takovém případě museli veřejně připustit, že oni a jejich předchůdci prostě doslova ostudně selhali. Takže se hledá nějaký uchopitelný viník, na nějž by navěsili svoje selhání a pochybení. Kdo tím univerzálním viníkem pro jakýkoliv západní problém je, netřeba na Kose připomínat – viz seriál Politická plynatost, který ač už má daleko více dílů než jsem plánoval a jenž přesně dokumentuje na podložených faktech, jak to s nedostatkem energií a zejména plynu v EU a Evropě je.

Nicméně celou dobu jsem v duchu toužil po nějaké studii z neprůstřelného zdroje, která by to všechno komplexně shrnula. Předpokládal jsem, že nějaká taková rozhodně je. Z ničeho nic mi přistála v mailové poště. Od kosíře ČB. Ten ji poslal v anglickém originálu. A vzápětí i v českém překladu.

Jejím autorem je The Oxford Institute for Energy Studies. Dám ji celou ve dvou dílech. Dnes a zítra. Aby šla kdykoliv nalézt v archivu Kosy. To až nás zase ti jedině a vždycky správní znovu a znovu budou oblbovat, jako že budou, kdo že může za nedostatek energií a speciálně plynu v EU a také za energetickou drahotu, respektive chudobu. Vše se speciálním věnováním dozorujícím a hvězdičkujícím elfím dutohlavům. Jistě jim její čtení zvedne náležitě morálku a stupeň uvědomělosti. Nám nehodnýma hloupým pak obzory. Tedy těm, co o to stojí. Pozoruhodná a výjimečná situace win – win.

Ještě jednou velké poděkování ČB.

Proč jsou ceny plynu tak vysoké?

V říjnu 2019 OIES zveřejnil komentář nazvaný „Plyn za 2 dolary v Evropě“, který se proměnil v sérii článků s podobnými názvy. První dokument naznačil, že v roce 2020 by ceny plynu v Evropě mohly být pod 3 dolary za MMBtu*). Ceny skutečně klesly pod 3 dolary na měsíc dopředu na březen 2020 – cena, která byla stanovena v únoru – předtím, než se COVID-19 rozšířil do Evropy. Jak nyní víme, cena TTF klesla v roce 2020 ještě dále pod 2 dolary, než se koncem roku zotaví. V říjnu 2020 jsme publikovali poslední článek ze série s názvem „2 dolary za plyn v Evropě – Hromnice“, který předpokládal, že v roce 2021 by mohlo dojít k opětovnému oslabení cen plynu s dodatečnými dodávkami LNG online a slabému oživení celosvětové poptávky po plynu. Ale velmi studená zima na severní polokouli v kombinaci s nečekanými výpadky nižších než očekávaných přírůstků nabídky a současně v kombinaci s vyšším než očekávaným růstem poptávky (včetně rychle rostoucí poptávky po plynu v Číně), plus omezená zásobní rezerva v Evropě způsobily, že došlo k rekordně vysokým cenám.

V tomto komentáři poukazujeme na příčiny a hybatele této této nečekané a ojedinělé situace a diskutujeme o výhledu na zimu 2021-2022.

Analyzujeme, jak globální trhy přešly od nadměrné nabídky k vážnému nedostatku, a zaměřujeme se na to, co se děje letos, ve srovnání se situací v roce 2019. Doufáme, že se tak vyhneme základním komplikacím z dopadu COVID-19 na poptávku v roce 2020. Rok 2019 byl také rokem převisu nabídky, protože ceny během roku 2019 výrazně klesly a my můžeme přezkoumat výkyvy mezi těmito dvěma roky, abychom pochopili, jak se globální trh posunul od nadměrné nabídky k vážnému nedostatku.

