Válečné umění generála Gerasimova přivádí ukrajinské generály do stavu šílenství! Nejnovější oběť – generál Sodol – podobně jako slavnější Ritter von Herbert – několika naprosto šílenými rozkazy včera zcela rozvrátil ukrajinskou obranu a Rusové začali snadno postupovat vpřed! Další zrada! Vřeštěli včera večer z Kyjeva, jako smyslů zbavení!

Včera těsně před půlnocí se z nejvyšších míst kyjevského režimu ozval zuřivý ryk: Zrada generála Sodola! Ruský průlom na Toreck! Bez boje ztracena opevnění budovaná od roku 2014! Generál Sodol není sám, kdo v nejvyšším velení začal pracovat pro nepřítele! Generál Syrskyj je buď Sodolův kriminální komplic, nebo úplně ztratil kontrolu nad našimi vojsky! 

Michael Svatoš
Michael Svatoš

Na snímku Zelenského oblíbený generál Yuri “Řezník” Sodol, včera trestuhodně ztratil kontrolu na vojsky Soldatesky a při náhradě zničených jednotek zapomněl znovu obsadit přístupy k důležitému zásobovacímu uzlu, městu Toreck, před válkou 80 000 obyvatel. Rusové Sodolova chaosu okamžitě využili a rychle bez boje obsadili mohutná betonová opevnění před městem, která Soldateska budovala 10 let.

Známá kyjevská válečná fanatička poslankyně Mariana Bezuglá včera generála Sodola obvinila ze zrady! Bezuglá se v létě 2022 sama proslavila zuřivými Banzaj útoky proti městu Lysičansk. Masové sebevražedné útoky začala Bezuglá nařizovat, jakmile ji  Zelenskyj jmenoval vrchní komisařkou Luhanské fronty. Bezuglá je považovaná za stoupenkyni bývalého nejvyššího ukrajinského generála Zalužného, a v posledních měsících vytrvale útočí, jak na Zelenského, tak na jeho nového poskoka generála Syrského! Včera tvrdila, že Generální štáb Ukrajincům jen lže, aby zamaskoval své neustálé porážky. A varovala, že tyto lži nakonec způsobí úplnou porážku Ukrajiny.

Podle Bezuglé, generál Sodol, úmyslně a přes varování ukrajinských tajných služeb den před ruským útokem stáhnul všechny své zkušené a bojeschopné brigády z Torecké fronty, a do zákopů místo nich nakomandoval náhradní, ale zdecimované, slabě vyzbrojené a demoralizované jednotky. Jednání generála Sodola, tak podle Bezuglé připomíná “šílené rozkazy“, které vydával Švejkovu batalionu (video) slavný velitel jeho brigády Ritter von Herbert, než se ho c.k. lapiduchům podařilo natrvalo umístit do blázince.

Ukrajinská válečná fanatička Bezuglá nemá žádné vyšší štábní vzdělání, a tak nepochopila, že generál Sodol svým civilní logice nepochopitelným manévrem prokázal mistrné válečné nadání. Stáhnou těsně před nepřátelskou ofenzívou své hlavní síly a elitní jednotky do druhé linie a nahradit je na frontě jen slabými a bojově nehodnotnými jednotkami určenými k obětování, je organizačně složitý ale geniální vojenský tah, kterým za II. světové války proslul zejména mistr v jeho aplikování Hitlerův maršál Model. Účelem manévru je uchránit hlavní a elitní síly před následky hromadného úderu dělostřelectva, letectva a dronů nepřítele, který předchází jeho pozemnímu útoku. Ukrajinci už týden dopředu avizovali, že do oblasti Torecka generál Gerasimov soustředil své zálohy v počtu nejméně 10 000 vojáků s tisícem děl a tanků. A bylo tak jasné, že se Rusové zde chystají prolomit frontu. Manévr ukrajinského generála Sodola tak byl proveden naprosto učebnicově – 24 hodin do předu.

Použití Modelova manévru u města Toreck zároveň dokazuje, že operační rezervy ukrajinské armády jsou už v troskách. Modelův manévr se používá jako poslední možnost, jak zachránit aspoň nějaké zkušené jednotky před totálním a nevyhnutelným zničením při masivní palebné přípravě průlomu pro ofenzívu.

