Jak Ekvádor investuje do svých občanů a proč

Avatar
Původní autoři

2. 2. 2014 převzato z e-republika
Poslední část grafu ukazuje, jak se změnila základní struktura ekonomiky od roku 2007, kdy se indiáni ujali vlády prostřednictvím svých nezkorumpovaných zástupců.

Ze “socialistického” státu Ekvádor chodí samé zajímavé zprávy. Zde si vládnou indiáni prostřednictvím vlastní politické strany, která vyhrála volby. Proto se o tomto státu zarytě mlčí ve světových médiích. A naše hlavní média jsou v tomto bodě více než světová.

Světová nezávislá veřejnost ocenila indiánského prezidenta jménem Rafael Correa v momentu, kdy poskytl politický asyl zakladateli Wikileaks Julianu Assangovi na velvyslanectví v Londýně. Assange na ekvádorské ambasádě žije už více než rok. Starosta Londýna potvrdil, že hlídání stojí občany kolem 11,000 liber denně a účet dělá pro britské poplatníky kolem 1,1 miliónu dolarů. Trvale je zde nasazeno několik policistů, kteří chybí v jiných částech města a také speciální mobilní jednotka v ceně 250.000 liber. Občané se začínají ptát, pro koho vlastně vláda pracuje za peníze daňových poplatníků. O velkorysé nabídce k záchraně pralesa se raději nemluvilo vůbec, protože to byla dokonce světová ostuda (Ekvádor navrhl OSN záchranu pralesa, svět odpověděl mlčením).  

Nyní stát začal investovat nikoliv do “lidských zdrojů”, jako u nás na Západě, ale do indiánských dětí a rodin. Ekvádor vzal vážně “socialistický” článek 32 zdejší ústavy, který zaručuje právo na vodu, obživu, zdravé životní prostředí a na vzdělání. Příklad ze zdravotní péče to ukazuje jasně. Byla dokončena plošná síť státních lékařských zařízení a počet veřejných ošetření všeho druhu se zvýšil ze 16 miliónů (2006) na dnešních 40 miliónů (2012). Jen do ruku 2017 má vzniknout 14 nových nemocnic a 956 zdravotnických center. Jak by to dopadlo po privatizaci, to si můžete spočítat na českém nebo slovenském příkladu.

Pro zájemce odkazujeme na vládní program National Plan for Good Living, 2009-2013. Z tohoto plánu, z velké části již realizovaného, vyplývají pro Česko dva momenty k zamyšlení. Za prvé, vláda trvale investuje do high-tech v oblasti obnovitelných zdrojů a to tak, aby zisk šel do indogenní populace. Viz tento graf.
Klíčová poslední část dalšího grafu ukazuje, jak se změnila základní struktura ekonomiky od roku 2007, kdy se indiáni ujali vlády prostřednictvím svých nezkorumpovaných zástupců. Původně surovinová kolonie spravovaná několika oligarchy a pak multinacionálami přešla k nové distribuci národního bohatství směrem k občanům.

Tamější indiáni pochopili, o čem je politika. Je dobré vědět, že Ekvádor jako jeden z mála států na světě se cíleně věnuje vytvoření otevřené informační a vzdělanostní společnosti (tzv. buen saber neboli dobré vzdělání). Viz tzv. FLOK Society Project , který formou otevřených P2P sítí sdružuje výzkumníky, alternativní ekonomy a myslitele z celého světa. První velký kongres všech účastníků byl v roce 2013 v ekvádorském hlavním městě Quitu.