Obrázek 1: Ceny plynu TTF za první měsíc od září 2017 (USD za MMBtu)

Fulwood, M., 2019. Mohli bychom v roce 2020 v Evropě vidět plyn za 2 dolary? Komentář Oxord Energy, 22. října.
https://http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/10/Could-we-see-2-gas-in-Europe-in-2020.pdf

2/ Fulwood, M., 2020. Plyn 2 $ v Evropě je tady: kdo mrkne první? Komentář Oxford Energy, 12. března.
https://http://www.oxfordenergy.org/publications/2-gas-in-europe-is-here-who-will-blink-first/

3/ Fulwood, M. & Sharples, J., 2020. 2 $ Plyn v Evropě (část III): dolů, dolů, hlouběji a dolů. Komentář Oxford Energy, 16. Červen.

https://http://www.oxfordenergy.org/publications/2-gas-in-europe-part-iii-down-down-deeper-and-down/

4/ Fulwood, M. & Sharples, J., 2020. 2 $ Plyn v Evropě: Hromnice? Komentář Oxford Energy, 16. října.
https://http://www.oxfordenergy.org/publications/2-gas-in-europe-groundhog-day/

 

Globální trh LNG

Než se zaměříme na trh se zkapalněným zemním plynem, v první řadě je třeba zdůraznit, že Evropa je ve skutečnosti výkyvným nebo vyrovnávacím trhem pro globální plyn. Množství LNG, které přichází do Evropy, je fakticky dáno tím, co zbyde poté, co si všichni ostatní vzali to, co potřebují, a nikoli tím, co Evropa potřebuje. Všechny ostatní země a regiony na trhu LNG jsou převážně řízeny poptávkou. K LNG mají často jen málo alternativ v podobě domácí produkce nebo dovozu potrubím a omezená zařízení pro skladování plynu – to vše je v ostrém kontrastu s Evropou. Čína je jedinou velkou zemí s výrobou, dovozem potrubí a různorodým dovozem LNG, ale chybí jí likvidní obchodní trh a poptávka, která by reagovala na cenu. Čína má také omezenou kapacitu skladování plynu.

Jedním z hnacích sil současné těsnosti na trhu je silný nárůst poptávky. Ve srovnání prvních 8 měsíců roku 2019 a 2021, s výjimkou Evropy, byl dovoz LNG v roce 2021 o 28 miliard m3 vyšší – což je nárůst o 12 procent. Při extrapolaci do konce roku 2021 nárůst dovozu LNG mimo Evropu pravděpodobně dosáhne 35 až 40 miliard m3 oproti roku 2019 – nárůst o 10 procent.

Klíčové trendy mezi roky 2019 a 2021 byly:

• Čínský dovoz LNG za prvních 8 měsíců roku 2021 byl asi o 17 miliard m3 (více než 30 procent) vyšší než v roce 2019. To bylo způsobeno kombinací silné poptávky po plynu v chladné zimě, doplňování zásob a hospodářského oživení, které pohání průmyslové využití a prudká poptávka v energetickém sektoru spolu s probíhajícím přechodem z uhlí na plyn v jiných sektorech. Silný nárůst domácí produkce a rostoucí dovoz plynovody, zejména z potrubí Síla Sibiře (z 0,3 mld. m3 v roce 2019 na 4,1 mld. m3 v roce 2020 a na 4,6 mld. m3 v H1-2021), neudržely krok s poptávkou.

• Dovoz do Japonska, Jižní Koreje a Tchaj- wanu se ve srovnávaném období rovněž zvýšil o téměř 9 mld. m3– nárůst o 7 procent – z velké části za posledních několik měsíců, což opět odráží chladnou zimu, ale také touhu ze strany dovozců udržovat nádrže s regasem doplňované v rámci přípravy na nadcházející zimu – něco, co podle všeho selhalo u snahy udělat to minulou zimu.

• Třetí největší nárůst poptávky po LNG byl ve Střední a Jižní Americe – s nárůstem o 6 mld. m3 (56 procent) ve srovnávaném období – převážně v důsledku poptávky v Brazílii (nízká výroba elektřiny z vodních elektráren) a Argentina (nízká domácí produkce plynu), ale také větší poptávka v Karibiku a Střední Americe.

• Cenově citlivější trhy Indie, Pákistánu a Bangladéše také zaznamenaly malý nárůst, zatímco na Středním východě poptávka stagnuje. V zemích ASEAN byl dovoz LNG nižší a došlo k prudkému poklesu dovozu do Mexika.