Putin minulý týden přiznal, že na ukrajinském bojišti už má ve zbrani 700 tisíc vojáků. Letošní délka ukrajinské fronty od ústí Dněpru až k městu Kupjansk u Charkova svou délkou připomíná někdejší bojovou linii ukrajinských frontů 3 a 4 proti armádní skupině maršála Mansteina. Kouknul jsem do historických tabulek roku 1943 a moje tušení mě nezklamalo. Putinova vojska bojující na jižní Ukrajině už dosáhla početních stavů někdejších sovětských vojsk na stejném bojišti v létě 1943. Poměr hlavních zbraní – tanků, děl, dronů a letadel je nyní ještě více nakloněn v ruský prospěch, než tomu bylo před 81 lety. Pouze v počtu pěšáků nejsou nyní Ukrajinci tak přečísleni, jako tehdy byli Němci. V létě 1943 měli Sověti na Jižní Ukrajině, bez charkovská části fronty, kde se nyní až na malé výjimky nebojuje, méně než 800 tisíc vojáků, převaha v dělostřelectvu byla 4 ku 1, v tancích a letadlech 4 ku 3. Tento týden ukrajinský generální štáb oznámil, že se mu díky generálu Pavlovi podařilo snížit ruskou převahu v dělostřelectvu na 1 ku 5. Tvrzení však popírali vysocí velitelé z fronty, kteří si médiím stěžovali, že jejich jednotkám nejvyšší velení zabavilo všechny zbylá děla, aby je přesunulo na nejohroženější úseky fronty. Délka frontů z roku 1943 a 2024 je z ruské strany nyní podobná, protože podél toku Dněpru dnes operují pouze velmi nepočetné ruské jednotky. Pokud Putin nelhal o 700 tisících svých vojácích na jižní Ukrajině, Zelenskyj proti nim může nasadit jen necelých 400 tisíc mužů. Zbytek jeho armády 300 tisíc je soustředěn proti Bělorusku, na západním břehu Dněpru a podél hranice s Ruskem od Charkova na sever. Podle Běloruského generálního štábu tento týden navíc Kyjev začal pumpovat další jednotky k ochraně linie Lvov – Černobyl. Kvantitativně tak má nyní Gosudar na Jižní Ukrajině dostatek vojáků i zbraní, aby zahájil nějaké výraznější útočné operace, s postupem vpřed asi jako jsme viděli od čtvrtého do šestého měsíce roku 2022. Kvalitativní převaha Ruska je bez debat. Pravděpodobně zásadní odpověď, zda dojde k ruské ofenzívě, představuje stav záloh ruské armády. V roce 1943 byla při ofenzívě na jižní Ukrajině včetně Charkova vyřazena 1/4 (273 tisíc) vojáků, kteří do ofenzívy vyrazily. Poslední vysoce relevantní údaje o poměru ztrát při útočných bojích zveřejnila Luhanská ombudsmanka koncem roku 2022 a ukázala tak, že ztráty Luhanské republiky při bojích v roce 2022 dosáhly přibližně 15 až 20% z potenciální velikosti armády LLR. Vzhledem k nasycenosti ukrajinské obrany minami i drony, i sveřeposti nejméně 1/3 jejích brigád, lze předpokládat, že ruská cena by nyní představovala okolo 25 tisíc mrtvých  a 125 000 raněných Rusů na každé dva měsíce ofenzívy, při průběžném nahrazování ztrát aspoň z 50%.  Z celkového počtu raněných by asi 60 tisíc bylo možné za několik měsíců opět zařadit do bojových jednotek. (Výpočet sil z roku 1943 (1) – (2) = přepočtený údaj, pro srovnání se současností.)

