Protest proti kampani proti Ruské federaci

Avatar
Původní autoři
Pavel Rejf
25. 4. Free Zóna
Komentáře k situaci na Ukrajině a na Krymu předkládané nám oficiální propagandou jednoznačně odmítám. Někteří dokonce srovnávají postoj Ruska s jednáním fašistického Německa. Ve skutečnosti je tomu právě naopak.

Fašistické Německo bylo právě západními superboháči podporováno v militarismu a výboji na východ – za účelem zničení systémové alternativy – SSSR. Situace se jim však vymkla z rukou, germánští superboháči chtěli nahradit sionoanglosasské (zastupovaných např. Rothschildy, Rockefellery, Morgany) na špičce vládců světa a obrátili se i proti nim. Obdobně v Asii japonští. Přesto i za 2. světové války s nimi do určité míry spolupracovali. Např. jak uvádí A. Lebor, prezidentem Mezinárodní investiční banky spolupracující ve Švýcarsku s hitlerovci byl Američan T. McKittrick. Hitlerovská IG Farben měla těsné vazby na americkou podnikatelskou sféru – např. Standard Oil. Allen Dulles byl bývalým ředitelem německé Schroeder Bank, vlastněné baronem K. von Schroeder – jedním z Klíčových Hitlerových mecenášů. Bombardováni pak často byli civilní němečtí obyvatelé i s válečnými zajatci, ale podniky s vazbami na USA nikoliv.

Nikoliv USA, nebo EU je obkličována partnery Ruska a ruskými armádami. Naopak Rusko a Čína jsou obkličovány sítí neokolonií západních superboháčů, agresivními vojenskými pakty NATO, CENTO, SEATO. Země jako Čína, Indie, nebo Rusko neusilovaly a nepropagovaly zničení USA, nebo Evropy. Jak bylo před málo lety odtajněno, plánovaly USA zhruba v polovině padesátých let (po vyzbrojení se dostatečným počtem jaderných zbraní) si buď nátlakem podmanit SSSR a tím se stát neomezenými pány Zeměkoule, nebo jej zničit jadernou válkou. Přitom EU s vedoucí rolí Německa je věrným nohsledem západních superboháčů. Samo Německo je ovládáno USA (je ve sféře vlídného protektorátu USA, jak se trefně vyjádřil Z. Brzezinski).
Obdobné plány vůbec nejsou opuštěné. Jak se dozvídáme od západních antiglobalistů (režisér Jones, investigativci Estulin, Moris, Meyssan, Prof. Kozy, Prof. Chossudovsky, ale i čeští – Babáček, Solis, Herzán a další), mají západní superboháči v plánu nastolit moderní feudalismus (jak upozorňuje J. Keller). Sdružují se v Bilderberském klubu, v Trilaterální komisi, Skull and Bones a dalších elitářských klubech a usilují o získání totální světovlády zhruba v průběhu tohoto století – o vytvoření Nového světového řádu. Jeho nutnou podmínkou je vyhubení 90 až 98 % světového obyvatelstva. Pak si bude moci zhruba 10 tisíc pánů světa a jejich rodinných příslušníků s pomocí několika set milionů „poskoků“ lépe užívat dary Zeměkoule. Mezinárodní měnový fond, EU, NATO a další západními superboháči dirigované organizace jim k tomu mají sloužit jako nástroje. Další rozpad a ustupování agresi západu již nemohou jádrové mocnosti antiglobalistického seskupení BRICS – Čína a Rusko – připustit. Jsou odhodlané bránit jak národy svých zemí, tak i většinu lidstva.
V rozhovoru pro slovenský Slobodný vysielač řekl 13.3.2014 bývalý náměstek ministra USA za Reagana Dr. Paul Craig Roberts o změně vlády v Kyjevě: „ … Bol to iba štátny prevrat v réžii Washingtonu. Je to všeobecne známa věc. … Keby obyvatelia planéty vedeli, boli by v uliciach násilné nepokoje proti postupu Washingtonu, pretože čo Washington robí je jasné – smeruje svet k veľkej vojne. … Zastaviť to možno ešte Putinovým vzdaním sa. Možno jednoducho povie: Vzdavám sa, lepšie toto jako atómová vojna … “ (Překlad do slovenštiny Slobodný vysielač.)
Přitom EU zvětšuje moc a bohatství jen západních superboháčů a zbídačuje většinu jejích obyvatel. Ekonomka I. Švihlíková přesvědčivě ukazuje na základě důležitých společenskoekonomických ukazatelů, že Česká republika je nyní kolonií západu. Výsledek čtvrtstoletého působení poskoků západních mocipánů je žalostný: Československo bylo
rozbito, jeho průmysl, zemědělství, vědeckotechnická základna zdevastovány, školství a zdravotnictví živoří. Z aktiva v zahraničním obchodě jsme se propadli k téměř dvoubilionovému zahraničnímu dluhu. Jen na splátky zahraničního dluhu je od nás odváděno téměř 100 miliard Kč a dalších více než 200 miliard Kč ročně jako zisky cizích firem. 40 tun našeho zlatého pokladu bylo „zašantročeno“ za „cenné“ papíry Německu. Nezaměstnanost 800 tisíc je značně vyšší než za velké hospodářské krize před 80 lety. Sebevraždu spáchalo u nás v minulém roce kolem 1600 osob, mnohé z existenčních důvodů.
Přitom většina obyvatelstva na Krymu a ve východní Ukrajině se cítí být Rusy, nebo přáteli Rusů. Prosí Ruskou federaci o pomoc proti uchvacování neofašisty, banderovci a teroristy ve službách západních superboháčů. Nechtějí upadat jako Češi pod taktovkou sudetomilů, obyvatelé bývalé Jugoslávie pod taktovkou ustašovců a albánských teroristů, Poláci pod komandem velkopolských nacionalistů (přitom loutek západu), Slováci pod hlinkovci apod. do stále větší bídy. Na základě práva národů na sebeurčení žádají o právo zvolit si příznivější cestu budoucího vývoje.
Poskoci západních superboháčů – superzločinců – uboze šermují mezinárodním právem. Přitom to byl právě západ, který opitý svou dočasnou značnou vojenskou převahou, mezinárodní právo několikanásobně pošlapal. Připomeňme např. Kosovo. Na základě většiny albánského obyvatelstva v Kosovu (získané vyhnáním srbského, romského a dalších nealbánských národností) západ prosadil samostatný stát z Kosova (ačkoliv bylo Kosovo historicky srbské – bylo kolébkou srbské státnosti). Připomeňme Irák, když se snažil přejít na obchodování s naftou v jiné měně, než v dolarech. Pod lživou záminkou zde západ svou agresí zavraždil několik set tisíc obyvatel. Obdobně Afghanistan. Připomeňme rozbití Libye, kde západ podnítil protistátní bojůvky a pak na jejich podporu podnikl agresi. Připomeňme Panamu, Grenadu, Sudán, Somálsko, další a další. Od r. 1890 USA provedly více než 130 agresí po celém světě.
Poskoci západních superboháčů, podporující jejich zločinné plány, jsou vskutku novodobí Henleinové, Háchové, Moravcové. Jejich postoje kategoricky odsuzuji. Doufejme, že budou brzy odsouzeni i historií.
Ing. Pavel Rejf, CSc., prejf@centrum.cz
předseda OR Klubu českého pohraničí Praha 10
člen předsednictva Slovanského výboru ČR
tajemník Vlasteneckého fóra ČR
Sluštická 1628/16, 100 00 Praha 10, mob.: 777 336 081