Dovoz LNG do Evropy a Turecka dohromady se však za prvních 8 měsíců roku 2021 ve srovnání s rokem 2019 snížil o 9 miliard m3 a za celý rok by tento pokles mohl činit až 15 miliard m3, i to i situaci, kdy do Evropy přijde více LNG. za poslední 4 měsíce tohoto roku než ve stejném období závěru roku 2019.

Ale zatímco růst poptávky byl silnější, než se očekávalo, odhaduje se, že dostupná exportní kapacita LNG v prvních osmi měsících roku 2021 bude v roce 2021 o 16 miliard m3 vyšší než v roce 2019 – což je nárůst o 5 %. Pro rok 2021 jako celek by nárůst dostupné kapacity mohl činit přibližně 20 miliard m3. Mezi zeměmi však byly velké rozdíly:

• Exportní kapacita USA se během 2 let zdvojnásobila z 55 miliard m3 na 97 miliard m3, protože produkce v Sabine Pass, Freeport, Corpus Christi, Cameron a Elba Island najely na plnou kapacitu.

• Egyptská kapacita se také zdvojnásobila, když se Damietta vrátila do provozu online a Idku zvýšily toky, ale kromě malých nárůstů v Malajsii a ruském Jamalu ovlivnila kapacitní omezení téměř všechny ostatní zdroje dodávek. Například požár v hlavní norské továrně v Hammerfestu (září 2020) odstavil přibližně 6 miliard m3 roční kapacity a problémy s napájecím plynem v Trinidadu a Nigérii zřejmě snížily kapacitu o přibližně 12 miliard m3 ročně. Peru, Angola, Rovníková Guinea, Indonésie, Papua-Nová Guinea a některé závody v Západní Austrálii také trpí dočasnými problémy s kapacitou, i když ty byly kompenzovány zvýšením počtu závodů v Queenslandu.

Ale pokud jde o kapacitní problémy uvedené výše, dostupná kapacita v roce 2021 by se oproti roku 2019 zvýšila o 40 miliard m3 – což by odpovídalo nárůstu poptávky po LNG mimo Evropu. Místo toho bylo zvýšení dostupné roční kapacity omezeno na 20 miliard m3. Důsledkem této čisté ztráty dodávek bylo značné zpřísnění trhu, což vedlo k pravděpodobnému poklesu dovozu LNG do Evropy v roce 2021 jako celku oproti roku 2019 o 15 miliard m3. Trend ve vývozní kapacitě LNG a stoupající trend v poptávce po LNG (kromě Evropy).

Exportní kapacita LNG a poptávka po LNG od roku 2016 do značné míry společně rostly, když se v USA rozjížděly elektrárny na pobřeží Mexického zálivu. V roce 2018 začala poptávka převyšovat nabídku až do prudkého nárůstu nabídky v roce 2019 (většinou z USA) a zploštění dovozu LNG mimo Evropu, zatímco pokles poptávky v Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu kompenzoval růst jinde. To pokračovalo i v roce 2020 v důsledku dopadu COVID-19. V roce 2021 se globální trhy začaly zotavovat z dopadu pandemie a poptávka po LNG prudce vzrostla, růst exportní kapacity LNG se zastavil, a proto se trh značně posunul do vyšších cenových pásem.

V celém roce 2019 se Evropa a Turecko vyrovnaly přebytku na trhu LNG tím, že absorbovaly dalších 51 miliard m3 dovozu LNG (ve srovnání s rokem 2018), ale protože poptávka ve zbytku světa v posledním čtvrtletí roku 2020 vzrostla, dovoz LNG do Evropy klesl. Dovoz LNG do Evropy v lednu až srpnu 2021 (60 mld. m3) byl nižší než ve stejném období v roce 2019 (68 mld. m3) i v roce 2020 (73 mld. m3). Jak Evropa v roce 2019 a 2020 vyrovnala globální trh LNG absorbováním přebytečných objemů, tak také v roce 2021 vyrovnala globální trh LNG snížením dovozu, protože se globální trh zdražil.

 

Evropský trh s plynem

Pro Evropu je LNG ve skutečnosti „okrajovou molekulou“, kterou je třeba použít, když evropská produkce a dovoz do plynovody dosáhnou své maximální kapacity. Míra, do jaké Evropa „potřebuje“ LNG, je tedy určena rozdílem mezi poptávkou a těmito jinými formami nabídky. Meziročně však produkce plynu v Evropě klesla, zatímco dodávky plynovodů z Ruska a Norska rovněž poklesly. 

