Supi z MMF se už slétají k vytunelování Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

2. 3. 2014 zdroj AC24 původní zde překlad Miroslav Pavlíček
Po Západem podporovaném puči neztrácí MMF moc času a vysílá své supy, aby Ukrajinu vytunelovali, spolu s prohlášením, že Mezinárodní měnový fond nabídne finanční pomoc výměnou za „politickou reformu.“

Výkonná ředitelka MMF Christine Lagarde vydala první oficiální reakci na tuto krizi tvrzením, že na Ukrajinu budou vysláni činitelé MMF, aby „zahájili diskuse s ukrajinskými představiteli o tom, jaké politické reformy budou vyžadovat výměnou za program nouzových půjček.,“ hlásí Associated Press.

Jinými slovy MMF se chystá zrovna tak, jako to udělal s Řeckem, Ukrajinu uvrhnout do svého nejčerstvějšího dluhového otroctví, čímž Západním bankám pomůže vyloupit cenná aktiva z této země a její přírodní zdroje spolu s uvalením drakonických zbídačujících opatření na obyvatelstvo, aby se zaplnila ta díra $35 miliard této země upadající do platební neschopnosti.

I když protestující na Euromajdanu mohli podléhat klamu domněnek, že vyhnáním zvoleného presidenta bojují za „demokracii“, tak tím druhem „demokracie“, kterou praktikuje MMF – je instalace nevolených technokratů odpovědných pouze jim, přičemž většinu obyvatelstva oloupí pomocí tíživých daní, rozprodáním veřejných infrastruktur a krutým zbídačujícícím fašismem – který v porovnání s nimi udělá z Viktora Janukoviče něco jako populistu.

Ukrajina ve skutečnosti jen přechází zpod kontroly jednoho gangu lumpů pod další gang. Ti zazobaní oligarchové, kteří si kdysi užívali z výnosů z této na zdroje bohaté země, teď odcupitají do Ruska za Janukovičem, jen aby to uzurpovali mrchožrouti z MMF, kteří pokud něco neopomenou udělat, tak to bude zintenzivnění toho rabování.

Navíc zatímco byla Janukovičova vláda spokojená s korupcí pod svou vlastní kamarádíčkovskou značkou, tak MMF uvalí takový druh „reforem“, který zajistí, aby se veškerá suverenita z Ukrajiny vykuchala, a aby země v následujících desetiletích zůstala už pevně v okovech s řetězy zadlužení u globalistů.

Jak už zadokumentoval investigativní reportér Greg Palast, je tahle metoda součástí ozkoušené a otestované formule, kterou MMF zas a znova používá k pohlcení národů novým světovým řádem (New World Order).

V dubnu 2001 Palast obdržel dokumenty uniklé ze Světové banky, které nastiňovaly proces o čtyřech krocích k oloupení národů o jejich bohatství a infrastruktury a ke zřízení kontroly nad zdroji v rukou bankovní elity.

Jedním z konečných kroků tohoto procesu jsou „MMF nepokoje“, a u toho se rozvádí, jak elita před závěrečným okamžikem plánuje masové občanské bouře, které budou účinkovat k odehnání investorů a k dohnání vlády do bankrotu.

„Tohle ekonomické žhářství má i svou světlou stránku – pro cizince, kteří si pak shrábnou zbývající aktiva za cenu frcu,“ píše Palast s dodatkem, „tento vzor se opakovaně vynořuje. Existuje v něm spousta poražených, ale jasnými vítězi se jeví Západní banky a US ministerstvo financí.“

Jinými slovy to bankovní elita vytváří právě to ekonomické prostředí – rostoucími úrokovými sazbami, cenami potravin ve spirále smrti, chudobou a úpadkem životní úrovně – z něhož vykrystalizují občanské nepokoje – a pak se jako supi sletí na žranici z toho, co z aktiv té země levně zbude.

Zrovna tak jako americké ministerstvo zahraničí předvídavě očekávající Arabské jaro cvičilo budoucí vůdce Arabského jara v efektivním využívání Twitteru a Facebooku spolu i s určitými lidmi zapojenými do hnutí Euromaidanu už roky před začátkem těchto protestů, tak i ukrajinské povstání bylo zcela předvídatelné.

Elita je tak úspěšná v unášení toho, co se jeví jako revolty odspoda, a v jejich obracení na řízené akce změn režimů, i proto, že takovéto masové občanské nepokoje jsou matematicky předvídatelné.

Jak vysvětluje Dilip D’Souza: „Existuje matematicky podložený výzkum poukazující na vazbu mezi cenami potravin a výskytem nepokojů. A tento výzkum velice přesně předpověděl ty bouře, které jsme viděli v mnoha koutech světa.“

Výzkum potvrdil, že když index cen potravin (FPI) Organizace pro potraviny a zemědělství OSN vzroste nad 210, tak rychle následují nepokoje v nejhůře tím postižených oblastech světa. Jaké tři země to byly, které v poslední době utrpěly poskočením cen potravin? Thajsko, Venezuela a Ukrajina.

I výzbroj touto předpovědí je tím, co využívají takové globální orgány jako MMF, US ministerstvo zahraničí a ten zvěřinec Západních NGO, které přiživují a unáší povstání po celé planetě, aby nad nimi uchvacovaly kontrolu a zmocňovaly se výsledku.

S tím, jak si MMF brousí zuby, že je zaboří do zase dalšího suverénního národa, i když se Rusko pokouší podnítit kontra-revoluci, tak by protestující z Eruomajdanu udělali nejlépe, kdyby si přečetli něco o historii národů, které zaprodaly svou duši globalistickým dluhovým žralokům, a pak skončily placením vyšší ceny, než si kdo dokázal představit.