O čem se mlčí – Jaroslav Novák

Stanislav Novotný se ptá Jaroslava Nováka jak vyřešit energetickou krizi v ČR

Stanislav Novotný
Stanislav Novotný

O čem se mlčí – Jaroslav Novák

https://ocemsemlci.cz/o-cem-se-mlci-jaroslav-novak-3/

Synergické efekty dostavby ETE34 (Elektrárna Temelín – 3. a 4. blok)

Materiál je i ve shodě s ASEK a licence na 4 bloky ETE1234 se poskytovatelem licence SSSR byla v r. 1982 s ČSFR podepsána a finančně vypořádána, tedy i bloky ETE34 shodné bloky z důvodů synergie můžeme začít stavební objekty stavět dle PD ETE12, technologické soubory objednat a neprodleně zahájit výrobu, montážníky připravit k výkonu ETE34 a rozvoj energetického srdce Evropy ČR zahájit co nejdříve.

Prostor pro národohospodářské činy není omezen, a vyžaduje nekompromisní řešení vzešlé z porady odborníků, kteří chtějí Krizi ENERGETIKY vyřešit, a nikoliv jenom hledat výmluvy.

V úvaze o synergických přednostech dostavby ETE34 navazující na ETE12 jsou zejména (pořadí bodů 1-32 může být změněno):

1) Investor ČEZ vlastní PD skutečného stavu ETE12 lokalita připravena i rezervou na VH + zařízení staveniště
2) Licenční projednání navazuje na smlouvu SSSR a ČSSR z r. 1982 o výstavbě JE na lokalitě Temelín (4 x 1000 MWe VVER)
3) Stavební Povolení od MPO a MAA Vídeň vystavují SP na prověřené provedení – vše se výrazně zkrátí do 2-3 měsíců
4) Osvědčení dodavatelé stavební části z ČR
5) Osvědčení dodavatelé technologických souborů z ČR
6) HMG montáže shodného řešení = výrazná přednost pro vedení stavby
7) Známý postup zkoušek provozních souborů
8) Zkušenosti a data ze studené hydraulické zkoušky I.O.
9) Zkušenosti a data z horké hydraulické zkoušky I.O.
10) Známa konfigurace pro zavezení paliva do reaktoru
11) Shodné Fyzikální spouštění I.O a prověřování funkcí SKŘTP
12) Homologace k provozu a provozních podmínek
13) Provozní předpisy dostatečně 20 lety prověřené a optimalizované na P=1100 MWe
14) Shodné palivo s ETE12 + ETE34 jeho prověřovaná kvalita + nákup
15) Zkušenosti s výměnou paliva a pře-konfigurace AZ, prováděné opravy a servis
16) Shodný utahovák přírubového spoje a jeho nasazování k povolování i utahování
17) Shodné ND s ETE12 + osvědčené těsnění přírubového spoje
18) Personální zajištění výměny a provozu na průběžných trénincích provozovaného ETE12
19) Zkušenosti ze zvládání mimořádných provozních stavů a jejich cvičení
20) Osvědčený servisní partneři z ETE12 + na ETE34
21) Neměnné pevnostní parametry materiálu TN reaktoru po 20 letém radiačním zatížení z AZ
22) Kontrola svarových spojů I.O. a jejich diagnostika, rozvoj podnávarových a svarových trhlin v povolených mezích
23) Shodné Kontejnery na shodné použité palivo
24) HMG stavby a jeho optimalizace pro montáže + zkoušky + najíždění
25) Vybudování realizačních týmů na další světové jaderné projekty neemisní energetiky
26) Společenské a strategické dopady: socioekonomické + vzdělanostní + politické == odpovědné a odborné požadavky na politické vedení ČR
27) Vytvoření až 40 000 nových pracovních míst po dobu cca 5 let kvalitních pracovníků, využít uvolněné pracovníky z útlumu Automotive
28) Výrazné urychlení a zkrácení díla ETE34 využitím postupu montáže reaktoru do otevřené stavby kontejmentu – reaktorového sálu horem a ve svislém zavěšení
29) Nízké ceny dopravy dílů na staveniště a osvědčená i proveditelné doprava
30) Neexistující jazykové problémy s dodavateli a dosažitelnost výrobních partnerů do vzdálenosti do max. 250km.
31) Dílo ETE34 při současných cenách elektřiny bude zaplaceno během 10 let provozu, a bude-li provozováno 80 let,je ETE34=ETE12 velmi ziskový projekt
32) Zvýšení českého strategického přínosu EPS EU s neemisními energetickými zdroji během 5 let

Přednosti stavby ETE34 jaderné elektrárny shodné technologie s ETE12 je vzdálenost výrobců a techniků hlavních technologických souborů z 120km vzdálené Plzně, investor + výrobní dodavatelé + stavebníci + montážníci mluví jedním jazykem, převážná část technologie je vyráběna na jednom místě Plzni, je trvalá osobní komunikace všech odborníků dostupná do 150km, kompletní reaktorový soubor, turbinový ostrov, vyvedení výkonu, systém řízení SKŘTP,….konzultace postupů na výrobních závodech atd. to jsou značné výhody.

Dnes lze souhrnně konstatovat, že není smysluplnější POLITICKÉ rozhodnutí pro střednědobé řešení ENERGETICKÉ KRIZE ČR + EU,…. než zahájit ETE34 neprodleně!!!

 

Ing. Jaroslav Novák, jaderný energetik