Zvýšení toků z Ázerbájdžánu a severní Afriky nedokázalo vyrovnat pokles, což vedlo k silné poptávce po LNG.

Evropská produkce plynu (v EU + Spojené království) v lednu až srpnu 2021 činila
39,9 miliardy m3, což je pokles z 52,4 miliardy m3 ve stejném období roku 2019 (-12,5 miliardy m3). Část tohoto poklesu je dočasná, přičemž těžbu plynu ve Spojeném království ovlivnila zejména plánovaná údržba, která byla zpožděna od léta 2020. V menším měřítku bylo dokončení údržby na moři, které ovlivnilo  dánskou těžbu od září 2019, odloženo z poloviny – 2022 až 2023, také kvůli dopadu pandemie COVID-19. Produkce plynu v Nizozemsku rovněž pokračovala v poklesu (pokles o 2,8 mld. m3 mezi lednem a srpnem 2019 a stejným obdobím roku 2021).

Většina tohoto poklesu byla na poli Groningen, kde bude těžba 3,9 mld. m3 v plynárenském roce 2021/22 následována úplným zastavením těžby.Dodávky evropských plynovodů pocházejí Norska, Ruska, severní Afriky (Alžírsko Libye) Ázerbájdžánu. Dovoz Ázerbájdžánu lednu až srpnu 2021 byl 4,5 mld. m3 vyšší než ve stejném období roce 2019, to důsledku spuštění transjadranského ropovodu (TAP) dne 31. prosince 2020.

Dovoz ze severní Afriky do Španělska Itálie vzrostl ze 17,3 mld. m3 (2019) na 26,1 m3 (2021) nárůst 8,8 m3.

Dohromady se dovoz potrubí Ázerbájdžánu severní Afriky zvýšil 13,3 mld. m3.
Potenciální dopad vypršení tranzitní smlouvy na dodávky plynu Alžírska do Španělska  přes Maroko na tyto severoafrické toky (1. října 2021) posoudil náš kolega Mostefa Ouki  nedávném komentáři OIES.

Naproti tomu dovoz Norska lednu až srpnu 2021 byl 3,1 mld. m3 nižší než ve stejném období roku 2019. Jedna třetina tohoto poklesu byla způsobena norskými toky do Spojeného království, které mohly být ovlivněny údržbou Spojeného království Severním moři, zejména červnu 2021. Dvě třetiny tohoto poklesu však nastaly norských dodávkách  do kontinentální Evropy (Německo, Nizozemsko, Belgie Francie).

Dovoz plynu Ruska

Největší pokles dovozu evropských potrubí byl ruských zdrojůRuské toky plynovodem do Evropy lednu až srpnu 2019 činily 118,3 miliardy m3Ve stejném období  roku 2021 činily 99,0 mld. m3 – pokles 19,3 m3.

Pro ruské toky do Evropy existují čtyři dodací trasy:

 Plynovod Nord Stream Ruska do Německa pod Baltským mořem

 plynovod Jamal-Evropa Ruska do Německa přes Bělorusko (kde je ve vlastnictví  Gazpromu) Polsko (kde si Gazprom rezervuje kapacitu aukcích provozovaných  polským TSO, Gaz-System);

 tranzit přes Ukrajinu (dále Slovensko a Českou republiku – pozn.red.N.R. -vd-);

 dodávky do jihovýchodní Evropy přes Turkish Stream Turecko na turecko-bulharskou hranici.

V lednu až srpnu 2019 ve stejném období roce 2021 fungoval plynovod Nord Stream na  plný výkon, výjimkou plánované údržby červenci. Ve skutečnosti se toky na této trase  mezi lety 2019 2021 dokonce nepatrně zvýšily (+0,26 mld. m3). Plynovod Turkish Stream,  který byl spuštěn lednu 2020, zásobuje turecký trh dodává plyn dále na turecko-bulharskou hranici. Odtud je ruský plyn dodáván do Bulharska, Řecka, Severní Makedonie Srbska trhy, které byly dříve zásobovány přes Ukrajinu. Dodávky ruského plynu do čtyř zemí  jihovýchodní Evropy (kromě Turecka), měřené na turecko-bulharské hranici, činily lednu až srpnu 2021 7,7 miliardy m3oproti nule roce 2019.