Putin, čím je starší, tím je opatrnější. Pokud nemá v záloze aspoň 200 tisíc vojáků, které nepotřebuje na hranicích země jinde, ofenzívu nezahájí. Na Putina ovšem tlačí současná znepokojivě rostoucí aktivita ukrajinských hloubkových dronů, které začaly poměrně úspěšně narušovat produkci ruských rafinerií a vypalovat sklady PHM. Růst útoků dronů je pro Rusko nebezpečný, protože jeho logistické kapacity transferů PHM z Iránu a Číny jsou na rozdíl od možností Ukrajiny se zásobovat z EU nesrovnatelně nižší. Nedostatek PHM by vyvolal spíše těžkosti ruské ekonomice, než válečným schopnostem jeho armády. A reakce Rusů je nepředvídatelná. Nelze zatím odhadnout, zda tyto útoky, pokud zesílí, vyvolají vlnu patriotismu, nebo volání po ukončení konfliktu. Tyto útoky představují největší nebezpečí, které Ukrajina nyní pro Rusko představuje. A mohou tak přesvědčit Putina, že mu nezbývá, než rozhodnou ofenzívou postoupit na “oranžovou linii” na mapě dole.

Mapa: Oranžová linie – čára konečného postupu letošní potenciální ruské ofenzívy, která by Ukrajinu definitivně zbavila možností pokračovat v přímém odporu bez vstupu vojsk NATO do konfliktu. Žlutá hvězda = město Toreck, 80 tisíc obyvatel, místo včerejšího ruského průlomu. Červené šipky. Spodní – hlavní ruský postup od Avdijivky na Západ. Horní – pomocný ruský postup od Bachmut přes Časov Jar na Konstantinovku. Modrá šipka – hlavní ukrajinská logistická trasa. Zelená šipka – náhradní ukrajinská zásobovací trasa, značně méně prostupná. Cílem ruské ofenzívy je v první řadě rychle přetnout modrou trasu, a tím vyvolat ústup ukrajinských vojsk na linii Kupjansk – Slavjansk. Ze zkušeností z Charkova plyne, že budovaná obranná postavení na této linii mohla být také předmětem kyjevské korupce.

Včerejší ruský průlom u Torecka potvrzují i ukrajinské kanály. Byla prolomena obrana budovaná od roku 2014! Rusové použili svůj obvyklý postup. Děly, Bombami a Drony vše před sebou rozmlátili na padrť. Ukrajinský generál Sodol, když viděl beznadějnou situaci, vyměnil v první linii své zkušené jednotky za “nehodnotný kanónenfutter”, a stáhl je na novou linii obrany, ještě dřív než Rusové dokázali obětované náhradní jednotky vystřílet do posledního vojáka.

Včerejší ruský průlom u Torecka jednoznačně ukazuje, že Gosudarova vojska drží otěže iniciativy pevně v rukou. A že generál Gerasimov brilantně manévruje několika málo zkušenými údernými formacemi v síle 10 000 mužů s vysokým podílem dronů, děl a tanků podél linie střední části fronty, a vybírá si malé úseky, v blízkosti velkých aglomerací se snadnou sítí cest a skrytých ubytovacích kapacit, a na nich vždy velmi rychle vytvoří drtivou palebnou převahu, všechny ukrajinské obránce bez milosti vyhladí, a potom rychle a s malými ztrátami postoupí vpřed. Zajímavé je, že nejúčinněji takto postupuje v městské zástavbě, což je zásadní změna proti starým operačním postupům, které se bojům ve městě vyhýbaly pro vysoké ztráty útočících vojsk. Zdá se tak, že ruská schopnost ničení dosáhla takové dokonalosti, že převrátila letité osvědčené štábní postupy.

Ruský přísun nových tanků, obrněných vozidel a další techniky na bojiště začal v posledních dnech nabírat obrátky. (Video)

Rusové tento týden poprvé nasadili proti Ukrajincům klouzavé bomby 3000kg. Ty v místě dopadu zanechávají kráter o průměru 45 metrů a zabíjejí v okruhu 1240 metrů. Putin navíc nařídil připravit k útokům ještě mocnější bomby o ráži 9000kg. Z bomb menších ráží 250kg, 500kg a 1500kg se už teď mezi Ukrajinci šíří panika, a odmítají kvůli nim hromadně sloužit v armádě, přiznal včera americký NYT.