Na trase Jamal–Evropa toky mezi lednem–srpnem 2019 lednem–srpnem 2021 nepatrně  poklesly (-0,1 m3).

Vzorce toků byly letech 2019 až 2021 podobné, údržbou první polovině dubna, po níž
následoval další pokles toku první polovině července znovu celém měsíci srpnu. roce 2019 však Gazprom létě 2019 čelil trhu, který byl čím dál přebytkovější. roce 2021 byly  toky na začátku srpna již slabé, než požár závodě na zpracování kondenzátu plynu severozápadní Sibiři zasáhl export Gazpromu na této trase. Na plnou kapacitu se průtoky na této trase vrátily 14. září – dva týdny později než roce 2019.

většině poklesu ruských toků do Evropy roce 2021 ve srovnání rokem 2019 došlo přes  Ukrajinu. lednu až srpnu 2019 činil ruský tranzit do Evropy (bez Turecka) přes Ukrajinu  53,2mld. m3 ve stejném období roce 2021 to bylo 26,1 mld. m3 pokles 27,1 mld. m3

když vezmeme úvahu, že nové toky přes Turkish Stream do jihovýchodní Evropy byly  přesměrovány ukrajinské trasy (7,7 mld. m3, jak je uvedeno výše), stále zůstává čistý  pokles 19,4 mld. m3.

Ruské dodávky plynu do severozápadní Evropy přes Nord Stream tedy vzrostly  0,26 mld.mpřes Jamal-Evropa poklesly 0,1 mld. m3 dodávky do střední jihovýchodní Evropy (kromě Turecka) přes Ukrajinu Turkish Stream dohromady poklesly  19,4 mld. m3to znamená čistý pokles dodávek ruského plynu do Evropy (EU+UK)  19,3 mld. m3 celý tento pokles byl objemech dodaných přes Ukrajinu.
roce 2019 se tranzit plynu přes Ukrajinu stále řídil smlouvou tranzitu mezi Ruskem  Ukrajinou na období 2009–2019, která byla podepsána lednu 2009. Ta fakticky poskytla  Gazpromu možnost přepravit přes Ukrajinu tolik, kolik chtěl. prosinci 2019 obě strany  podepsaly novou tranzitní smlouvu, podle níž si Gazprom předem zarezervoval kapacitu 178 mmcm/(65 miliard m3 ročně) kapacity na rok 2020 109,6 mmcm/(40 miliard m3 ročně) kapacity na roky 2021–2024. Pokud chce Gazprom nějakou další kapacitu nad tyto denní  limity, musí ji rezervovat kapacitních aukcích. prvních osmi měsících roku 2021 tak  Gazprom učinil: zarezervoval si jednorázově 41,2 mmcm/na leden 2021 poté přibližně  15 mmcm/další kapacity každý měsíc od února do srpna. Skutečné fyzické toky Ruska na Ukrajinu na začátku roku výrazně kolísaly.

Opakovaně byla položena otázka, proč Gazprom nezarezervoval větší kapacitu přes  Ukrajinu, aby mohl do Evropy proudit další podstatné objemy. Jedním důvodů je, že toky  plynu na rusko-ukrajinské hranici se řídí dohodou propojení mezi oběma přepravními  soustavami provozovatelů (TSO), která zavazuje obě strany k poskytování 125 mcm/d**) pevné kapacity. Vzhledem k tomu, že Gazprom si již předem rezervoval 109,6 mcm/d tranzitu přes Ukrajinu, ukrajinský TSO nabízí rozdíl (15 mcm/d) v běžných kapacitních aukcích. Pokud by si však Gazprom (jako přepravce) skutečně přál dodávat více plynu do Evropy přes Ukrajinu, pravděpodobně by (ve své roli ruského provozovatele přenosové soustavy) naléhal na ukrajinského provozovatele přenosové soustavy, GTSOU, aby revizi této dohody  o propojení směrem nahoru přehodnotil – s čímž by GTSOU (hledající dodatečné výnosy z tranzitu a potvrzení svého statutu cenné tranzitní země) pravděpodobně souhlasila. 

Bylo naznačeno, že Gazprom záměrně „zadržoval“ objemy na evropském trhu, aby udržel vysoké ceny, které se ukázaly být tak lukrativní pro jeho portfolio dlouhodobých kontraktů v Evropě (Gazprom Export uvádí, že 87 procent jeho vývozu jsou propojeny s hubem, buď na den/měsíc nebo na forwardové ceny za čtvrtletí/sezónu/rok), a abychom Evropu upozornili na Nord Stream 2, protože německý regulátor (BNetzA) se připravuje na rozhodnutí o podmínkách jeho provozu.

Je však také možné, že Gazprom jednoduše neměl volné objemy, které by mohl poslat do Evropy a přidat je na spotový trh, nad rámec svých dlouhodobých smluvních závazků.

Gazprom, hrdý na to, že je „spolehlivým dodavatelem“, by jistě nerad veřejně přiznal, že i když vyrábí plyn na plnou kapacitu, snaží se vyrovnat domácí ruskou poptávku, potřebu doplnit své ruské skladovací zásoby, potřebu doplnit své zásoby, protože vlastní navazující skladovací zásoby v Evropě, kryje poptávku svých evropských dlouhodobých smluvních protistran a stále obtížněji nachází další objemy pro evropský spotový trh.

( V oxfordských spekulacích o chování ruského Gaspromu je snad záměrně vynechán vliv  občanská válka na východě Ukrajiny, rozkrádání ruského plynu určeného pro Evropu ukrajinskou stranou, neplacení Ukrajiny za dodaný plyn a vydírání s pohrůžkou zastavení dodávek plynu do Evropy opět ukrajinskou stranou. To byl hlavní důvod realizace Severního toku 1 a 2 – přímé dodávky ruského plynu do německých terminálů.

 

Dále oxfordská studie pomíjí nižší objednávky plynu za strany mnohých evropských energetických společností, které po dvou slabších zimách spekulovaly na energetických burzách s nákupem plynu “na poslední chvíli” za podstatně nižší ceny , které se však vzhledem k masové odstávce klasických energetických zdrojů v Německu nedostavily – pozn. red. Nové republiky – vd-) 

Dokončení a především shrnutí zítra!

*) British thermal unit (zkráceně BTU nebo Btučesky britská tepelná jednotka) je tradiční jednotka energie v angloamerické měrné soustavě. 1 BTU odpovídá 1 055,05585 J. Je to přibližně takové množství energie, které je potřeba pro ohřátí 1 britské libry vody z 39,2 na 40,2 °F [1] (ze 4 na 4,56 °C). BTU se často používá v energetice, v oblasti generování páry a v průmyslu vytápění a klimatizace. Ve vědeckém kontextu byla BTU ve značné míře nahrazena jednotkou soustavy SI (tedy joule), používá se však jako míra produkce energie v zemědělství (BTU/kg). Stále se neoficiálně používá i v anglicky mluvících zemích s metrickým systémem (např. v Kanadě), navíc zůstává standardní jednotkou pro posuzování výkonnosti klimatizačních jednotek, a to i v neanglicky mluvících zemích (např. včetně Česka).

Severní Americe se termín „BTU“ používá pro popis výhřevnosti (energetického obsahu) paliv a také pro výkon topných a chladicích systémů, například pecívařičůgrilů nebo klimatizačních jednotek. Používá-li se jako jednotka výkonu, správně je BTU za hodinu (BTU/h), i když se někdy užívá jen „BTU“.

Označení BTU se používá i na komoditních burzách, kdy například cena zemního plynu je udávána jako $/BTU.

Jednotka MBTU je definována jako tisíc BTU, podle římského numerického systému, kde M znamená tisíc. To se může snadno plést s předponou mega (M) v systému SI, která znamená milion. Proto se v mnoha případech používá pro milion BTU označení MMBTU. Existují také termíny therm pro 100 000 BTZ a quad pro 1015 BTU.

**) mcm/d = milion kubických metrů denně