Česko-ukrajinské houfnice Bogdana na podvozku Tatra se stávají velmi snadnou kořistí ruských dronů ještě dřív než se dokáží přiblížit na hranici svého dostřelu a vystřelit na Rusy aspoň jeden granát od generála Pavla. Americké 155mm a italské 105mm houfnice jsou na tom ovšem ještě hůř.

Jak vypadá úder bombou FAB 3000 na tomto videu.

Podle prestižního amerického média NYT se jen v Kyjevě nebo v dalších velkých městech se už desetitisíce Ukrajinců spojily v odporu proti Soldatesce a na sociální sítích monitorují pohyb nenáviděných Zelenského lovců lebek po městech, a varují ostatní, před jejich výskytem. Obyčejní Ukrajinci prý už nevychází z bytů, nebo ze skrýší, a známí, příbuzní a nebo dobrovolníci, většinou ženy, nebo muži pod 25 let,  jim přinášejí jídlo, a další potřeby, aby nikam nemuseli chodit, a aby je nikdo nemohl ulovit, a poslat na smrt za Zelenského a jeho Olenu. Podle novinářů NYT jsou už takřka všichni muži na Ukrajině přesvědčeni, že cesta do zákopu, je cesta bez zpátečního lístku.

Děkuji za maily, odpovím na všechny až v pondělí. Zatím opět nestíhám.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně.

Je sobota 22. červen 05.18 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

*

Michael Svatoš, MaP2024

3.9 19 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
13 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 28 dny

U videa je uvedeno FAB2. Znamená to FAB 1500?

Karel2002
Karel2002
před 28 dny

Takových zpráv o ruském průlomu tady bylo plno, ale stále se nic zvláštného neděje. Za pár týdnů bude Zelenskemu pomáhat na frontě v první linii i česká armáda vedená Černochovou.

Ludvik
Ludvik
před 28 dny
Odpověď uživateli  Karel2002

“Dočkej času, jako husa klasu…”

Jarda
Jarda
před 29 dny

Přál bych Rusku respektive velení této operace,aby se jim podařil průlom a obkličovacím manévrem zlikvidovat bez svých ztrát ukrofašistickou sebranku ve větším množství.

Primak
Primak
před 29 dny

Zajímavé informace.
Zaujalo mně, co je to: “Hitlerův maršál Model”? “Modelův manévr”?

Jarin G.
Jarin G.
před 28 dny
Odpověď uživateli  Primak

Otto Moritz Walter Model (24. ledna 1891, Genthin – 21. dubna 1945 u Duisburgu, sebevražda) byl německý polní maršál ve druhé světové válce.

Primak
Primak
před 28 dny
Odpověď uživateli  Jarin G.

Díky

cablik
cablik
před 28 dny
Odpověď uživateli  Primak

Model byl mistr obrany a Hitlerův hasič kde hořelo tak poslali Modla který se radši zastřelil než by se vzal a byl souzen za válečné zločiny.

tomaskova
tomaskova
před 29 dny

Je zvláštní, že tady MaP Gerasimova tak vychvaluje, když o něm V.V.Pjakin tvrdí, že je to vlastizrádce, který velí tak, aby Rusku co nejvíce uškodil. Kdo tedy mluví pravdu?

Ludvik
Ludvik
před 28 dny
Odpověď uživateli  tomaskova

Zřejmě ani jeden z nich. Kdo ví, nepoví….

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 28 dny
Odpověď uživateli  tomaskova

Stále jsou lidé, kteří věří blouznivci Pjakinovi. Mně stačilo, co prohlásil o “českých fašistech” a “chudácích sudetských Němcích.” Pjakin je podobný týpek sociálně úspěšného podvodníka, jakým byl Rasputin.

Ludvik
Ludvik
před 28 dny
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

V.V.Pjakina bych blouznivcem nenazval, spíše “manipulátorem”. Moc dobře ví; co, proč a kdy říká či neříká.

Ludvik
Ludvik
před 29 dny

Торецкое направление: противник пока не может стабилизировать обстановку в месте прорыва…

t.me/yurasumy/16071 Юрий Подоляка Jun 22 at 12:50